شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : لزوم توسعه روابط عمومي الكترونيك در صنعت بيمه
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 15:15 کد خبر:38378
اگر بخواهيم ضرورت روابط عمومي الكترونيك را در صنعت بيمه بررسي كنيم بايد بگوييم كه با توجه به ماهيت خاص خدمات بيمه اي و طيف گسترده مخاطبان اين صنعت در رشته هاي مختلف، ضرورت حركت روابط عمومي به سمت ابزارهاي نوين ارتباطي بيش از ساير بخش ها بايد در صنعت بيمه مد نظر قرار بگيرد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در دهه اخير، جايگاه روابط عمومي در بنگاه هاي اقتصادي با توجه به پيشرفت هايي كه در حوزه ارتباطات و اطلاع رساني صورت گرفته، ارتقاء يافته به گونه اي كه موفقيت و دوام سازمان ها در حوزه فعاليت هاي تخصصي با نحوه عملكرد روابط عمومي‌ آنها در هم آميخته است.


روابط عمومي ها به عنوان آينه تمام نما و قلب تپنده هر بنگاه اقتصادي، نقش مهمي در پيشرفت هر مجموعه دارند اما موفقيت آنها در شرايط كنوني جز با به كارگيري ابزارهاي روابط عمومي الكترونيك امكان پذير نيست.
در واقع، روابط عمومي الكترونيك مجموعه اي از تكنيك ها و روشها را ارائه مي كند كه با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، سعي دارد اثربخشي فعاليت‌هاي روابط عمومي را در رابطه با اهداف سازماني و به ويژه جلب رضايت ذينفعان و مشتريان به حداكثر برساند.


بدون شك در بازار رقابتي امروز، حفظ برتري و ارتقاء جايگاه در بازار يكي از مهم ترين دغدغه هاي مديران است بنابراين توجه به نيازهاي مشتريان كه حالا به جرات مي توان گفت استفاده از ابزارهاي الكترونيكي تمامي جنبه هاي زندگي آنها را احاطه كرده، نقش قابل توجهي در ذهنيت آنها نسبت به برند يك شركت خواهد داشت. به عبارت ديگر، همان گونه كه سرعت تغييرات تكنولوژيك براي مردم اهميت فراواني يافته است اين اهميت براي سازمانها و شركت هاي تجاري دو چندان است.


با اين اوصاف، توجه به محيط فن آوري نوين يكي از ضروريات فعاليت روابط عمومي ها در آينده اي نه چندان دور خواهد بود بنابراين آماده سازي زير ساخت فن آوري از جمله استفاده بيش از پيش از شبكه گسترده اينترنت و طراحي و برنامه ريزي براي استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي بايد مورد توجه قرار گيرد.


بكارگيري سامانه ها و ابزارهاي نوين الكترونيكي در روابط عمومي، علاوه بر افزايش چشمگير كيفيت و اثربخشي پيام؛ سرعت، دقت و صرفه‌جويي در هزينه‌ها را به دنبال خواهد داشت.


اگر بخواهيم ضرورت روابط عمومي الكترونيك را در صنعت بيمه بررسي كنيم بايد بگوييم كه با توجه به ماهيت خاص خدمات بيمه اي و طيف گسترده مخاطبان اين صنعت در رشته هاي مختلف، ضرورت حركت روابط عمومي به سمت ابزارهاي نوين ارتباطي بيش از ساير بخش ها بايد در صنعت بيمه مد نظر قرار بگيرد.


در سالهاي اخير شاهد هستيم كه شركت هاي دانش بنيان نوپا و به اصطلاح استارت آپ ها با بكار گيري نيروهاي جوان و زبده و در كوتاه ترين زمان ممكن به موفقيت هايي در زمينه توليد نرم افزارهاي كاربردي بيمه اي دست يافتند و در برخي موارد، شركتهاي بيمه با امكانات فراوان در رقابت با آنها عقب ماندند.


امروزه روابط عمومي را تلاش مدبرانه براي ترغيب و تشويق مردم يا نفوذ در افكار آنان با استفاده از وسايل ارتباطي تعريف مي كنند بنابراين صنعت بيمه در حوزه روابط عمومي بايد در اين زمينه پيشگام باشد و با بهره گيري از ابزارهايي نظير سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه، پادكست، تبليغات اينترنتي و ساير فناوري هاي الكترونيكي ، تلاش كند تا مخاطبان و مشتريان را هرچه بيشتر با جديدترين خدمات و محصولات بيمه اي آشنا كرده و با استفاده از تكنيكهاي ارتباطي، آنها را براي استفاده از اين خدمات ترغيب و تشويق كند.