شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اهدا تنديس من هم يك جنگلبانم به مدير روابط عمومي بانك ايران زمين
شنبه، 31 شهریور 1397 - 13:57 کد خبر:34956
روز گذشته دبير دومين جشنواره روز جنگلبان با حضور در بانك ايران زمين تنديس دومين دوره جشنواره جنگلبان را به مدير روابط عمومي بانك ايران زمين اهدا كرد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روز گذشته دبير دومين جشنواره روز جنگلبان با حضور در بانك ايران زمين تنديس دومين دوره جشنواره جنگلبان را به مدير روابط عمومي بانك ايران زمين اهدا كرد.


به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانك ايران زمين، سيد محمد حسين استاد مدير روابط عمومي در اين ديدار بر نقش حمايتي بنگاه هاي اقتصادي از پويش هاي اجتماعي و دغدغه هاي مردم تاكيد و اظهار داشت: حوزه مسئوليت اجتماعي بانك ايران زمين محيط زيست تعريف شده است و در همين راستا سعي شده همگام با مردم در مسير فرهنگ سازي قدم برداريم.


در اين ديدار سعيد طهماسبيان، مدير عامل تشكل جمعيت حاميان زمين و دبير دومين جشنواره ملي روز جنگلبان تنديس روز جنگلبان را به مدير روابط عمومي بانك ايران زمين اهدا كرد.


روز جهاني جنگلبان كه براي اولين بار در 31 جولاي 2007 ميلادي توسط اتحاديه بين المللي جنگلبانان نام گذاري شده است به منظور اهميت به مقام اين قهرمانان هرساله در جهان گرامي شمرده مي شود. روز ملي جنگلبانان امسال با شعار من هم يك جنگلبانم با هدف پيوند و تلفيق خانواده ها و جنگلبانان به اهميت ارتباط بين خانواده ها با خانواده جنگلباني كشور مي پردازد.