شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : وحدت رويه روابط عمومي ها مهم ترين عامل دستيابي به اهداف سازماني
جمعه، 24 اسفند 1397 - 00:47 کد خبر:37517
نشست مديران روابط عمومي شهرداري مركز استان با حضور ناصر معيل معاون خدمات شهري شهرداري ساري، ياسر رضازاده مدير روابط عمومي و امور بين الملل و مديران روابط عمومي مناطق سه گانه و سازمان هاي تابعه شهرداري ساري به ميزباني سازمان ساماندهي مشاغل شهري و محصولات كشاورزي برگزار شد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نشست مديران روابط عمومي شهرداري مركز استان با حضور ناصر معيل معاون خدمات شهري شهرداري ساري، ياسر رضازاده مدير روابط عمومي و امور بين الملل و مديران روابط عمومي مناطق سه گانه و سازمان هاي تابعه شهرداري ساري به ميزباني سازمان ساماندهي مشاغل شهري و محصولات كشاورزي برگزار شد.
 
 به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، در اين نشست، ياسر رضازاده با گراميداشت روز شهدا و پاسداشت مقام آنان به استقبال از پيشنهادهاي سازنده مديران روابط عمومي در راستاي افزايش كيفيت فعاليت هاي تخصصي در اين حوزه اشاره كرد و گفت: مديران روابط عمومي بايد با تثبيت جايگاه سازماني در راستاي تقويت عملكردهاي خود حركت كنند و روابط عمومي مركزي شهرداري ساري همواره از پيشنهادها و راهكارهاي سازنده آنان براي كيفي سازي فعاليت ها در اين حوزه استقبال مي نمايد.
 
 وي به ضرورت توجه بيشتر به افزايش كيفيت محتوايي مديران روابط عمومي در سازمان ها و مناطق تاكيد كرد و افزود: توليد محتواي با كيفيت در روابط عمومي بايد به گونه اي باشد كه براي شهر، شهروند و شهرداري آورده ي مفيد داشته باشد.
 
 مدير روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري اظهار داشت: يكي از كارهاي مهم روابط عمومي خط مشي دادن به رسانه هاست؛ مديران روابط عمومي بايد به گونه اي عمل كنند كه خط سير رسانه هاي عمومي بر اساس عملكرد آنان ترسيم شود.
 
 رضازاده با قدرداني از فعاليت هاي روابط عمومي مناطق و سازمان هاي تابعه در راستاي عمل به وظايف سازماني تصريح كرد: بدون ترديد روابط عمومي مناطق و سازمان هاي تابعه شهرداري ساري نسبت به همسان هاي خود بسيار حرفه اي عمل مي كنند اما اين مسئله نبايد مانع يادگيري و تخصص گرايي در اين حوزه شود.
 
 در پايان، مدير روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري مركز استان با تقدير از زحمات شعبان وفايي نژاد بعنوان يكي از پيشكسوتان حوزه روابط عمومي در شهرداري گفت: لازم است در اين جلسه از زحمات ايشان قدرداني كنم و اميدوارم مديران روابط عمومي با استفاده از انرژي و تجارب ايشان گام هاي بهتر در راستاي اعتلاي سازمان خود بردارند.
 
 در ادامه، ناصر معيل، معاون خدمات شهري شهرداري ساري به اهميت عملكرد قوي در حوزه روابط عمومي اشاره كرد و گفت: روابط عمومي ها بايد به گونه اي عمل كنند كه مهم تلقي شوند؛ بدون ترديد اگر مدير روابط عمومي، دغدغه هاي مدير و اهداف سازمان خود را بشناسد مي تواند عملكرد بهتري از خود به نمايش بگذارد.
 
 وي افزود: ما معتقديم روابط عموم هاي، چشم و گوش مدير در شنيدن نقدها و زبان او در بيان عملكردها هستند و صدالبته خود آنان نيز بايد به اين وظيفه ذاتي واقف باشند.
 
 در ادامه، معيل به تاثير فعاليت هاي روابط عمومي در جريان سازي اجتماعي اشاره كرد و بيان داشت: تاثيرگذاري در حوزه هاي اجتماعي مي تواند زمينه هاي توسعه شهر و رفع مشكلات را آماده كند؛ يقيناً روابط عمومي ها مي توانند با ايجاد زمينه هاي فكري مناسب، تاثير بسزايي در حوزه هاي اجتماعي داشته باشند.
 
 معاون خدمات شهري به نقد ناصحانه و محترمانه توسط روابط عمومي ها اشاره كرد و گفت: مديران روابط عمومي بايد به نقد ناصحانه با حفظ احترام مديران بپردازند و اهل مشورت باشند؛ وحدت رويه روابط عمومي ها و پرهيز از عملكرد جزيره اي، بهترين عامل براي دستيابي به اهداف عالي سازماني در اين حوزه خواهد بود.
 
 در ادامه با اهداي لوح توسط معاون خدمات شهري شهرداري ساري از زحمات شعبان وفايي نژاد بعنوان پيشكسوت حوزه روابط عمومي در شهرداري قدرداني شد.
 
 در پايان، به مناسبت ۲۲اسفند، روز بزرگداشت شهدا، مديران روابط عمومي شهرداري ساري با حضور در گلزار شهدا، ضمن غبارروبي مزار شهدا، با آرمان هاي اين عزيزان تجديد ميثاق نمودند.