شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معارفه مدير جديد روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل
شنبه، 24 شهریور 1397 - 17:03 کد خبر:34913
طي ابلاغي از سوي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل، عدالت عزت پور به عنوان مدير جديد روابط عمومي اين اداره كل منصوب شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- طي ابلاغي از سوي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل، عدالت عزت پور به عنوان مدير جديد روابط عمومي اين اداره كل منصوب شد.

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل؛ طي مراسمي حكم مسئوليت عدالت عزت پور به عنوان مدير جديد روابط عمومي اين اداره كل از سوي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل به وي اعطاء شد.