شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ري تامسون
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 - 23:13 کد خبر:38318
مدتها قبل كه داشتم اين خدمات را مي فروختم خودم يك خريدار بودم و يك برنامه آموزشي ارتباطات بسيار موفق را در 10 شركت برتر در رده بندي فورچون كه در هر سال 300-400 مدير اجرايي را در سطح جهاني تربيت مي كنند، مديريت مي كردم.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدتها قبل كه داشتم اين خدمات را مي فروختم خودم يك خريدار بودم و يك برنامه آموزشي ارتباطات بسيار موفق را در 10 شركت برتر در رده بندي فورچون كه در هر سال 300-400 مدير اجرايي را در سطح جهاني تربيت مي كنند، مديريت مي كردم.

 

 من مي دانم كه ايمان و اعتماد به نفس براي قرار دادن مهمترين رهبران در برابر يك مشاور بيروني الزامي است. من مي دانم كه چگونه ارتقاي مهارت هاي ارتباطي مي تواند نتايج كسب و كار را هدايت كند و يك منبع مزيت رقابتي باشد.


زندگي شركتي من نيز شامل نقش هاي ارشد در امور مالي، امور نظارتي، عمليات، مديريت مشكلات، روابط دولتي، روابط با رسانه ها، پاسخ به بحران و رهبري اجرايي است.


امروز من يكي از صاحبان اصلي شركت WPNT Communications هستم و به قاعده 10 هزار ساعتي مالكوم گلدول در حوزه تربيت سخنوري رو به دوربين و آموزش ارتباطات تسلط پيدا كرده ام.


من اعتقاد دارم كه ارتباط دهنده ها مخاطبان محوري هستند. آنها سخت تلاش مي كنند تا نگراني ها و ديدگاه هاي افرادي را كه اكوسيستم ذينفعشان را تشكيل مي دهند، درك كنند و به آن پاسخ دهند.


وقتي نه آموزشي در كار است و نه مسافرتي، من عاشق اسكي و دوچرخه سواري كوهستان در Tetons، ماهيگيري در رودخانه Snake و شكار ماهي هاي قرمز عظيم و جسته در آب هاي عميق در امتداد خط ساحلي تگزاس هستيم.