شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي خراسان شمالي انتخاب شدند
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 22:14 کد خبر:38434
اعضاي ششمين دوره هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عموميهاي دستگاه هاي اجرايي خراسان شمالي با برگزاري انتخابات در مجمع عمومي شوراي روابط عمومي در سالن همايش استانداري انتخاب شدند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| اعضاي ششمين دوره هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عموميهاي دستگاه هاي اجرايي خراسان شمالي با برگزاري انتخابات در مجمع عمومي شوراي روابط عمومي در سالن همايش استانداري انتخاب شدند.
 
 به گزارش شارا، محسن آگاهي، بنفشه يزداني، معصومه قرباني، حامد مسعودي فر، حميد شايان، محسن عباسي، خان محمد ميلانلويي به عنوان اعضاي اصلي و نقي هجرتي، حسن پهلوان و محمد عليزاده به عنوان اعضا علي البدل انتخاب شدند.
 
 بر اساس اين گزارش محسن آگاهي ، بنفشه يزداني و محسن عباسي در هيات رئيسه گذشته نيز با انتخاب مديران روابط عمومي دستگاه ها انتخاب شده بودند.
 
 در پايان اين انتخابات اولين نشست ششمين دوره هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي خراسان شمالي در دفتر سرپرست روابط عمومي، تشريفات و امور بين الملل استانداري خراسان شمالي برگزار شد كه مطالبي جهت برگزاري هر چه با شكوه تر روز و هفته روابط عمومي به عنوان مصوبه اين نشست تدوين گرديد.
 
 همچنين حامد مسعودي فر ، مدير روابط عمومي سازمان عشايري نيز به عنوان دبير هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي استاني از سوي اعضاي اين نشست انتخاب شد.