شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : وزير علوم آيين‌نامه جديد ارتقاي ساختار و عملكرد روابط عمومي‌ها را ابلاغ كرد
دوشنبه، 3 تیر 1398 - 18:42 کد خبر:39113
وزير علوم، تحقيقات و فناوري، در نامه‌اي به رؤساي دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، پارك‌هاي علم و فناوري و سازمان‌هاي وابسته به اين وزارتخانه، آيين‌نامه جديد ارتقاي ساختار و عملكرد روابط عمومي‌هاي موسسات آموزش عالي كشور را ابلاغ كرد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| وزير علوم، تحقيقات و فناوري، در نامه‌اي به رؤساي دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، پارك‌هاي علم و فناوري و سازمان‌هاي وابسته به اين وزارتخانه، آيين‌نامه جديد ارتقاي ساختار و عملكرد روابط عمومي‌هاي موسسات آموزش عالي كشور را ابلاغ كرد.
 
 به گزارش شارا، بنا بر اعلام روابط عمومي وزارت علوم، متن كامل آئين نامه ابلاغ شده از سوي وزير علوم به شرح زير است:
 
 با توجه به اهميت روابط عمومي در اطلاع‌رساني و همكاري با رسانه‌هاي گروهي براي انعكاس عملكردها، پاسخ‌گويي به ابهامات، تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي و مناسبتي، كمك به ترويج علم و فناوري و بهبود روابط درون‌سازماني و برون‌سازماني كاركنان و مسئولان، رعايت موارد ذيل ضروري است:
 
 ۱. انتخاب مسئول روابط عمومي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارك‌هاي علم و فناوري، و سازمان‌هاي مربوطه از سوي عالي‌ترين مقام مؤسسه با توجه به شرايط ذكرشده در بند ۲
 
 ۲. انتخاب فرد مناسب براي مسئوليت روابط عمومي بر اساس برخورداري از توان برقراري ارتباط مؤثر با حوزه‌هاي داخلي و خارجي مؤسسه، خلاقيت، تحرك، آگاهي‌هاي سياسي، اجتماعي و رسانه‌اي، سابقه و تجربه فعاليت در حوزه‌هاي مشابه
 
 ۳. حضور مسئول روابط عمومي در جلسات مؤسسه حسب تشخيص رئيس مؤسسه به‌منظور آگاهي از مسائل و تصميمات و انعكاس صحيح و به‌موقع آن‌ها
 
 ۴. جذب نيروي روابط عمومي از ميان فارغ‌التحصيلان در رشته روابط عمومي و رشته‌هاي مرتبط يا افراد مجرب در زمينهٔ مذكور به‌منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي؛ برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي ارتقاي سطح كاركنان روابط عمومي
 
 ۵. هماهنگي و برقراري تعامل مناسب ميان كليه واحدهاي سازماني مؤسسات با روابط عمومي در تهيه گزارش عملكرد، برگزاري نمايشگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي، انتشار خبر و اجراي مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي
 
 ۶. واگذاري مسئوليت مديريت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مؤسسات به واحد روابط عمومي
 
 ۷. تخصيص بودجه كافي براي فعاليت‌هاي روابط عمومي در بودجه سالانه
 
 ۸. حمايت از حضور مسئولان روابط عمومي در جلسات و نشست‌هاي شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي وزارت متبوع بر اساس برنامه‌هاي زمان‌بندي‌شده، به دليل جايگاه و نقش مهم شوراي مذكور در ارتقاي فعاليت‌ها و تحقق اهداف كلان نظام آموزش عالي كشور در سطوح ملي و منطقه‌اي.