شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هوش مصنوعي و آينده بازي هاي ديجيتال
سه شنبه، 11 تیر 1398 - 08:10 کد خبر:39173
بهره‌گيري از هوش مصنوعي در بازي‌هاي ديجيتال و پيوند آن‌ها با واقعيت افزوده و مجازي سبب خواهد شد تا در آينده منتظر بازي‌هاي بيشتري مشابه پوكمون گو ناشي از تركيب مثبت دنياي واقعي، مجازي و فنّاوري هوش مصنوعي باشيم.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| لورا پاركر در سال 2010، در مقاله‌اي با عنوان «آينده هوش مصنوعي در بازي‌ها» نوشت: استفاده از هوش مصنوعي در بازيهاي ديجيتال طي دهه گذشته تا حد زيادي به مرحله بلوغ رسيده است و آنچه امروزه اهميت بيشتري پيداكرده است طراحي سيستم‌هاي مؤثر هوش مصنوعي در كنار ساخت ويژگي‌هاي بصري بازي و ضربه است.

 

امروزه بازي¬سازان وقت بيشتري روي طراحي كاراكترهاي غير بازيكن مي¬گذارند. در بازي‌هاي آينده شاهد كاراكترهاي غير بازيكن پيچيده‌تري خواهيم بود. همچنين موانع ديناميك بيشتري را نسبت به گذشته مي‌بينيم. در حال حاضر، سعي مي‌شود كاراكترهاي غير بازيكن هرچه شبيه¬تر به انسان ساخته شوند اما در آينده اين اجازه به هوش مصنوعي داده مي‌شود كه خودش تصميم بگيرد و به نظر مي‌رسد اين امر بازي را براي بازي¬كننده جذاب‌تر مي¬كند. به‌عبارت‌ديگر، بازي¬هاي آينده پيش‌بيني‌ناپذيرتر مي‌شوند. (Parker,2010)


اكنون برخي از پيش‌بيني‌هاي وي به ياري هوش مصنوعي در حال تحقق است، اينكه هوش مصنوعي متناسب با بازيكن و حال و هواي بازي، تصميماتي خواهد گرفت كه در تعامل وي با بازيكن مؤثر است. برخي متخصصان حوزه بازي‌ها، در بررسي‌هاي خود ترسيمي از آينده دارند كه طي آن تعامل بين بازيكن و بازي بيشتر شده و بازي‌هاي به سمت هرچه منحصربه‌فرد شدن حركت خواهند كرد.


هوش مصنوعي در حال حاضر قادر است بازيكنان انساني را در بازي‌هاي ديجيتال شكست دهند. هوش مصنوعي داراي مزاياي مهمي نسبت به بازيكنان انساني است همچون توانايي انجام چندين كار و واكنش با سرعت‌بالاي غيرانساني. لذا برخي طراحان بازي‌ها، مجبور شده‌اند عمداً توانايي هوش مصنوعي را بهبود تجربه بازيكنان انساني كاهش دهند. ولي قطعاً در آينده، اين تصميم هوش مصنوعي است كه سطح و جريان و كيفيت بازي را تعيين خواهد كرد.


استفاده از هوش مصنوعي در بازي¬هاي ديجيتال رو به گسترش است اما بايد گفت تمركز، بيشتر بر روي ساخت كاراكترهاي غير بازيكن هرچه قدرتمندتر نخواهد بود كه بتوانند راحت‌تر بازيكنان انساني را شكست دهند، بلكه روي اين موضوع تمركز مي¬شود كه چگونه تجربه بهتر و منحصر به ‌فردتري را براي كاربر به ارمغان آورند. در بازي¬هاي آينده بازيگران مي‌توانند هرچه را كه مي¬خواهند با ربات‌ها بازي كند و احساس كنند كه واقعاً در يك دنياي واقعي اين كار را انجام مي¬دهند. شايد آن روز، ديگر بازيكنان انساني نتوانند تشخيص دهند كه يك هوش مصنوعي كاراكتر موجود در بازي ويدئوئي را كنترل مي¬كند يا يك انسان. (Lou, 2017)


پرفسور جورجيس ياناكاكيس استاديار موسسه بازي¬هاي ديجيتال در دانشگاه مالت معتقد است: در آينده، بازي¬ها خودشان مي¬توانند بازيكنان را بشناسند و تصميم‌گيري كنند. بازي¬ها با دريافت اطلاعات شناختي، حالات صورت، رفتار، وضعيت فيزيولوژيكي از جمله ريتم قلب بازيكن، خودشان را با او سازگار خواهند داد. امروزه بازيكن از بازي ياد مي-گيرد اما در آينده، بازي هم اطلاعات زيادي را از بازيكن فرامي‌گيرد و با سازگاري خود با روحيات بازيكن، سعي مي¬كنند تا حس سرخوردگي را در وي كاهش دهند و همچنين همراهي بازيگر با بازي را به حداكثر برسانند. (yannakakis,2018)


به مدد هوش مصنوعي ضمن توليد بازي‌هاي سازگار، در يك جريان تعاملي بين بازيكن و بازي، جريان و داستان بازي مي¬تواند در آينده، جنبه انتخابي يابد. همچنين حالت‌هاي احساسي جديد، صداها و حتي سطوح بازي و... نيز مي¬توانند به‌طور متناسب با بازيكن تعيين شوند.


همچنين پرفسور ياناكاكيس همچنين در يك كتاب مشترك با توگليوس نوشته است: مطالعات نشان مي¬دهد كه كاربرد هوش مصنوعي براي بازي‌ها به‌سوي كاربردهاي غير سنتي و چندگانه در حال تغيير است و به‌سوي توسعه هر چه بيشتر بازي‌ها در حركت است.

 

اين كاربردهاي جديد نيز به‌تدريج قديمي شده و كنار گذاشته مي‌شوند. اما بررسي تمام ارتباطاتي كه تابه‌حال موردتحقيق قرار نگرفته و از قضا پتانسيل كشف نشده قابل‌توجهي در آن نهفته است بسيار جالب‌توجه است. براي مثال، مدل¬سازي بازيكن به‌طور بالقوه در توسعه هوش مصنوعي اهميت بسياري دارد. هوش مصنوعي بازيكن¬هاي قابل‌باور، جالب‌توجه و يا كنجكاو را كنترل مي¬كنند. اما مسئله اين است كه مدل¬سازي بازيكن هنوز به‌قدر كافي موردبررسي دقيق و عميق قرار نگرفته¬اند.

 

اين موضوع همچنان براي كاربرد اصول مدل‌سازي كاربر در جهت شخصي‌سازي طراحي بازي با هوش مصنوعي صدق مي¬كند. در عوض، بازيكنان با رفتار قابل‌باور تابه‌حال به‌اندازه‌ي كافي در توليد محتوا مورداستفاده قرار نگرفته¬اند (حال به‌صورت خودكار يا با كنترل چندگانه). چشم‌انداز دور هوش مصنوعي در بازي در مهروموم‌هاي آينده اين است كه بايد به هوش مصنوعي اجازه دهيم نقش خود را در طراحي و توسعه بازي‌ها بيابد. (Yannakakis &Togelius,2018:277)


بهره‌گيري از هوش مصنوعي در بازي‌هاي ديجيتال و پيوند آن‌ها با واقعيت افزوده و مجازي سبب خواهد شد تا در آينده منتظر بازي‌هاي بيشتري مشابه پوكمون گو ناشي از تركيب مثبت دنياي واقعي، مجازي و فن�'اوري هوش مصنوعي باشيم. (Greene,2018)


در مطلبي با عنوان «كاربردهاي هوش مصنوعي در بازي¬هاي كامپيوتري» منتشرشده در راسخون در اشاره به آينده بازي‌ها به ياري هوش مصنوعي و واقعيت مجازي آمده است: در بعضي از بازي‌ها كه با كمك هوش مصنوعي و واقعيت مجازي ساخته‌شده است، بازيكن مي¬تواند از حس‌هاي بويايي و چشايي خود در بازي استفاده كند. در آينده‌اي نه‌چندان دور مي¬توان شاهد بازي‌هايي بود كه بازيكن يكي از شخصيت‌هاي خود بازي است، دقيقاً مانند زندگي واقعي.