شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : وزير آموزش و پرورش اجازه ندهد چالشهاي زيرمجموعه قرار دادن روابط عمومي به نام وي نوشته شود
یکشنبه، 16 دی 1397 - 18:22 کد خبر:36426
مطمئن باشيد اينگونه ادغام ها، نه تنها اثري در افزايش تعامل و ارتقاي ارتباط با مخاطبان نخواهد داشت، بلكه به مانعي بزرگ بر سر ايجاد تفاهم با مخاطبان و ذينفعان آموزش و پروش تبديل خواهد شد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يك كارشناس روابط‌عمومي به ادغام روابط‌عمومي وزارت آموزش و پرورش با حوزه وزارتي واكنش نشان داد و گفت: ادغام روابط عمومي ها، مانع بزرگ تفاهم با مخاطبان است.


به گزارش شارا، اميرعباس تقي پور كارشناس روابط عمومي در يادداشتي آورده است؛ اواخر هفته گذشته، وزير محترم آموزش و پرورش با صدور حكمي، قائم مقام خود و سرپرست مركز امور هماهنگي، ارتباطات و حوزه وزارتي اين وزارتخانه را منصوب، و دليل اين امر را اجراي تكاليف قانوني وزارت متبوع مبني بر كاهش واحدهاي سازماني عمومي و باتوجه به ادغام دفتر وزارتي و مركز اطلاع رساني و روابط عمومي و ايجاد يك واحد سازماني جديد با عنوان فوق دانست.

بدين ترتيب، وزارت آموزش و پرورش در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات و بدون توجه به اهميت و كاركردهاي مهم و تخصصي روابط عمومي مستقل، نسبت به ادغام اين مركز با حوزه وزارتي اقدام كرد. اين درحالي است كه:

۱- مقررات و بخشنامه‌هاي بالادستي حكايت از اهميت و استقلال روابط عمومي در دستگاههاي اجرايي دارد:
در سال‌هاي گذشته و در چند نوبت مصوباتي به تصويب هيأت وزيران رسيده و از سوي دولت جمهوري اسلامي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است كه بر اساس آنها واحد روابط عمومي در وزارتخانه‌ها به مركز روابط عمومي و اطلاع رساني ارتقاء يافته و در تمامي اين تصويب‌نامه‌ها تأكيد شده است كه مديران روابط عمومي‌ها بايستي مستقيماً توسط بالاترين مقام دستگاه منصوب و زير نظر وي به فعاليت بپردازند.

اينكه روابط عمومي زير نظر مستقيم رئيس دستگاه باشد يا اينكه زيرمجموعه قائم مقام و يا معاونت‌هاي وزارتخانه ها يا سازمانها قرار گيرد؛ از يك طرف اهميت و جايگاه روابط عمومي را در مجموعه نمايان مي كند و از طرف ديگر انتظارات مجموعه از روابط عمومي را مشخص مي‌كند.
۱-۱: بخشنامه نخست وزيري مورخ ۱۶‌/۴‌/۶۴ درباره با جايگاه روابط عمومي:
بند ۱‌- مسئول روابط عمومي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت از ميان افرادي كه خلاقيت و تحرك و آگاهي سياسي ـ اجتماعي لازم را دارند، انتخاب و مستقيماً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط منصوب گردد.
بند ۲‌- وزرا و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي شخصاً و به طور مستمر بر عملكرد روابط عمومي نظارت و ترتيبي اتخاذ فرمايند كه مسئول روابط عمومي بتواند در هر زمان با ايشان ارتباط برقرار نمايد.
بند ۳‌- مسئول روابط عمومي در شوراي معاونين يا عالي‌ترين شوراي تصميم گيرنده دستگاه ذيربط شركت نموده و اطلاعات دستگاه مربوط پيوسته در دسترس ايشان باشد.
۲-۱: ابلاغيه هيأت دولت مورخ ۶‌/۴‌/۷۴
ماده۱‌- واحد روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان زير نظر مستقيم بالاترين مقام آن دستگاه اداره مي‌شود.
ماده۳‌- مدير روابط عمومي در شوراي معاونان شركت مي‌كند. شركت او در ساير جلسات موكول به نظر رئيس دستگاه است.

۳-۱: تصويب نامه مورخ ۲۷‌/۴‌/۸۶ هيئت وزيران تبصره ۱ ماده ۲: سطح سازماني روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رئيس جمهور به مركز ارتقاء و عنوان آنها به "مركز روابط عمومي و اطلاع رساني" اصلاح مي‌گردد. در ساختار سازماني مراكز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت خانه‌ها و معاونت‌هاي رئيس جمهور، اولين سطح پايين تر از رئيس مركز، مدير مي‌باشد و هر مركز مي‌تواند سه اداره داشته باشد.

۲- ضرورت سرعت در انجام امور و نياز به هماهنگي كامل و لحظه به لحظه با مديريت:
تعامل موثر با رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترين نمايندگان افكار عمومي از اصلي‌ترين وظايف روابط عمومي‌ها محسوب مي‌شود كه هرگونه بي توجهي يا حتي كم توجهي به اين موضوع، آرامش مخاطبان و سازمان را مختل كرده و مزاحمت‌هاي پي در پي و فراواني ايجاد مي‌كند.


در دنياي پُر رسانه امروز تعيين سياست‌هاي راهبردي و برنامه ريزي عملي ارتباطات رسانه‌اي از اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است كه مي‌بايست زير نظر عالي‌ترين مقام اجرايي سازمان با دقت و سرعت لازم انجام شود.


سير تحولات اجتماعي و جريان‌هاي رسانه‌اي و ارتباطي نيز ضرورت پويايي و چابكي هرچه بيشتر واحدهاي روابط عمومي را ضروري مي‌سازد و در نظام رسانه‌اي موجود با توجه به روند تحولات در صورتي كه واحد روابط عمومي در درون تشكيلات اداري و زيرمجموعه قرار گيرد؛ بدون ترديد اثرگذاري و موفقيت مورد انتظار را بدست نمي‌آورد.


متأسفانه بايد اشاره كرد؛ عدم توجه كافي به جايگاه استراتژيك روابط عمومي و زير مجموعه كردن آن در حوزهاي به غير از عالي ترين مقام دستگاه، باعث خواهد شد، تعامل روابط عمومي با رسانه ها جاي خود را به كارهاي كم اهميت و گاهي بي اهميت دهد.

۳- توجه به مباني علوم ارتباطات و روابط عمومي و علم مديريت:
براساس تعاريف موجود از جمله تعريف "انجمن بين المللي روابط عمومي" (IPRA) روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان و عملي ممتد، مداوم و طرح ريزي شده است كه از طريق آن، افراد و سازمانها مي كوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آن سرو كار دارند، به دست آورند.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان محسوب مي‌شود و بديهي است كه اين واحد به نيابت از مدير ارشد دستگاه به رتق و فتق امور ارتباطي درون و برون سازماني مي‌پردازد. بنابراين هرگونه برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مورد نظر بايستي با نظر مدير ارشد سازمان انجام پذيرد.

يكي از مهمترين وظايف روابط عمومي انتقال نقطه نظرات ذينفعان (مخاطبان سازمان) به مديريت ارشد است تا بر اساس صلاحديد وي، تصميم‌سازي‌ها و تصميم گيري‌هاي لازم در اين باره، اتخاذ شود. بديهي است تنها مدير ارشد است كه مي‌تواند اين نقطه نظرات را آنگونه كه بيان شده است پذيرفته و از هرگونه اعمال نظر شخصي و يا بخشي (حذف، سانسور، جرح و تعديل و...) خود داري كرده و از آنها در جهت اصلاح امور بهره گيرد.

بر اساس مباني شناخته شده علوم ارتباطات و روابط عمومي، مديران روابط عمومي زيرنظر مقام عالي دستگاه فعاليت مي‌كنند و جدا شدن روابط عمومي از مديريت سازمان، فعاليت اين واحد را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

۴‌- روابط عمومي يار آزاد واحدهاي سازمان:
روابط عمومي مسئول اطلاع رساني و همكاري با همه واحدهاي دستگاه است. چه بخواهيم و چه نخواهيم متأسفانه رقابت‌هاي بخشي در دستگاهها يك واقعيت است. وقتي روابط عمومي زيرنظر عالي‌ترين مقام اجرايي سازمان فعاليت مي‌كند، نه حق دارد و نه مي‌تواند تمايلات بخشي را بر ترجيحات حرفه‌اي اولويت دهد.

ايجاد فرصت‌هاي رسانه‌اي، ارتباطي، تبليغاتي، انتشاراتي و... عادلانه فراخور مأموريت‌هاي بخشي، پشتيباني‌هاي فني و حرفه‌اي ارتباطي و هنري برابر با نيازهاي سازمان و... از مواردي است كه ممكن است در رقابت‌هاي بخشي ناديده گرفته شده و عملاً منجر به فرصت سوزي‌هاي ارتباطي و تضييع حقوق ساير واحدها شود.

ارتباط مستقيم و بدون واسطه روابط عمومي با مديريت ارشد وزارتخانه منجر به برقراري ارتباطي منطقي و حرفه‌اي با تمامي معاونت‌ها مي‌شود و روابط عمومي در چنين شرايطي مي‌تواند به وظايف ذاتي خود در اطلاع رساني و فعاليت ارتباطي هماهنگ و متعادل در تمامي اجزاي سازمان عمل كند.

۵‌- ساختار روابط عمومي:
ساختار روابط عمومي بايد پاسخگوي مجموعه فعاليت‌ها و وظايف رسانه‌اي، ارتباطي، تبليغاتي، ارتباطات مردمي و... باشد. همچنين ساختار اين واحد بايد امكان ارسال اطلاعات در زمان مطلوب به مخاطبان و مشتريان را داشته باشد و بتواند در زمان و مكان مناسب، خدمات دستگاه ذيربط را معرفي كند.

با توجه به مسئوليت‌هاي مهم و وظايف و فعاليت‌هاي متعدد روابط عمومي كه وظايفي استراتژيك است و لزوم ارتباطي كه بايد با تمام معاونت‌ها و واحدها داشته باشد، بر اين نكته اصرار مي‌شود كه اين واحد بايد زيرنظر عالي ترين مقام دستگاه فعاليت كند. اين موضوع؛ براي همه مفيد است چرا كه روابط عمومي با دانش گسترده درباره فعاليت‌هاي سازمان مي‌تواند به طرز مناسب‌تري با مخاطبانش ارتباط برقرار كند، وزير يا رئيس دستگاه نيز مي‌تواند ديدگاه‌هاي خود را به شيوه‌اي كامل‌تر از طريق روابط عمومي بيان كند.

اميد مي رود وزير محترم آموزش و پرورش با تجديد نظر در تصميم اخير خود، اجازه ندهد چالشهاي زيرمجموعه قرار دادن روابط عمومي در عصر حاضر به نام وي نوشته شود.

درحدود يك دهه اخير و در مقاطعي از تاريخ معاصر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برخي استانداريها پس از تصميم و ابلاغ ادغام واحدهاي روابط عمومي ها و بلافاصله كه در جريان ابعاد منفي تصميمات خود قرار گرفتند، ابلاغيه ها را باطل و از تصميم خود با شجاعت بازگشتند. پذيرش و بازگشت از تصميمات اشتباه، افتخار است!

مطمئن باشيد اينگونه ادغام ها، نه تنها اثري در افزايش تعامل و ارتقاي ارتباط با مخاطبان نخواهد داشت، بلكه به مانعي بزرگ بر سر ايجاد تفاهم با مخاطبان و ذينفعان آموزش و پروش تبديل خواهد شد.