شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ۸نهال به پاس زحمات ۸ رييس روابط عمومي وزارت ارتباطات كاشته شد
پنجشنبه، 23 اسفند 1397 - 00:24 کد خبر:37498
با تلاش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هشت نهال به پاس زحمات هشت مدير اين مركز از ابتداي تاسيس تاكنون در حياط مجاور مركز روابط عمومي كاشته شد.
 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| با تلاش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هشت نهال به پاس زحمات هشت مدير اين مركز از ابتداي تاسيس تاكنون در حياط مجاور مركز روابط عمومي كاشته شد.


به گزارش شارا به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، امروز (سه شنبه) به ياد هشت مدير روابط عمومي و اطلاع رساني اين وزارتخانه و با حضور مديران سابق، هشت نهال در حياط وزارت ارتباطات كاشته شد.

سيدجمال هاديان رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره هدف از اين اقدام اظهار كرد: قدرداني يكي از ويژگي هاي مهم انسان هاي فرهيخته محسوب مي شود و كساني كه قدر گذشتگان را مي دانند كمتر اشتباه مي كنند، تاريخ مي تواند براي ما الگو باشد چون تجاربي كه از تاريخ به دست مي آيد در هيچ كتابي يافت نمي شود.

مدير مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: امروز به نشانه قدرداني از مديران سابق مركز روابط عمومي در خيابان مجاور اين مركز هشت نهال به ياد آنها با حضور تعدادي از اين مديران كاشته شد.

هاديان خاطرنشان كرد: اين نهال ها به ياد بود كساني است كه برخي از آنها در بين ما نيستند، برخي در كسوت ديگري مشغول به كارند و يا بازنشسته شده اند.

بر اساس اين گزارش، نهال هاي كاشته در حياط مجاور مركز روابط عمومي و اطلاع رساني با نام و به پاس زحمات فريدون مشيري نخستين رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات، ميرزا بابا مطهري نژاد، فرهاد سپه رام، محمود هراتيان نژادي، محمد حسين پور، مجيد سرسنگي، محمدرضا صبور و محمدرضا فرنقي زاد كاشته شد.