شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فهرست انتشارات كارگزار روابط عمومي
چهارشنبه، 17 بهمن 1397 - 19:30 کد خبر:37033
فهرست انتشارات كارگزار روابط عمومي در سايت كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران منتشر شده است. علاقمندان براي تهيه اين كتابها مي توانند با شماره تلفن هاي 88617576 و 88617577 تماس بگيرند.


 

فهرست انتشارات كارگزار روابط عمومي
 

فهرست انتشارات كارگزار روابط عمومي در لينك زير:


http://www.irancpr.ir/fa/?current=page&content=1407