شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استمرار انزواي رسانه‌اي سازمان منطقه آزاد اروند
یکشنبه، 18 شهریور 1397 - 13:48 کد خبر:34847
مديرعامل سازمان طويل و عريض سازمان منطقه آزاد اروند طي 5 سال فعاليت نتوانسته روابط عمومي اين سازمان را به جايگاه واقعي خود برساند همچنين مديريت روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند در آستانه يك‌ساله شدن نيز نتوانسته اين سازمان را از انزواي رسانه‌اي خارج كند. شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديرعامل سازمان طويل و عريض سازمان منطقه آزاد اروند طي 5 سال فعاليت نتوانسته روابط عمومي اين سازمان را به جايگاه واقعي خود برساند همچنين مديريت روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند در آستانه يك‌ساله شدن نيز نتوانسته اين سازمان را از انزواي رسانه‌اي خارج كند.
 
  با روي كار آمدن دولت يازدهم و در دي‌ماه سال 1392 بود كه حسن روحاني در سفر به آبادان و خرمشهر در جمع مردم اين دو شهر خبر از الحاق تمامي محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر به سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد، سازماني كه طي سال‌هاي فعاليت خود فراز و نشيب‌هاي بسياري به خود ديده بود، از تغييرات پي‌درپي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره تا حضور و ظهور مديران پروازي و عملكرد مبهم در حوزه سرزميني اروند.
 
 با اتفاق انتظار مي‌رفت كه همگام با گسترش محدوده سازمان منطقه آزاد اروند، گسترش اختيارات، امكانات و منابع اين سازمان مردم آبادان و خرمشهر شاهد پايان ابهامات در خصوص عملكرد اين سازمان باشند اما اكنون و پس از 5 سال شايد بتوان گفت روابط عمومي و امور رسانه‌اي اين سازمان نتوانسته سازمان منطقه آزاد اروند را از انزواي رسانه‌اي خارج و با رسانه‌ها و اهالي رسانه و مطبوعات تعامل سازنده برقرار كند.
 
 اين ناكارآمدي و ضعف روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند را مي‌توان عملكرد انفعالي آن در قبال طرح انتقادات و مسائل مطرح‌شده پيرامون اين سازمان همچنين عدم شناخت و آگاهي كافي مديران ارشد اين سازمان به‌ويژه شخص اسمعيل زماني مديرعامل آن، نسبت به رسانه‌ها و حتي روابط عمومي سازمان مشاهده كرد.
 
 پورتال سازمان منطقه آزاد اروند رسمي يا غيررسمي!
 اسمعيل زماني مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در نشست خبري اخير خود با جمعي از خبرنگاران از رسمي يا غيررسمي بودن پورتال اطلاع‌رساني سازمان منطقه آزاد اروند ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند و در ادامه مي‌گويد: اينكه ما اخبار دست‌اول را به يك سايت يا به يك منبع غيررسمي اول بدهيم خيلي جالب نيست، مثلاً سايت خود ما رسمي نيست، من نمي‌دانم رسميت دارد يا خير؟ به‌هرحال مراجع رسمي خبري توليدكنندگان خبر هستند بقيه بايد از اين مراجع و منابع خبرهايشان را دريافت كنند اين است كه خبرگزاري‌ها اولين رده توليد خبر هستند و بايد به آن‌ها گزارش داده شود و آن‌ها منتقل كنند.
 
 وي مي‌افزايد: اكنون منطقه آزاد اروند در وضعيتي قرارگرفته كه هيچ پروژه‌اي از پيش نمي‌رود مگر با مشاركت يا تأمين اعتبار از سوي سازمان منطقه آزاد اروند، ضعف اطلاع‌رساني در اين موضوعات ضعف ما بوده درواقع ضعف مديريت ما درزمينه" عدم اطلاع‌رساني يا كمبود اطلاع‌رساني بوده است.
 
 تأييد انزواي رسانه‌اي سازمان منطقه آزاد اروند توسط مديرعامل
 مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بيان مي‌كند: منطقه آزاد اروند عملكردهاي شاخصي داشته اما روي آن مانور داده نشده است، اين دو دليل دارد يكي اينكه ما اعضاء هيأت مديره خيلي وجهه تبليغاتي نداشته و نداريم روابط عمومي سازمان هم به‌تبع اين رفتار شخصي ما خيلي توجهي نمي‌كرده و مي‌گفته كه خوب مديرعامل و هيأت مديره توجهي به اين موضوع ندارند ما هم كار خودمان را مي‌كنيم.
 
 زماني با اشاره به اينكه سازمان منطقه آزاد اروند براي خروج از انزواي خبري تلاش خواهد كرد، اظهار مي‌كند: هر يك از اين اتفاقات حوزه منطقه آزاد اروند در هر استان ديگري اتفاق بيفتد كلي براي آن تبليغ مي‌كنند و خبر توليد مي‌كنند، اتفاقاتي كه براي ما روزمره است براي ديگر مناطق اتفاق مهم تلقي مي‌شود و بسيار بر روي آن مانور مي‌دهند كه حتي بعضاً ارائه اين اخبار در نشست‌هايي كه در تهران داريم براي ما تعجب‌آور است چراكه عمده اين اخبار رويدادهاي روزمره منطقه آزاد اروند هستند.
 
 ناكامي تلاش براي خروج از انزوا با نگاه كنوني روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند
 در اين اظهارات مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند روشن است كه اين سازمان در آستانه پايان پنجمين سال از فعاليت هيأت مديره و مديرعامل مستقر متوجه ضعف و ناكارآمدي آشكار روابط عمومي و انزواي رسانه‌اي خود شده است اما آيا خروج از اين انزوا با روابط عمومي انحصاري و محدود ممكن خواهد بود؟
 
 آبان ماه سال 96 تغيير در مديريت و به‌تبع آن ساختار روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند كليد خورد، به نظر مي‌رسيد كه اين تغيير مثبت باشد اما اكنون در كمتر از سه ماه مانده تا پايان يك‌سالگي مديريت جديد روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند عدم تعامل سازنده روابط عمومي با رسانه‌هاي مستقر در استان و جنوب خوزستان به‌ويژه اهالي رسانه نكته‌اي قابل‌تأمل است.
 
 در يك سال اخير روابط عمومي سازمان منطقه آزاد اروند هيچ نشست و سازوكار تعاملي مشخصي با مديران خبرگزاري‌هاي رسمي كشوري مستقر در خوزستان نداشته است، مشخصاً سازمان منطقه آزاد اروند طي اين سال‌ها همچنان نتوانسته شيوه‌نامه‌اي مشخص براي دعوت از خبرنگاران براي حضور در نشست‌ها داشته باشد.
 
 اين شيوه‌نامه را مي‌توان در مكاتبه روابط عمومي اين سازمان با صداوسيما براي اعزام نماينده و خبرنگار همچنين عدم ارتباط‌گيري و مكاتبه با دفاتر استاني خبرگزاري‌هاي مستقر در استان براي پوشش برنامه‌هاي اين سازمان مشاهده كرد.
 
 انزواي رسانه‌اي حاصل عملكرد سليقه‌اي
 قطعاً آنچه در روابط عمومي اين سازمان رخ‌داده را مي‌توان حاصل عملكرد سليقه‌اي مديران آن به‌ويژه روابط عمومي اين سازمان دانست، غلامرضا شرفي نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور اخير خود اظهار مي‌كند: «اولويت‌بندي برخي طرح‌هاي در دست اقدام مديران منطقه آزاد اروند سليقه‌اي بوده و بدون هيچ‌گونه ضرورت و توجيه انجام مي‌شود».
 
 درحالي‌كه دستگاه‌هاي حاكميتي ديگر مناطق و استان‌ها به تقويت اهالي رسانه و مطبوعات به‌تبع آن تقويت تعامل سازنده با رسانه‌هاي كشوري مستقر در استان‌ها همچنين رسانه‌هاي محلي مي‌پردازند اما سازمان منطقه آزاد اروند در آستانه پايان پنجمين سال استقرار هيأت مديره كنوني به اذعان اهالي رسانه كارنامه موفقي نداشته و با توجه به اقدامات اخير روابط عمومي اين سازمان در برخوردهاي گزينشي و سليقه‌اي انتظار مي‌رود هيأت مديره سازمان تدابير جدي‌تري براي خروج از انزواي رسانه‌اي اتخاذ كنند.
 
 بايد ديد هيأت مديره كنوني سازمان منطقه آزاد اروند با چه نگاهي به رسانه و روابط عمومي وارد ششمين سال فعاليت خود خواهند شد.
 
 گزارش از: محمدرضا عبادي
 منبع: خبرگزاري فارس