شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پيام تبريك انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد به منتخبان هيئت رئيسه جديد شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد
سه شنبه، 17 مهر 1397 - 11:17 کد خبر:35134
با توجه به نقش و اهميت روابط عمومي ها در تنوير افكار عمومي و پاسخگو شدن دستگاهها و مردم مداري آنها و نيز ايجاد زمينه مناسب براي تبادل اطلاعات و آگاهي ها و كسب تفاهم با ولي نعمتان جامعه، اميد است هيئت رئيسه جديد شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد بتواند بيش از پيش در راستاي ارتقاي كيفي فعاليت هاي مردم مدارانه روابط عمومي ها در استان و هماهنگي بيشتر و هم افزايي گام هاي قابل توجهي بردارد.

 اعضاي محترم هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد
 
 با سلام و احترام
 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- انتخاب شما خوبان را به عنوان اعضاي دوازدهمين هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد تبريك مي گوييم.
 
 با توجه به نقش و اهميت روابط عمومي ها در تنوير افكار عمومي و پاسخگو شدن دستگاهها و مردم مداري آنها و نيز ايجاد زمينه مناسب براي تبادل اطلاعات و آگاهي ها و كسب تفاهم با ولي نعمتان جامعه، اميد است هيئت رئيسه جديد شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد بتواند بيش از پيش در راستاي ارتقاي كيفي فعاليت هاي مردم مدارانه روابط عمومي ها در استان و هماهنگي بيشتر و هم افزايي گام هاي قابل توجهي بردارد.
 
  انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد ضمن تبريك مجدد به شما عزيزان، آمادگي خود را براي همكاري با هيئت رئيسه محترم آن شورا در راستاي تحقق كامل اهداف و ماموريت هاي مندرج در اساسنامه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استانها و نيز كميته هاي تخصصي ذيل شورا اعلام مي نمايد.
 
 اين انجمن همچنين از تلاشهاي بي شائبه اعضاي پيشين هيئت رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد قدرداني نموده و از برگزاري شايسته انتخابات كه با تلاش ارزشمند مديركل محترم روابط عمومي استانداري و همكاران ايشان در فضايي سرشار از همدلي، رقابت سالم و هماهنگي برگزار شد؛ تشكر و سپاسگزاري مي نمايد .
 
 هيئت مديره انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد