شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : با خلوص نيت از همكارتان تعريف كنيد
جمعه، 11 آبان 1397 - 09:08 کد خبر:35367
هوشيار باشيد كه با اين رفتار در دام خود گرفتار نشويد زيرا مديران شما با شم مديريتي خود نيت شما را مي فهمند و اگر به طور مثال «بيل» يكي از كارمندان جدي و فعال اداره باشد، برايش ارزش و احترام بيشتري قايل مي شوند و نظرشان نسبت به شما نيز تغيير مي كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- شايد فكر كنيد قانون هاي آخر اين كتاب با اصول اخلاقي منافات دارد در حالي كه اينطور نيست ، همه كارها بايد با معني، صادقانه و بي غل و غش باشد. كسي را تحسين نكنيد مگر اينكه واقعا به او ايمان داشته باشيد. زماني كه به ظاهر از كسي تعريف مي كنيد در حالي كه نيت واقعي تان چيز ديگري است، در واقع با تعريف و تعارف هاي ساختگي او را گرفتار مي كنيد و در مخمصه مي اندازيد. در ضمن در خلوت خود از خودتان نيز هراسناك مي شويد آنجا كه با يك موجود چند شخصيتي يعني خودتان رو به رو مي شويد.


شايد فكر كنيد اين روش يك جور سياست است و كار هوشمندانه اي به نظر مي آيد. اصلا اينطور نيست. هميشه در اطراف شما افراد تيزبيني هستند كه شما را به عنوان يك آدم رياكار، توخالي و كينه جو شناسايي كنند. قانون چهارم را يادتان مي آيد كه مي گفت در صورتي كه حرف خوبي براي گفتن نداريد بهتر است سكوت اختيار كنيد.


شايد فكر كنيد با حرف هاي ناخوشايند و زننده مي توانيد جلب توجه كنيد. اما شما مجاز به چنين كاري نيستيد. يك بازيگر خوب قوانين نبايد چنين حرف هايي بزند.
زماني كه در تعريف از همكارتان «بيل» مي گوييد:
- من «بيل» را خوب مي شناسم و مي دونم كه چقدر عجيب و غريبه!
- او يك آدم متفكر و خلاقه كه مستقل از بقيه عمل مي كند ، در واقع خارج از سيستم اداري كار مي كند.
در واقع شما با اين تعريف هاي ظاهري بيل را در حد يك ديوانه، يك گرگ تنها و يك موجود غيرعادي پايين مي آوريد.
-«بيل» يك كارمند قاطع و مصمم است كه به جزييات كار اهميت مي دهد. اخلاقش را مي دونم دوست داره از همه چي سر در بياره. در اجراي پروژه ها فقط سهم خودشو نمي بينه بلكه به ديگران هم توجه داره و من از اين نظر بيل را تحسين مي كنم.

در واقع به ظاهر از بيل تعريف مي كنيد اما مي خواهيد بگوييد كه او فقط به فكر منافع خودشه.


«بيل» بچه خيلي خوبيه! خوب مي دونه كه موهاشو چه جوري كوتاه كنه كه جالب به نظر بياد. او نقش هنر پيشه هاي فيلم هاي كمدي رو خوب بازي مي كنه ، اصلا استعداد عجيبي داره و روحيه يك جوون هيجده ساله رو داره. در واقع با حرف هايتان، بيل را در حد يك دلقك، يك بچه بي تجربه و آدم كم عقل پايين آورده ايد.
- من اخلاق «بيل» را مي دونم اصلا نمي تونيم تو اداره نگهش داريم از بس كه پر جنب و جوش و پر تحركه، فكر نمي كنم قفس كوچك ما براي آدمي با اين همه انرژي و روحيه كافي باشد. واقعا به بيل حسادت مي كنم. من اينجا مي نشينم و كارهاي اداري و دفتري را انجام مي دهم در حالي كه بيل بيرون از اداره با ارباب رجوع صحبت مي كنه و ارتباط خوبي با اونا برقرار مي كنه. در واقع مي گوييد بيل هيچ وقت در اداره حضور ندارد و در انجام كارهاي دفتري ناتوان است.


هوشيار باشيد كه با اين رفتار در دام خود گرفتار نشويد زيرا مديران شما با شم مديريتي خود نيت شما را مي فهمند و اگر به طور مثال «بيل» يكي از كارمندان جدي و فعال اداره باشد، برايش ارزش و احترام بيشتري قايل مي شوند و نظرشان نسبت به شما نيز تغيير مي كند.


كلام آخر:
با حذف تعريف ها و تعارف هاي اضافي مي توان به احساسات واقعي و پاك انسآنها دست يافت.

 

منبع: صد قانون كار