شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استاندار قم: روابط عمومي به يك نياز حياتي جامعه كنوني تبديل شده است
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 13:21 کد خبر:38417
استاندار قم در پيامي به مناسبت 27 ارديبهشت، روز ملي ارتباطات و روابط عمومي آورده است: پيچده تر شدن روابط اجتماعي و سرعت بالاي تبادل اطلاعات در عصر جديد، روابط عمومي را به يك نياز اجتناب ناپذير و حياتي جامعه كنوني تبديل كرده است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| استاندار قم در پيامي به مناسبت 27 ارديبهشت، روز ملي ارتباطات و روابط عمومي آورده است: پيچده تر شدن روابط اجتماعي و سرعت بالاي تبادل اطلاعات در عصر جديد، روابط عمومي را به يك نياز اجتناب ناپذير و حياتي جامعه كنوني تبديل كرده است.

در پيام بهرام سرمست كه نسخه اي از آن روز پنجشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت آمده است: روابط عمومي به مفهوم امروزي، از الزامات عصر دانايي، عنصر اثرگذار چرخه اطلاع رساني و اصلي ترين حلقه اتصال و پيوند دو سويه سازمان ها با مخاطبين و جامعه هدف محسوب مي شود.


پيام حاكي است: روابط عمومي در خور چنين جايگاه و توصيفي، نقشي مهم و راهبردي در سازمان برعهده داشته و مي كوشد تا با بكارگيري دانش، مهارت و خلاقيت، فضاي سالم و مطلوبي را براي گردش شفاف، سريع و صحيح اطلاعات در جامعه، تنوير افكار عمومي و تسهيل تعاملات اجتماعي بر پايه اعتماد متقابل فراهم آورد.


پيام ادامه يافته است: تغيير و تحول حركت تلاشگران عرصه روابط عمومي به سمت حرفه اي گرايي براي بقاء و اثرگذاري بيشتر در اين عرصه و پاسخگويي بهتر به نيازهاي مورد مطالبه جامعه از آنان، امري ضروري و غير قابل انكار است.


پيام مي افزايد: اما در واقعيت امروز روابط عمومي ها با كاركرد فعلي و ساختار موجود تا رسيدن به جايگاه واقعي خود فاصله بسيار دارند و قرار گرفتن در چنين جايگاه شايسته اي، مستلزم بازنگري در عملكرد گذشته، بهره گيري از دانش روز، برنامه ريزي و استفاده مناسب و بهينه از شيوه هاي نوين و مؤثر اطلاع رساني و گفتمان سازي براي فرداي بهتر است.


پيام حاكي است: روز روابط عمومي، فرصت مناسبي براي واكاوي وضعيت موجود روابط عمومي در كشور و نيز بررسي نقاط ضعف و قوت و آسيب شناسي اقدام ها و چالش هاي پيش روي اين حوزه با بهره مندي از نقطه نظرها و ايده هاي نخبگان و كارشناسان و اصحاب فن است.


استاندار قم در اين پيام ضمن تبريك روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، براي همه مديران روابط عمومي و دست اندركاران اين عرصه در استان قم از خداوند متعال، توفيق و سربلندي در راه انجام شايسته وظايف و ماموريت هاي محوله را خواستار شده است.