شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك مسكن خبر داد: انتشار اوراق خريد دين استهلاكي براي اولين بار در كشور
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 15:32 کد خبر:39045
مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك مسكن از انتشار اوراق خريد دين در بورس براي اولين بار در كشور به منظور تامين مالي براي شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب خبر داد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك مسكن از انتشار اوراق خريد دين در بورس براي اولين بار در كشور به منظور تامين مالي براي شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب خبر داد.

به گزارش شارا به نقل از
روابط عمومي بانك مسكن، سيد محسن فاضليان در گفت‌وگو با پايگاه خبري بانك مسكن – هيبنا، درباره ماهيت اوراق خريد دين توضيح داد: اين اوراق از نظر ماهيت به اوراق رهني شباهت دارد، منتها نوع مطالباتي كه به پشتوانه آن اوراق مذكور منتشر مي‌شود، با اوراق رهني متفاوت است. اوراق خريد دين از جمله ابزارهاي تأمين مالي نوين بازار بدهي است كه به منظور خريد مطالبات مدت‌دار ناشي از عقود مبادله‌اي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و جعاله (به استثناي سلف) اشخاص حقوقي واجد شرايط دستورالعمل انتشار اين اوراق منتشر مي‌شود.


وي افزود: به بيان ساده‌تر اوراق خريد دين بر مبناي مطالبات شركتي كه قصد تامين مالي دارد و اصطلاحا به آن «باني» اطلاق مي‌شود، منتشر مي‌شود و در واقع مطالبات شركت مذكور تنزيل مي‌شود؛ به اين معنا كه مطالبات شركت با فروش اوراق خريد دين زودتر از موعد نقد مي‌شود و شركت از اين طريق دارايي ديرنقد شونده خود را به نقدينگي تبديل كرده و آن را صرف اجراي پروژه‌هاي جديد خود مي‌كند. شركتي كه قصد تامين مالي از طريق اوراق خريد دين را دارد، در واقع مطالبات خود را با نرخ سود مشخصي از طريق بازار سرمايه مي‌فروشد.


فاضليان با بيان اينكه شركت تامين سرمايه بانك مسكن به عنوان مشاور تامين مالي شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب، وضعيت دارايي‌هاي اين شركت را با انواع ابزارهاي بازار سرمايه مطابقت داد و در نهايت انتشار اوراق خريد دين را به عنوان گزينه مطلوب براي اين مجموعه معرفي كرد، افزود: تامين سرمايه بانك مسكن همواره به دنبال استفاده از ابزارهاي جديد تامين مالي بوده و اوراق خريد دين يكي از همين ابزارهاست كه در كشور ما براي نخستين بار منتشر مي‌شود. انتشار اين اوراق با توجه به بي‌سابقه بودن در بورس كشور، نيازمند رايزني‌هاي گسترده با سازمان بورس و شركت بورس و اوراق بهادار تهران بوده است، چراكه زيرساخت‌هاي اين امر به لحاظ دستورالعمل‌هاي اجرايي اصلا وجود نداشت. با اين همه شركت تامين سرمايه اين مراحل را پشت سر گذاشت و زمينه انتشار اوراق مذكور را با همكاري نهادهاي ذي‌ربط فراهم كرد.


مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك مسكن از نوآوري ديگري در زمينه انتشار اوراق بدهي در كشور نيز خبر داد و گفت: براي اولين بار قرار است اوراق مذكور به جاي «كوپني» به صورت «استهلاكي» منتشر شود؛ به اين ترتيب كه در هر نوبت از پرداخت سود،‌ بخشي از اصل سرمايه نيز به خريدار اوراق باز مي‌گردد. اين در حالي است كه در روش متداول پيش از اين تام اوراق بدهي منتشر شده در بازار سرمايه به صورت پرداخت سود در مواعد مقرر و پرداخت اصل اوراق در زمان سررسيد اوراق انجام مي‌شد.


وي در خصوص اوراق خريد دين شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب نيز توضيح داد: پذيره‌نويسي 13 ميليارد و 320 ميليون تومان اوراق خريد دين از ، 28 خرداد در تابلوي اوراق بدهي بازار بورس تهران آغاز شده است و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. شركت تامين سرمايه بانك مسكن تعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني اين اوراق را بر عهده دارد و ضمانت آن نيز بر عهده بانك مسكن است. اين اوراق 21 ماهه بوده و نرخ بازدهي موثر آن تا سررسيد 16 درصد است.


به گفته فاضليان، از آنجا كه شركت تامين سرمايه بانك مسكن رسالت كمك به تامين مالي در حوزه مسكن را براي خود در اولويت قرار داده است، از اين روش براي تامين مالي شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب استفاده كرده و به اين ترتيب بر مبناي مطالبات اين شركت بابت فروش بيش از 50 واحد مسكوني به شكل فروش اقساطي، در انتشار اوراق خريد دين براي اين شركت مشاركت كرده است. اين اقدام موجب مي‌شود تغييراتي در ترازنامه شركت مذكور رخ دهد و منابع مالي نقدي جديد براي اجراي ماموريت‌هاي شركت نيز كه در حوزه مسكن‌سازي فعال است، فراهم شود.


به گزارش هيبنا، اوراق خريد دين با هدف تأمين مالي شركت سرمايه‌گذاري مسكن جنوب براي ساخت و تكميل پروژه‌هاي ساختماني، به مبلغ 133.200 ميليون ريال، 21 ماهه و با نرخ بازدهي موثر تا سررسيد 16% براي سرمايه‌گذاران منتشر مي‌شود كه طي مواعد زماني ماهانه سود و بخشي از اصل اوراق به سرمايه‌گذاران پرداخت خواهد شد.