شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كانون بازنشستگان بانك مسكن خبر داد: حمايت مالي بازنشستگان بانك مسكن از سيل زدگان
دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 12:56 کد خبر:39014
بازنشستگان بانك مسكن از چهار استان سيل زده لرستان، سيستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان حمايت كردند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| بازنشستگان بانك مسكن از چهار استان سيل زده لرستان، سيستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان حمايت كردند.
 
 به گزارش شارا به نقل از
روابط عمومي بانك مسكن، با فراخوان كانون بازنشستگان بانك مسكن در راستاي جمع آوري كمك هاي مالي بازنشستگان به هموطنان آسيب ديده از سيل در روزهاي آغازين امسال، اين عزيزان پيشكسوت به ياري هموطنان مصيبت زده و زيان ديده در استانهاي لرستان، سيستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان شتافتند.
 
 كمك هاي جمع آوري شده توسط كانون بازنشستگان جمعا چهارصد ميليون ريال مي باشد كه بين چهار استان خسارت ديده از سيل (لرستان، سيستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان) بهطور يكسان معادل يكصد ميليون ريال تقسيم شد .
 
 بازنشستگان دلسوز و فهيم بانك مسكن با اين امر خداپسندانه خواستار سهمي هرچند اندك در كاهش آلام هم ميهنان و همشهريان شدند.