شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سرپرست روابط عمومي و سخنگوي سازمان غذا و دارو منصوب شد
شنبه، 24 فروردین 1398 - 12:39 کد خبر:37914
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو در حكمي شهرام شعيبي را به عنوان مشاور رئيس سازمان، سرپرست روابط عمومي و سخنگوي سازمان غذا و دارو منصوب شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو در حكمي شهرام شعيبي را به عنوان مشاور رئيس سازمان، سرپرست روابط عمومي و سخنگوي سازمان غذا و دارو منصوب شد.

 

 دكتر مهدي پيرصالحي در اين حكم آورده است؛ جناب آقاي دكتر شهرام شعيبي عضو محترم هيات علمي سازمان غذا و دارو نظر به تجربه، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ بعنوان مشاور اينجانب، سرپرست روابط عمومي و سخنگوي اين سازمان منصوب مي شويد.

 

رئوس فعاليت هاي مد نظر به شرح ذيل مي باشد:

با توجه به حساسيت رسانه هاي جمعي به امور غذا، دارو و تجهيزات پزشكي، ايجاد زمينه هاي لازم براي تعامل سازنده با اصحاب رسانه.

حضور فعال رسانه اي به منظور جلوگيري از برخوردهاي انفعالي با رسانه ها در حوزه فعاليت سازمان.

زمينه سازي به منظور اصلاح رفتار و فرهنگ عمومي در عرصه غذا و دارودر جهت ارتقاء سلامت آحاد جامعه.

همكاري و هماهنگي با مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور برنامه ريزي و ارتقاء اطلاع رساني در بخش سلامت و فرآورده هاي سلامت محور.

استفاده از رسانه ها و فناوري هاي نوين علي الخصوص شبكه هاي اجتماعي داخلي همچنين تقويت و به روز رساني تارنماي سازمان در جهت بهبود اطلاع رساني به مخاطبين.

دريافت نظرات مردم، همكاران بويژ معاونين و مديران غذا و دارو دانشگاهها از طريق نظر سنجي نوبه اي و تحليل آن و ارايه نتيجه به مديران سازمان جهت ارتقاء عملكرد سازماني همكاري و هماهنگي با كليه مديران سازمان براي ايجاد فضاي انتقال آزاد اطلاعات به مخاطبين و به روز رساني اين اطلاعات.

مديريت كليه مراسم، همايش، گردهمايي و نظاير آن با هماهنگي ادارات كل مربوطه

 

 اميد است با تعامل سازنده با ادارات كل تخصصي و معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي در جهت تحقق اهداف اين سازمان موفق باشيد.

 

بديهي است كليه مديران و همكاران سازمان كمال همكاري را با جنابعالي براي انجام صحيح ماموريتهاي واحد روابط عمومي بعمل خواهند آورد. توفيق روز افزون جنابعالي را از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.