شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي صنعت بيمه كشور برگزار كرد
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 00:21 کد خبر:38070
صنعت بيمه كشور همزمان با دوزادهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه كارگاههاي آموزشي را براي بازديدكنندگان نمايشگاه برگزار مي كند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| صنعت بيمه كشور همزمان با دوزادهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه كارگاههاي آموزشي را براي بازديدكنندگان نمايشگاه برگزار مي كند.
 
 به گزارش شارا به نقل از بيمه مركزي، اين كارگاهها با هدف آشنايي مردم با نقش، اهميت و تاثير بيمه ها برگزارشده و شركت كنندگان در يك دوره فشرده با موضوعات در نظر گرفته شده آشنا خواهندشد.
 
 برنامه ريزي و هماهنگي هاي اجرايي اين دوره توسط شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي شركت هاي بيمه صورت گرفته و اساتيد اين دوره از شركت هاي مختلف انتخاب شده اند.
 
 بازديدكنندگان از نمايشگاه مي توانند با توجه به جدول زير برنامه ريزي لازم را براي حضور و مشاركت در اين كارگاهها كه در غرفه بيمه مركزي واقع در سالن ۳۱A برگزارمي شود انجام دهند.