شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي ري احكام خود را دريافت كردند
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 12:42 کد خبر:38085
در مراسمي با حضور فرماندار ويژه شهرستان ري احكام هيئت رئيسه شوراي روابط عمومي هاي شهرستان ري اهداء شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در مراسمي با حضور فرماندار ويژه شهرستان ري احكام هيئت رئيسه شوراي روابط عمومي هاي شهرستان ري اهداء شد.

به گزارش
روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان ري، اين مراسم كه با حضور هدايت الله جمالي پور معاون استاندار تهران و فرماندار ويژه و رئيس شوراي روابط عمومي هاي شهرستان ري و جواد زنگنه سرپرست روابط عمومي فرمانداري ويژه و دبير شوراي روابط عمومي هاي شهرستان ري برگزار شد، جلال حمزه از شهرداري كهريزك، فاطمه قياسي از شهرداري باقرشهر، نسرين آرين نژاد از اداره برق و روح الله حسين زاده از شهرداري قيامدشت كه در اين نشست حاضر بودند به عنوان اعضاي هيات رئيسه شوراي روابط عمومي ري و سيده مريم محمدي از اداره محيط زيست و مهرناز محمديان از اداره بهزيستي به عنوان اعضاي علي البدل احكام خود را از دست معاون استاندار تهران دريافت كردند.


همچنين احكام داوود حسن پور از اداره اوقاف و امور خيريه به عنوان بازرس و معصومه خوش صحبت از شوراي اسلامي كهريزك به عنوان خزانه دار شوراي روابط عمومي هاي شهرستان ري اهدا شد.