شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سرپرست روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منصوب شد
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 23:14 کد خبر:35260
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي طي حكمي جعفر پورفرجودي را به عنوان سرپرست روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منصوب كرد.

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي طي حكمي جعفر پورفرجودي را به عنوان سرپرست روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منصوب كرد.

به گزارش شارا به نقل از شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، در حكم محمدرضا موسوي‌خواه به جعفر پورفرجودي آمده است: «با توجه به سوابق و تجربيات ارزنده شما، به موجب اين حكم به‌عنوان سرپرست
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منصوب مي‌گرديد.


انتظار دارد با توجه به اهميت اين حوزه در شركت، با بهره‌مندي از نيروهاي متعهد و شايسته، برنامه‌ريزي مناسب، اتخاذ سياست‌هاي اطلاع رساني مداوم، بهره‌گيري از تمام ابزار رسانه‌اي و فرهنگي و تعامل دائمي‌، مثبت و سازنده با اصحاب رسانه به منظور معرفي‌، حفظ و ارتقاي جايگاه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اهتمام لازم را به‌عمل آوريد.


همچنين با بررسي و تحليل نظرها و ديدگاه‌هاي كاركنان، مشتريان، مسئولان، نخبگان و رسانه‌ها راهكارهاي لازم به منظور افزايش تعامل مثبت در مجموعه شركت، ارتباط با مردم، رسانه‌ها و مسئولان و رفع ابهامات احتمالي افكار عمومي در هر مورد اتخاذ و اجرا گردد.


بي ترديد همكاري مجدانه همه مديران و مسئولان ستادي و مناطق با روابط عمومي در زمينه ارائه اطلاعات و گزارش اقدامات و عملكرد مناطق و ستاد با بهره‌گيري از اصول روابط عمومي نوين نقش مؤثرتري در انعكاس به موقع و مطلوب فعاليت‌هاي شركت خواهد داشت.


اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام تكاليف و وظايف محوله موفق و مويد باشيد.»


موسوي‌خواه در پايان از زحمات فاطمه كاهي در مدت تصدي مسئوليت رئيس روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تشكر و قدرداني كرد.