شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تلاش بانك ملي ايران براي افزايش سودآوري پايدار
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 15:09 کد خبر:37484
تلاش بانك ملي ايران براي افزايش سودآوري پايدار عضو هيات مديره و معاون مالي بانك ملي ايران با تاكيد بر توجه ويژه اين بانك بر افزايش درآمدهاي غير مشاع و افزايش درآمدهاي كارمزدي گفت: بانك ملي ايران در تلاش است با كنترل هزينه ها، صرفه جويي و اولويت بندي آنها، وضعيت سودآوري را ارتقا دهد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| تلاش بانك ملي ايران براي افزايش سودآوري پايدار عضو هيات مديره و معاون مالي بانك ملي ايران با تاكيد بر توجه ويژه اين بانك بر افزايش درآمدهاي غير مشاع و افزايش درآمدهاي كارمزدي گفت: بانك ملي ايران در تلاش است با كنترل هزينه ها، صرفه جويي و اولويت بندي آنها، وضعيت سودآوري را ارتقا دهد.
 
 ناصر شاهباز در گفت وگو با روابط عمومي
بانك ملي ايران با بيان اينكه افزايش سود آوري مهم ترين سياست مالي بانك است و مديريت هزينه و انضباط مالي در افزايش منابع بانكي تاثير بسزايي دارد، افزود: در بررسي ترازنامه بانك ها در ايران، انواع سپرده هاي مشتريان در سمت بدهي ها، اصلي ترين و عمده ترين بخش بدهي بانك ها است. به عبارت ديگر ساختار ترازنامه بانك ها نشان دهنده تامين مالي آنها عمدتاً از طريق منابع سپرده گذاران است و بانك ها موظفند اين منابع را در اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف اقتصادي و ساير فعاليت هاي مرتبط با امور بانكي به كار گرفته و بدين ترتيب نقش خود را در رشد اقتصادي كشور ايفا كنند.
 
 وي تصريح كرد: در سال گذشته با تغييراتي كه در حجم نقدينگي و شاخص هاي اقتصادي كشور داشتيم، افزايش سپرده هاي بانك ها به سمت سپرده هاي مدت دار گرايش بيشتري پيدا كرد به نحوي كه در پايان سال گذشته مجموع چهار سپرده اصلي بانك 33 درصد و سپرده سرمايه گذاري بلندمدت حدود 52 درصد رشد را نسبت به سال 1395 نشان مي داد.
 
 شاهباز ادامه داد: افزايش سهم سپرده هاي گران قيمت نه تنها موجب بالا رفتن قيمت تمام شده پول مي شود، بلكه سودآوري بانك را نيز در شرايط فعلي با مشكل مواجه مي سازد. اين در حاليست كه بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك دولتي، همواره خود را مقيد به رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي داند.
 
 معاون مالي بانك ملي ايران با بيان اينكه بر همين اساس اين بانك در سال جاري اهتمام ويژه اي جهت بهبود تركيب سپرده هاي اصلي خود به كار گرفت، تاكيد كرد: در شش ماهه اول سال جاري، سپرده قرض الحسنه جاري بانك حدود 33 درصد و سپرده قرض الحسنه پس انداز حدود 13/5 درصد رشد داشته است. در واقع كنترل نقدينگي در بانك به خوبي انجام شده و نگهداري سطح بهينه وجه نقد در شعب كمك شاياني به اين وضعيت كرده است.
 
 وي با اشاره به اهميت توجه مسئولان واحدها به مقوله سود و زيان، خواستار توجه همكاران به افزايش درآمدهاي كارمزدي، افزايش نرخ موثر تسهيلات و كاهش ميزان مطالبات معوق به عنوان عواملي مهم در اين راستا شد.
 
 شاهباز با بيان اينكه حاشيه سود بانكي يكي از عناصر مهم و تعيين كننده بوده كه با تجزيه و تحليل و بررسي عوامل موثر بر آن مي توان درك صحيحي از مديريت منابع و مصارف بانك و همچنين برنامه ريزي براي آينده داشت، گفت: هزينه تامين مالي و از سوي ديگر درآمد به كارگيري منابع مالي در بانك ها و عدم تناسب آنها با بخش واقعي اقتصاد، منجر به ايجاد حاشيه سود منفي براي اين موسسات مالي شده است. خوشبختانه با درك صحيح مديريت بانك از اين واقعيت و با تلاش در جهت تغيير تركيب سپرده هاي بانك و افزايش سپرده هاي ارزان قيمت در سال جاري و از سوي ديگر اهتمام تمامي همكاران در راستاي افزايش فعاليت هاي كارمزدي، اين روند در بانك مطلوب است.