شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : لزوم شناخت محتوا، صنايع، و تأثيرات رسانه‌ها
شنبه، 25 خرداد 1398 - 11:44 کد خبر:38981
سواد رسانه‌اي نيازمند انواع خاصي از دانش است. اين بدان معناست كه بيشتر افراد توافق دارند كه اگر قرار باشد مخاطبان سواد رسانه‌اي داشته باشند، بايد دست كم در سه حوزه از دانش مفيد برخوردار باشند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سواد رسانه‌اي نيازمند انواع خاصي از دانش است. اين بدان معناست كه بيشتر افراد توافق دارند كه اگر قرار باشد مخاطبان سواد رسانه‌اي داشته باشند، بايد دست كم در سه حوزه از دانش مفيد برخوردار باشند.
 
 اين حوزه ها شامل محتوا، صنايع، و تأثيرات رسانه‌ها مي شود.
 
 در رابط با محتوا، مخاطبان بايد بدانند كه پيام‌هاي رسانه‌اي مفاهيمي هستند كه از قواعد ويژه‌اي پيروي مي‌كنند و اين قواعد به جاي بيان واقعيت، آن را تحريف مي‌كند. به بيان ديگر، رسانه يا هرگونه وسيله ارتباطي بدون در نظر گرفتن پيام آن، بر جامعه و بر افكار آحاد مردم اثر خواهد گذاشت.
 
 نكته مهم اين است كه تأثير وسايل ارتباط جمعي در عصر حاضر كه رسانه ها صرفنظر از پيام و محتوايي كه ارائه مي كنند، هر يك به گونه‌اي در خصوصيات اجتماعي و مهم‌تر از آن روانيِ همه اعضاي جامعه اثرات قابل توجهي برجاي مي گذارند.
 
 در زمينه صنايع مخاطبي كه سواد رسانه اي دارد، بايد بدانند كه رسانه‌ها، بخش‌هايي تجاري با اهدافي خاص هستند. به اين معنا كه بيشتر رسانه‌ها با منافع تجاري كنترل مي‌شوند.‌ ما اغلب در انتخاب چيزهايي كه مي بينيم، مي شنويم و يا مي خوانيم در مقايسه با سازندگان رسانه‌ها نقش زيادي نداريم، بنابراين همواره بايد مراقب باشيم و با ديد هوشمندانه به مسائل نگاه كنيم.
 
 سوالي كه در رابطه با گردانندگان رسانه ها وجود دارد اين است كه آيا آن‌ها واقعا نگران مخاطبان خود هستند؟ آيا آن‌ها در ايجاد فرهنگ مناسب براي جامعه تلاش مي‌كنند، يا صرفا به دنبال منافع شخصي خود هستند؟
 
 واقعيت اين است كه زماني كه قدرت در اختيار چند رسانه‌ بزرگ باشد، آن‌ها روند توليد محتوا را كنترل مي‌كنند و به ديدگاه‌هايي كه به نفع خودشان باشد امتياز ويژه‌اي خواهند داد و ديدگاه‌هاي مخالف را به حاشيه مي‌رانند و يا حتي سانسور مي‌كنند. شرايط ايده آل در اين رابطه اين است كه بايد با تغيير سيستم‌هاي رسانه‌اي‌مان نشان دهيم كه افزايش ارزش‌هاي انساني مهم‌تر از ارزش‌هاي تجاري است. شناخت منافع رسانه ها و اصحاب و گردانندگان آن دقيقا همان چيزي است كه در سواد رسانه اي به آن توجه مي شود.
 
 در رابطه با تأثيرات نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه رسانه ها توانايي تبادل نظر درباره معنا را دارند. به اين معنا كه سواد رسانه اي يكي از مهارت هاي ارتباطي است كه طي آن پردازش ها خود به خود صورت مي گيرد و باعث كدگشايي از پيام هاي رسانه اي و ارتباط با ديگران مي شود با تسلط به سواد رسانه اي اقشار مختلف مي توانند بهتر به محتويات واقعي پيام ها دست پيدا كرده و با پيام هاي مناسب تري پاسخگوي پيام اوليه باشند و از آنجا كه سواد رسانه اي آموزش و رشد معنايابي و معنا گذاريست توجه ويژه به اين امر مي تواند باعث رشد جامعه شود.
 
 برگرفته از كتاب «نظريه سواد رسانه اي؛ رهيافتي شناختي» نويسنده دبليو جيمز پاتر/ سيناپرس