شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب مديركل روابط عمومي سازمان شيلات ايران
شنبه، 24 فروردین 1398 - 12:30 کد خبر:37913
مديركل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان شيلات ايران منصوب شد.
بكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مديركل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان شيلات ايران منصوب شد.
 
 به گزارش شارا، طي حكمي از سوي معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان شيلات ايران، فرهاد فرهادزاده به عنوان مديركل دفتر حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل منصوب شد.
 
 فرهاد فرهادزاده كه پيش از اين، مسئوليت حوزه، روابط عمومي و امور شهرستان هاي شيلات استان خوزستان را بعهده داشت از سوي رييس سازمان شيلات ايران به عنوان مديركل دفتر حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل منصوب شد.