شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پيام قدرشناسي رئيس سابق مركز روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش از فرهنگيان و اهالي رسانه و ارتباطات
دوشنبه، 17 دی 1397 - 12:54 کد خبر:36438
مرتضي نظري، رييس سابق مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش كه در يك و نيم سال اخير گفتمان سازي در راستاي تحول در نظام تعليم و تربيت ايران را دستور كار اصلي اين مركز قرار داده بود چند روز قبل از اين مسووليت كنار رفت.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مرتضي نظري، رييس سابق مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش كه در يك و نيم سال اخير گفتمان سازي در راستاي تحول در نظام تعليم و تربيت ايران را دستور كار اصلي اين مركز قرار داده بود چند روز قبل از اين مسووليت كنار رفت.
 
 هر چند ادغام دفتر وزارتي و روابط عمومي علت اداري اين موضوع عنوان شده ولي در ماه هاي اخير فشارهاي سنگيني از بيرون وزارتخانه براي كنار گذاشتن مرتضي نظري وجود داشت.
 
 نظري امروز با انتشار پيامي ضمن خداحافظي از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش از اهالي رسانه، روابط عمومي و فرهنگيان كشور قدرداني كرد:
 
 به نام خداوند جان و خرد
 دوستان گرانقدر روابط عمومي
 ‌اهالي ارجمند رسانه و ارتباطات
 مديران و معلمان فكور آموزش و پرورش
 
 با تقديم سلام
 اكنون كه مركز اطلاع رساني و روابط عمومي #وزارت_آموزش_و_پرورش و اداره كل دفتر وزارتي ادغام شده است، ‌به رسم قدرشناسي به عرض مي رسانم هرجاكه توفيقاتي در عرصه ارتباطات و رسانه در پهنه آموزش و پرورش كشور به دست آمد، نتيجه تلاش صادقانه و روشنگرانه كارشناسان و مديران روابط عمومي آموزش و پرورش ستادي و استاني و همراهي و دلسوزي ارزشمند خبرنگاران و مديران گرامي رسانه ها بوده است.
 
 در اين مدت به موازات انجام كار حرفه اي #ارتباطي_رسانه اي، تمام تلاش و حساسيت ما بر آن بود كه نگاه جامعه را به ظرفيت هاي انساني و سرمايه هاي دروني و ارزشمند خانواده بزرگ آموزش و پرورش معطوف سازيم و با نخبگان و حوزه عمومي بر سر يك معيار توسعه اي به اشتراك نظر برسيم كه تقويت معلم و مدرسه، تقويت امروز و فرداي ايران عزيز است.
 
 همراهي و همكاري صميمانه با شما فرهيختگان در يك و نيم سالِ پرفراز و نشيب آموزش و پرورش، فرصت مغتنمي براي آموختن و تجربه اندوزي بنده بود.
 
 ضمن تشكر از اعتماد وزير محترم در اين مدت و همراهي مديران ارشد ستادي و استاني به ويژه تلاشگران صديق روابط عمومي، بر خود فرض مي دانم تا متواضعانه از تلاش روشنگرانه تمامي خبرنگاران، فعالان فضاي مجازي، مديران رسانه ها و نويسندگان فرهنگي كه در پاسداشت اخلاق، آزادي بيان و ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش در ميان گفتمان هاي رايج جامعه و نيز دفاع ازمنزلت و حقوق و منافع معلمان و دانش آموزان كوشش كردند، سپاسگزاري نمايم.
 با احترام فراوان مرتضي نظري