شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مجله موفقيت/ آدم‌هاي خردمند كمتر تنها مي‌شوند
چهارشنبه، 5 دی 1397 - 12:58 کد خبر:36274
روانشناسان و جامعه شناسان هنوز تعريف درستي از « تنهايي» آدمها و مقدار تاثيرات منفي اش ندارند. شواهد و تحقيقات نشان مي دهد كه نقش مخرب « تنهايي» خيلي بيشتر از مقداري است كه تخمين زده مي شد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روانشناسان و جامعه شناسان هنوز تعريف درستي از « تنهايي» آدمها و مقدار تاثيرات منفي اش ندارند. شواهد و تحقيقات نشان مي دهد كه نقش مخرب « تنهايي» خيلي بيشتر از مقداري است كه تخمين زده مي شد.

يكي از جديدترين تحقيقات حتي نشان داده است كه تجربه احساس منفي تنهايي در اجتماع خيلي گسترده تر از حدي است كه صحبت مي شد. تيم تحقيقاتي دانشگاه كاليفرنيا به سرپرستي عصب – روانشناس Dilip Jeste روي اين واقعيت تمركز كردند كه افراد سالخورده بيشتر از بقيه گروه هاي سني از تنهايي رنج مي برند.

آنها با قرار دادن ۳۴۰ نفر از ساكنين سان دياگو كه همگي بالاي ۲۷ سال و از سلامت عمومي برخوردار بودند، در يك مجموعه از سنجش ها، متوجه شدند آدمها در سه دوره زندگي، تنهاتر از بقيه دوره هاي سني هستند.

تنهايي به طور طبيعي در بعد از ۸۰ سالگي به بيشترين حد ممكن مي رسد. اما تحقيق اين گروه نشان داد كه تنهايي در دوره سني اواخر ۲۰ سالگي و در ميانه ۵۰ سالگي نيز به بيشترين حد ممكن مي رسد.

افزايش تنهايي در اين سه دوره سني، رابطه مستقيم با مشكلات و نگراني هاي زندگي دارد. در بالاي ۸۰سالگي طبيعتاً بسياري از عزيزان و نزديكان فرد فوت كرده اند و خلا عظيم عاطفي به همراه تقليل سلامت جسمي، نقش به سزايي در ايجاد حس تنهايي دارد.

ميانه ۵۰ سالگي نيز مصادف است با تقليل آشكار سلامت جنسي و بروز بيماري هاي مزمن و مسئله دار كه افراد را آشكارا وا مي دارد به مرگ بينديشند.

سالهاي آخر دهه ۲۰ سالگي نيز چون مصادف است با تصميمات اصلي در باره شغل و اينكه مدام خودشان را با همسن هايشان مقايسه مي كنند باعث ايجاد پشيماني و حس گناه مي شود كه تمايل به عزلت و تنهايي را در بين اين افراد زياد مي كند.

يك نتيجه گيري جالب و اساسي ديگر كه توسط تحقيق دانشگاه كاليفرنيا نمود پيدا كرده است رابطه بين ميزان تنهايي و رفتار معقول و خردمندانه افراد است.

شركت كنندگان در تحقيق در سنجش خردمندي نيز شركت كردند. در اين سنجش توانايي كنترل احساسات شخصي، قدرت تحمل و درك بيشتر سايرين و ميزان حس همدردي به ديگران محك زده شد.

به تعبيري دقيق تر افراد هر چقدر معقول تر و خردمندانه تر رفتار كنند شانس عزلت و تنها شدن شان كمتر خواهد بود. آدم هايي كه قدرت تشخيص شان از وضعيت روحي خودشان و قدرت شناخت شان از افراد ديگر بيشتر باشد تصميمات و رفتارهايي از خود بروز مي دهند كه كمترين آسيب ها به دوستي هاي شان مي رسد و در نتيجه از دوستان و عزيزان بيشتري در زندگي برخوردارند.

نكته مهم ديگر اين است كه افراد ممكن است تنها باشند ولي احساس تنهايي نكنند ولي آدم هايي هم هستند كه مدام در جمع هستند ولي احساس تنهايي مي كنند.

 

منبع: www.sciencedirect.com - روز