شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : به بهانه ۲۷ ارديبهشت ماه، روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي؛/ روابط عمومي نوين؛ گذار از سنت به مدرنيته
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 23:00 کد خبر:38438
سير تاريخي روابط عمومي‌ها از گذشته تا حال، نشان از لزوم تغيير رويكرد، نگاه و فرآيندهاي موجود و رسيدن به وضعيتي نو همراه با سرعت، خلاقيت، نوآوري و برداشتن كليه ديوارها و موانع براي توليد هر نوع محتوايي را دارد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سير تاريخي روابط عمومي‌ها از گذشته تا حال، نشان از لزوم تغيير رويكرد، نگاه و فرآيندهاي موجود و رسيدن به وضعيتي نو همراه با سرعت، خلاقيت، نوآوري و برداشتن كليه ديوارها و موانع براي توليد هر نوع محتوايي را دارد.


تحولات ايجادشده در دنياي ارتباطات، به ما مي‌گويد كه بايد خط سير خود را به سمت مدرن شدن تغيير دهيم، در غير اين صورت، از بسياري از سازمان‌هاي بزرگ جهان در اين زمينه، عقب مي‌مانيم. اين امر نشان مي‌دهد كه ما نيز بايد همگام با تغييرات محيطي و براي گذر از روابط عمومي كنوني به نوين، حركتي جدي كرده و با انجام تغييرات ساختاري، برنامه‌ريزي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا در راستاي انجام مناسب‌تر اهداف سازمان تلاش كنيم.


ارتباطات به عنوان شرياني حياتي در دستيابي به توسعه، زمينه برنامه‌ريزي‌هاي موفقيت‌آميز و تحقق اهداف مديريتي را فراهم مي‌سازد. اينك قدرت در گرو برخورداري از كاربردي‌ترين شبكه‌‌هاي ارتباطي و دسترسي به اطلاعات است كه در اين زمينه فناوري‌هاي اينترنتي، IOE، IOT و ... و روابط عمومي سازمان‌ها به عنوان بخش‌هاي ايجاد ارتباط مؤثر، نقش مهمي را در جامعه ايفا مي‌كنند.


امروزه ضريب نفوذ ماهواره، اينترنت و ساير شبكه‌هاي اجتماعي، دليلي ديگر بر لزوم تغيير اين رويكرد است. در حال حاضر، بيش از ۳۶ درصد شركت‌هاي بزرگ جهان، روابط عمومي و بازاريابي محتوا را دو اولويت اول سازمان خود معرفي كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود، 70 درصد بودجه شركت‌هاي بزرگ جهان تا سال 2020، به روابط عمومي و فعاليت‌هاي آن اختصاص يابد.


در دنياي امروز روابط عمومي مدرن نقش يك ديده‌بان برتر را بر عهده دارد. ديگر زمان آن گذشته كه منتظر كنشي بود تا به آن واكنش نشان داد! اين‌گونه برخوردهاي انفعالي ديگر جزء اهداف اصلي روابط عمومي نيست، بلكه نقش عمده مديريت يك واحد روابط عمومي، بسترسازي مناسب براي جلب مشاركت عمومي، اعتمادبخشي و پيش‌بيني جريان افكار عمومي در آينده دور و نزديك و تنظيم درون‌مايه فعاليت يك سازمان با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي ارتباطي دوسويه است. كنترل اذهان پويا و سيال مردم يك جامعه تابع شرايط خاصي است كه لازمه آن برخورداري از تخصص، توان و تجربه مناسب است.


كارآمدترين مديران افرادي هستند كه ارتباطات را درك مي‌كنند و آن را در محيط سازماني خود به كار مي‌بندند. اين مقوله به آنان امكان مي‌دهد هر يك از وظايف خود را به نحو احسن به مرحله اجرا دربياورند؛ زيرا مديريت موفق در گرو ارتباط مؤثر با تمامي افراد سازمان است.


هم از اين باب است كه ارتباطات و گسترش آن در دنياي امروز، از اركان مهم دستيابي به كارآمدي و پيشبرد فعاليت‌ها محسوب مي‌شود و هر فرد، نهاد و سازماني به آن نياز دارد. در جهان كنوني، ارتباطات نقش مهمي در همگام شدن با تغييرها و دستيابي به فناوري اطلاعات ايفا مي‌كند و نبود آن، مانع پيشرفت افراد و جامعه مي‌شود؛ از اين رو دسترسي افراد به ابزارهاي ارتباطي نوين همچون اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، از نكته‌هاي كليدي دستيابي به توسعه كشورها است.


اين در حالي است كه افزون بر ارتباط‌هاي شخصي، سازمان‌ها و نهادهاي بزرگ نيز براي هماهنگي‌هاي ميان‌بخشي و اتصال با دنياي خارج از سازمان، نيازمند حوزه ارتباطي هستند، بخشي كه با شناخت دقيق از درون و بيرون نهاد، مديران را براي تصميم‌گيري‌هاي مفيد و مؤثر راهنمايي كند و اين بر عهده نهادي نيست مگر روابط عمومي؛ واحدي حساس و كليدي كه بايد با نگاه جديد به سوي اطلاع‌مداري و دانايي‌محوري سوق داده شود.


در واقع، امروز روابط عمومي در گذر از مرحله سنتي به مدرنيته، در گستره‌اي از تكنولوژي‌ها و روش‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي قرار گرفته كه آشنايي با اين تكنولوژي‌ها و روش‌هاي نوين، افق‌هاي جديدي را براي توسعه و رشد آن مي‌گشايد. از همين رو، فن‌آوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمندساز براي مديران و كاركنان سازمان‌ها مطرح شده است. در حقيقت، فرآيند تبديل يك روابط عمومي سنتي به روابط عمومي مدرن (الكترونيك) مستلزم پياده‌سازي تكنولوژي‌هاي نوين از جمله: اينترنت، اينترانت و .... در سازمان‌ها و نهادها است.