شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : قوانين پنج گانه برقراري ارتباط‌هاي موثر/ قانون سوم: اگر مايل نيستيد برخي اظهارات شما نقل قول شوند، اصلا آن‌ها را عنوان نكنيد
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 08:01 کد خبر:37905
برخي مقامات ساده لوح گمان مي‌كنند كه يك خط نامرئي مكالمه غير رسمي را از ابتداي مصاحبه رسمي مجزا مي ‌كند. در حالي كه چنين مرزي در ذهن خبرنگار وجود نداشته و نخواهد داشت. آن چه گفته شده است، يا مستقيماً و يا به عنوان مقدماتي براي تحقيقات بعدي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| لازم است سخنگويان شركت‌ها از اظهار مطالب «محرمانه» خودداري كنند. چنانچه رييس يكي از شركت‌ها مطلب محرمانه‌اي را به گزارشگر بگويد، نام اين فرد در كنار مطلب محرمانه درج نخواهد شد. اما اين مطلب، بدون ذكر نامي از شخص افشاء كننده آن و همراه يك عبارت ويژه در همان مقاله منتشر خواهد شد. «ضمن اين كه از منابع ديگر خبردار شده‌ايم كه ...» ديگر هيچ اقدام پيشگيرانه‌اي موثر نخواهد بود.


بنابراين، مقامات با تجربه به سرعت مي ‌آموزند كه اگر مايل به انتشار مطالبي نيستند، به هيچ وجه نبايد در حضور خبرنگاران، از آن مطلب پرده بردارند. با اين وجود، برخي مقامات ساده لوح گمان مي‌كنند كه يك خط نامرئي مكالمه غير رسمي را از ابتداي مصاحبه رسمي مجزا مي ‌كند. در حالي كه چنين مرزي در ذهن خبرنگار وجود نداشته و نخواهد داشت. آن چه گفته شده است، يا مستقيماً و يا به عنوان مقدماتي براي تحقيقات بعدي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


همين اصل در مورد مكالمات تلفني با رسانه‌ها نيز صادق است. چه صداي بوق را بشنويد و چه آن را نشنويد، يكايك كلمات شما ضبط خواهد شد. در صورت ضبط مكالمات، غير ممكن است كه بعدها بتوانيد آن چه را گزارشگر ضبط كرده است، انكار كنيد.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)