شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شبكه اجتماعي
جمعه، 20 مهر 1397 - 12:48 کد خبر:35194
شبكه اجتماعي ساختاري اجتماعي است كه از گره‌هايي (عموماً فردي يا سازماني) تشكيل شده‌است كه توسط يك يا چند نوع خاص از وابستگي مانند ايده‌ها و تبادلات مالي، دوستان، خويشاوندان، لينك‌هاي وب، و سرايت بيماري‌ها (اپيدمولوژي) به هم وصل هستند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- شبكه اجتماعي ساختاري اجتماعي است كه از گره‌هايي (عموماً فردي يا سازماني) تشكيل شده‌است كه توسط يك يا چند نوع خاص از وابستگي مانند ايده‌ها و تبادلات مالي، دوستان، خويشاوندان، لينك‌هاي وب، و سرايت بيماري‌ها (اپيدمولوژي) به هم وصل هستند.

تحليل شبكه‌هاي اجتماعي روابط اجتماعي را با اصطلاحات رأس و يال مي‌نگرد. به بيان ديگر، در ساده‌ترين شكل، يك شبكه اجتماعي نگاشتي از تمام يال‌هاي مربوط، ميان رأس‌هاي مورد مطالعه‌است. رأس‌ها بازيگران فردي درون شبكه‌ها و يال‌ها روابط ميان اين بازيگران هستند. انواع زيادي از يال‌ها مي‌تواند ميان رأس‌ها وجود داشته باشد.

نتايج تحقيقات مختلف بيانگر آن است كه مي‌توان از ظرفيت شبكه‌هاي اجتماعي در بسياري از سطوح فردي و اجتماعي به منظور شناسايي مسائل و تعيين راه حل آنها، برقراري روابط اجتماعي، اداره امور تشكيلاتي، سياست‌گذاري عمومي و رهنمون‌سازي افراد در مسير دستيابي به اهداف استفاده نمود.

 

منبع: ويكي‌پديا