شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هر عكس خود قصه يا بخشي از يك روايت است
جمعه، 26 بهمن 1397 - 21:54 کد خبر:37134
برخي عكاسان رسانه اي يا شاغل در روابط عمومي اعتقاد چنداني به مستند بودن عكسها ندارند چرا كه سعي دارند تا بيشترين دخالت را در چيدمان عناصر داخل عكس داشته باشند به نوعي كه به تحريف يك بخش از ماجرا مي پردازند تا به اصطلاح خودشان عكس حرفه اي بگيرند

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| امروزه به مدد پيشرفت تكنولوژي دوربين هاي عكاسي، هر فردي به خود اجازه مي دهد با در دست گرفتن يك دوربين و گذاشتن آن در حالت اتوماتيك عنوان عكاس را به خود اختصاص دهد در حالي كه از اين حرفه نه آموزشهاي اكادميك را فراگرفته و نه پشتوانه مهارت و تبحر تجربي در اين زمينه را دارد در واقع وقتي به عكسهاي گرفته شده توسط اين قبيل افراد نگاهي مي اندازيم جداي از شاخص هايي مانند خلاقيت و جذابيت هاي بصري، مشكلاتي از قبيل نور، كادربندي، رنگ، تركيب بندي، زاويه ديد و... به وضوح ديده مي شود به نظر مي رسد تنها مهارت برخي از اين افراد در عكاسي تنها فشردن دكمه ثبت عكس دوربين است و نهايتا از ديدگاهي عاميانه آنچه به صورت اتفاقي ثبت شده است را عكس مي نامند..البته ناگفته نماند كم نيستند عكاسان خوبي كه در عرصه رسانه فعاليت دارند كه اثار توليدي آنها نشان ازخلاقيت ، ايده پردازي نگاه فني و دقيق آنها به اين مقوله دارد.


عكسها روايت كننده يك اتفاق در لحظه يا بيان كننده يك رويداد هستند و اگر چه به خودي خود مي توانند هويتي مستقل داشته باشند ليكن براي رسانه ها و اهالي روابط عمومي در بيشتر موارد به نوعي تكميل كننده يك محتواي نوشتاري به شمار مي آيند كه مخاطب با خواندن و ديدن عكس يا گزارش تصويري بهتر مي تواند از جزييات يك خبر و همچنين حال وهواي حاكم بر فضا ي آن مطلع گردد.


عكس خبري يا مستند بايد عكس خوب باشد و شاخص هاي يك عكس خوب را دارا باشد وليكن هر عكس خوب يا مستندي را نمي توان عكس خبري ناميد بلكه بايد علاوه بر خوب بودن الزامات اين گونه عكاسي را نيز رعايت نموده باشد.


عكسهايي كه امروزه در برخي از روابط عمومي هاي ادارات و سازمانها مشاهده مي كنيم در نگاهي خوشبينانه بيشتر عكسهايي است كه جنبه مستند سازي دارد هر چند عكس مستند نيز براي خود تعريف و چارچوبي دارد ليكن آنچه بيشتر مشاهده مي شود بيشتر به عكسهاي يادگاري دوستانه نزديك است تا عكسي كه بتواند جنبه اسنادي يا روايي يك محتوا از ديدگاه بصري را در خود جاي داده باشد.


درعكاسي خبري نيز ميتوان از عناصر خبر استفاده نمود يعني عكس داراي جنبه شهرت ، دربرگيري ، درگيري و... باشد ، ليكن تاكيد بر روي عنصر شهرت در روايت هاي تصويري كه روابط عمومي از اتفاقات پيرامون خود تهيه مي كند به گونه اي است كه گاهي اصل ماجرا به نوعي فداي عنصري با عنوان تكريم مديران ،اشنايان ، همكاران و دوستان با ابزار عكس مي شود كه به خبر اصلي و درك و تاثيرگذاري آن بر روي مخاطب كمك چنداني نخواهد كرد.


براي تهيه يك خبر در روابط عمومي تيمي متشكل از خبرنگار و عكاس يكديگر را همراهي مي كنند و به نوعي بايد گفت هر دو بايستي علاوه بر دانستن سياستهاي كلي حاكم بر توليد محتوا در روابط عمومي به نوعي تكميل كننده نيازهاي آن ماموريت كاري باشند در واقع عكاس خبري متناسب با آنچه كه توليد كننده محتواي نوشتاري در حال آماده سازي است بايستي با در نظر گرفتن عوامل فني ، نشانه شناسي ، ارتباطات هنر ،تجربه و مهارت خود را در اختيار نتيجه نهايي كار قرار دهد نه اينكه ازادانه به هر سمت و سويي كه خواست دوربين را بچرخاند و نهايتا عكسهاي ثبت شده را تحت عنوان عكس خبري ارايه نمايد.


حتما شما نيز بارها با اين مساله مواجهه شده ايد كه در جلسه اي يا مراسمي حضور داشته ايد و ليكن عكسي از خود را نمي بينيد يا شخصي را به عنوان سخنران در جلسه اي مي بينيد ليكن تصويري منتشر شده از فرد را در هيچ گزارشي مشاهده نمي كنيد يا مثلا از جمعيت حاضر در يك جلسه افراد داراي اهميت حضورشان ثبت نمي شود ، برخي كه بايد باشند نيستند و برخي كه حضورشان كمتر اهميت داشته است بيشتر ديده شده اند. اينجاست كه بيشتر به نقش عكاس ، شناخت نسبي او به جلسه اي كه دعوت شده و جايگاه افراد حاضر در جلسه ، خصوصيات اخلاقي يا سياستهاي ديكته شده براي ثبت يك رويداد توسط افراد بالادست تر ازشخص به خوبي واقف مي شويد ، بعضي از عكسها داراي كادر بندي خاصي هستند كه مثلا فلاني در عكس ديده نشود يا بعدها در مراحل آماده سازي عكسها براي گزارش تصويري عكس مربوطه چار بريدگي خاصي شده كه برخي از افراد را به صلاح ديد عكاس يا مسئول مربوطه ، مدير نشريه يا سايت از يك جريان حذف شده اند كه بايستي گفت بهم ريختگي مرزهاي اخلاقي و حرفه اي در چنين مواردي به خوبي نمود پيدا مي كند.

برخي عكاسان رسانه اي يا شاغل در روابط عمومي اعتقاد چنداني به مستند بودن عكسها ندارند چرا كه سعي دارند تا بيشترين دخالت را در چيدمان عناصر داخل عكس داشته باشند به نوعي كه به تحريف يك بخش از ماجرا مي پردازند تا به اصطلاح خودشان عكس حرفه اي بگيرند گروهي نيز برعكس حتي مايلند تا از فرو بردن قاشق در دهان توسط مدير محترم عكس تهيه كنند و آن لحظه را با دقت ثبت نمايند و دسته اي ديگر نيز آنقدر به مدد نرم افزارهاي بهينه سازي كيفيت تصاوير در عكسها دخالتهاي بصري انجام مي دهند كه عكسها از حالت طبيعي خارج مي شود غافل از اينكه اين نرم افزارها عرضه مي شوند تا براي برطرف كردن اشكالات احتمالي در عكسها نه خلق تصاويري بديع و تازه و خوش آب و رنگ و لعاب.


گاهي آنقدر عكسهايي كه تهيه مي شود داراي زاويه ديدي يكسان است كه عكسهاي يك جلسه را براي چندين گزارش خبري در زمانهاي متفاوت مي توان مورد استفاده قرار داد چرا كه نه نشاني از نوع جلسه ، تاريخ آن ، فضاي تشكيل شده ، حتي به مدد سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي فصل برگزاري جلسه نيز نامشخص است و عكسها به قدري بدون هويت هستند كه در هر زمان قابليت بكارگيري دارند


آنچه مسلم است تهيه گزارشهاي تصويري و عكسهاي مربوط به يك جلسه يا مراسم يا رويداد به جهت به خدمت گرفتن در مسير تكميل يك خبر يا گزارش يا مستند سازي و آرشيوي بهنگام از وظايف يك روابط عمومي به شمار مي رود به شرط آنكه علاوه بر مشخص بودن اهداف كاركردي اين بخش از روابط عمومي و به كارگيري وسايل و ابزار مورد نياز بدور از افراط و تفريط در اين زمينه نكات فني را نيز رعايت كنيم تا عكسها داراي هويت و كاركردي درست در حوزه اطلاع رساني با تاثيرگذاري مناسب باشند و صرفا تصويري اتفاقي ثبت شده بر روي كاغذ يا حافظه دوربين نباشند و هر عكس خود قصه اي باشد يا بخشي از يك روايت قابل استناد.