شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه تفاوت بين آدم مغرور و فرد با وقار
جمعه، 21 دی 1397 - 22:36 کد خبر:36505
براي فرد با وقار، هويت انساني ما بستگي دارد به اينكه چكار مي كنيم نه اينكه چه داريم. ما به جاي مغرور شدن ياد مي گيريم كه احساس محترمي نسبت به خود و انسان هاي ديگر داشته باشيم.


سلامت روحي ايجاب مي كند كه احساس خوبي نسبت به خودمان داشته باشيم ولي وقتي تائيد و بها دادن به خود، تبديل شود به غرور، متاسفانه اصالت و وقار خودمان را از دست مي دهيم
 
 غرور در موارد معدودي مي تواند سالم باشد نظير احساس غرور از موفقيت فرزند يا اعضاي خانواده ولي جاده غرور خيلي لغزنده است و به راحتي مي تواند فرد را از خط اصلي خارج سازد. اينها مواردي هستند كه مرز روشني بين غرور و وقار ايجاد مي كنند:
 
 غرور با تصوري كه از خود داريم تغذيه مي كند
 خيلي ها هستند كه موقعيت شغلي و پس انداز بانكي و مستغلات شان، براي شان غرورآفرين است و براي همين فكر مي كنند شايسته تر و محق تر هستند.
 
 براي فرد با وقار، هويت انساني ما بستگي دارد به اينكه چكار مي كنيم نه اينكه چه داريم. ما به جاي مغرور شدن ياد مي گيريم كه احساس محترمي نسبت به خود و انسان هاي ديگر داشته باشيم.
 
 غرور، برتري طلبي ما را بيدار مي كند
 غرور مدام ما را وا مي دارد كه ديگران را قضاوت كنيم. براي آدم مغرور مهم است كه ديگران موقعيت ضعيفتر داشته باشند چون ازآن طريق براي خودشان اعتماد به نفس تهيه مي كنند و فكر مي كنند كه از بقيه برتر هستند.
 
 اما به قول افلاطون «مهربان باش دوست من. چون هر انساني كه مي بيني مشغول يك جنگ جانانه براي زندگي است»
 
 وقار ربطي به مقايسه با ديگران ندارد. وقار يك سيستم احترام به خود است. ما اگر وضع مان خوب باشد يا سالم و باهوش باشيم به اين فكر مي كنيم كه متشكر باشيم نه مغرور …
 
 غرور سريع مي شكند
 چون غرور قدرتش را از بيرون كسب مي كند اگر اتفاقي بيفتد با خود شرم و ضعف دروني را به رخ مي كشد. يك آدم مغرور اگر تحقير شود يا تهديد شود يا هويت و موقعيتش به زير سئوال برود سريع انتقام مي گيرد و نامحترم برخورد مي كند.
 
 وقار ولي از ضعف و شكننده بودن ما واهمه ندارد چون ما به خودمان شك نمي كنيم كه مبادا از ديگران ضعيفتر يا بهتر و بدتر هستيم. ما مي دانيم كه نمي توانيم هميشه قدرتمند و محترم و با وقار باشيم. ما مي دانيم كه اشتباه در زندگي حتمي است.


 

منبع: www.psychologytoday.com