شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مصوبه جديد هيات دولت درباره لايحه مطبوعات و خبرگزاري‌ها
چهارشنبه، 4 مهر 1397 - 22:46 کد خبر:35010
هيات دولت ۴ مهر ماه به رياست معاون اول رئيس جمهوري، مصوبات جديدي درباره لايحه مطبوعات و خبرگزاري‌ها داشت.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هيات دولت ۴ مهر ماه به رياست معاون اول رئيس جمهوري، مصوبات جديدي درباره لايحه مطبوعات و خبرگزاري‌ها داشت.
 
 به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، هيأت وزيران در جلسه چهارشنبه چهارم مهر ماه به رياست دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، به بررسي و تصويب مواد باقي مانده از لايحه مطبوعات و خبرگزاري‌ها پرداخت.
 
 در اين جلسه هيأت دولت، احكام مربوط به تأسيس مطبوعات و خبرگزاري‌ها، تركيب و وظايف كميسيون مطبوعات و خبرگزاري‌ها كه با هدف حمايت از حقوق و آزادي مطبوعات و خبرگزاري‌ها و روزنامه‌نگاران و نظارت بر حُسن اجراي قانون تشكيل مي‌شود، آيين رسيدگي به جرايم و مسئوليت مدني مطبوعات و خبرگزاري‌ها، مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.