شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 19:11 کد خبر:38343
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حكمي احسان الله حجتي را به عنوان مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني اين وزارتخانه منصوب كرد.

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حكمي احسان الله حجتي را به عنوان مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني اين وزارتخانه منصوب كرد.

 

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در حكم سيدعباس صالحي خطاب به احسان الله حجتي آمده است:


«نظر به مراتب علمي و سوابق تجربي جنابعالي بنا به پيشنهاد معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني به سمت مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني منصوب مي شويد. اميد مي رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از كليه امكانات و ظرفيت هاي موجود در زمينه سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قوانين، ضوابط و مقررات مرتبط با پخش و انتشار تبليغات از رسانه هاي مختلف كشور، سامان بخشيدن به مراكز و كانون هاي آگهي و تبليغاتي و انجام ساير وظايف محوله موفق باشيد.»


شايان ذكر است، حجتي علاوه بر سالها فعاليت فرهنگي و اجرايي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين مديرعاملي موسسه نمايشگاه‌هاي فرهنگي، در دولت يازدهم و دوازدهم «مديركلي دفتر تبليغات و اطلاع رساني، دبيري شوراي هماهنگي پاسداشت زبان فارسي و مشاور اجرايي معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي» را در كارنامه كاري خود ثبت كرده است.