شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : جايگاه از بالا به پايين در فضاي روزنامه نگاري علم ما وجود دارد
شنبه، 26 آبان 1397 - 23:50 کد خبر:35598
كار يك پژوهشگر ارتباطات علم، لزوما حل كردن مشكل يا ارائه راه حل نيست.

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رويداد ساي كام، به عنوان فرصتي براي گفتگوي مروجان و ارتباط گران علم ،همزمان با هفته ترويج علم جمعه (25) آبان در كارخانه نوآوري برگزار شد. مخاطبان اين رويداد مروجان علم و همه افرادي كه در حوزه ترويج علم فعاليت مي كنند يا به آن علاقه دارند، هستند.

ستاره بنيادي،پژوهشگر ارتباطات علم يكي از سخنرانان رويداد ساي كام بود.

بنيادي درباره فضاي ترويج علم از نگاه ارتباطات علم به ساحت روزنامه نگاري علم و همچنين چالش هاي روزنامه نگاري در ايران صحبت كرد و گفت: كار يك پژوهشگر ارتباطات علم، لزوما حل كردن مشكل يا ارائه راه حل نيست، من مي خواهم بگويم، براي حل مشكلاتي كه مروجان و روزنامه نگاران علم دارند،لازم است يك هم انديشي انجام شود يك مناظره اي وجود داشته باشه كه متشكل از جامعه شناس علم، پژوهشگر علم، فيلسوف علم و.... باشد، همه اصحابي كه در اين فضا وجود دارند بايد باهم به راه حل ها فكر كنند، در بيشتر پژوهش هاي جامعه شناسانه و ارتباطاتي ما با مردم سر وكار داريم، به همين دليل مشكلات به صورت توصيفي و انتزاعي بيان مي شوند براي اينكه آن ها را از آن انتزاع خارج كنيم، بايد آن ها را دسته بندي كنيم. زماني كه داريم در فضاي مردمي و جامعه كار مي كنيم بايد مشكلات را به صورت فرايند در نظر بگيريم.

وي در ادامه به چالش هاي موجود در فضاي ترويج علم و روزنامه نگاري علم اشاره كرد و افزود: مي توانيم مشكلات را به 3 دسته تقسيم كنيم؛ نگاه نخبه گرايي، مشكلات سياست گذاري و ذهنيت رانتي.

بنيادي ادامه داد: يك مسئله اصلي كه يكي از جامعه شناسان درباره همين مشكلات براي من نقل مي كرد اين بود كه در مورد علم چنين نگاهي وجود ندارد كه مردم بايد در فضاي علمي مشاركت داشته باشند، بلكه نگاه به علم يك نگاه كاملا نخبه گرايانه است، مي دانيم كه كار روزنامه نگار علم ارتباط اين جايگاه نخبه گرايانه با مردم است،بايد بگويم كه در ايران اين ديدگاه يعني نگاه نخبه گرايانه به علم قوي تر است. اين نگاه از بالا به پايين در كلاس هاي درس ما هنوز وجود دارد.در زمينه مشكلات سياست گذاري هم يكي از مهم ترين نكات، مشكل نمايش عمومي است،اينكه جامعه ما بسيار به ابزار نمايش قدرت عمومي تبديل شده. مثلا اگر ما يك ماهواره پرتاب مي كنيم، كاملا در حوزه سياسي تعريف مي شود، نمايش علم، نمايش قدرت است و اولويت هاي علم را در رسانه اساسا سياست مداران تعريف مي كنند. چرا بودجه شبكه 4بايد از بودجه شبكه هاي تازه تاسيس كم تر باشد اينجاست كه مشكلات سياست گذاري بيشتر به چشم مي خورد.

 

حتما بخوانيد:  با روزنامه‌نگاري علم بيشتر آشنا شويم

وي در ادامه افزود: البته مشكلات حوزه سياست گذاري تنها به اين ها محدود نمي شود، سياسي شدن علم، باعث مي شود فضاي نقادي هم محدود مي شود، روزنامه نگاران محدود مي شوند. يك اصطلاح ديگر ذهنيت رانتي در فضاي علم است، يعني هركسي كه كار پژوهشي مي كند، پول مي گيرد ديگر مهم نيست كه اين تحقيق در دانشگاه منتشر شود يا نه، اتفاقي كه رخ مي دهد اينكه زماني كه دانشمند متكي به اين نيست كه بايد به جامعه پاسخگو باشد، هرجا احساس كرد كه روزنامه نگار او را نقد مي كند، فكر مي كند كه با او مشكل شخصي دارد و اجازه نقد نمي دهد. علاوه بر اينها جايگاه سرويس علمي در خبرگزاري ها و روزنامه هاي ما نيز چندان تعريفي ندارد، چرا روزي در خبرگزاري رسمي كشور، سرويس علمي وجود دارد و بعد از مدتي غير فعال مي شود. نكته مهم ديگر فعاليت روزنامه نگاران غير علمي نويس در خبرگزاري ها و روزنامه ها است.

بنيادي در ادامه صحبت هايش به مشكلات ديگر روزنامه نگارن اشاره كرد و گفت:روزنامه نگاران، مشكلات مالي هم دارند،الان كيفيت كار سنجيده نمي شود بلكه كميت است كه مهم است. يك مشكل ديگر هم مشكل عدم وجود فضاهاي رسمي براي آموزش روزنامه نگاري است، البته دانشكده علوم ارتباطات علامه تازه دارد جايگاه مستقل خود را در اين فضا پيدا مي كند، اما فضايي مستقل براي آموزش روزنامه نگاري علمي نداريم.

بنيادي به عنوان يك پژوهشگر ارتباطات علم در پايان به مهم ترين مشكل موجود در فضاي ترويج علم اشاره كرد و گفت: يكي از پر اهميت ترين نكات، همان جايگاه از بالا به پايين در فضاي علم است كه باعث مي شود يك روزنامه نگار به جاي اين كه نماينده مردم باشد و حرف هاي دانشمندان را به گونه اي انتقال دهد كه مردم درك كنند، سعي مي كند خودش هم در اين فضا به دانشمند نزديك شود و از اصطلاحات تخصصي و پيچيده آن حوزه استفاده كند.

گزارش: حانيه محبي زاده
منبع: سيناپرس