شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه راه براي پخش مقاله هاي خبري در تلويزيون
چهارشنبه، 24 مرداد 1397 - 07:44 کد خبر:34073
هر ايستگاهي بر اساس امكاناتي كه دارد به جمع آوري خبرهاي محلي مي‌پردازد. براي پخش مقاله هاي خبري تان در تلويزيون محلي، سه راه وجود دارد: مي‌توانيد به بخش خبري تلفن كرده و با مدير تحريريه گفتگو كنيد و خلاصه اي از نكات مهم مقاله خود را به او بگوييد؛ مي‌توانيد مقاله‌ خبري را پست كنيد. يا يك نوار ويديويي از آن تهيه كنيد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هر ايستگاهي بر اساس امكاناتي كه دارد به جمع آوري خبرهاي محلي مي‌پردازد. براي پخش مقاله هاي خبري تان در تلويزيون محلي، سه راه وجود دارد: مي‌توانيد به بخش خبري تلفن كرده و با مدير تحريريه گفتگو كنيد و خلاصه اي از نكات مهم مقاله خود را به او بگوييد؛ مي‌توانيد مقاله‌ خبري را پست كنيد. يا يك نوار ويديويي از آن تهيه كنيد.


اگر مي‌خواهيد در شهر خودتان به يك ايستگاه تلويزيوني مقاله‌اي بفرستيد، راه اول بسيار عملي تر از راههاي ديگر است. براي فرستادن مقاله‌ها به ايستگاههاي خارج از شهر، مي‌توانيد مقاله ها را همراه با فيلم يا نوارهاي ويديويي بفرستيد.

 

برخي از مردم اين راه را ترجيح مي‌دهند كه وقتي يك ايستگاه محلي/ منطقه اي يك مقاله‌ خبري را پوشش مي‌دهد، مسئول روابط عمومي سعي بر تهيه نوارهاي ويديويي اضافي براي موضوع مورد نظر مي‌كند.

 

با اين كار، خبرها به موقع به ايستگاههاي بعدي رسيده و آنها مي‌توانند مقاله را در برنامه بعدي خود جاي دهند. بطور مثال، ايستگاهي در هاريسبورگ ممكن است خبري در فيلادلفيا را پوشش ندهد اما مي‌تواند در صورت بودن نوار آن مقاله از آن خبر در برنامه هاي خود استفاده كند.


شبكه هاي اصلي نيز داراي بخشهاي جمع آوري اطلاعات هستند كه تمامي اطلاعات را از سرتاسر دنيا جمع آوري مي‌كنند. شبكه ها در مناطق و شهرهاي مختلف اعم از خارجي و داخلي داراي نمايندگي‌هايي هستند. بعلاوه، يك شبكه مي‌تواند با اجازه از يك شبكه از برنامه هاي وابسته به آن شبكه نيز استفاده كند. همچنين شبكه‌ها مي‌توانند با استفاده از خدمات مخابرات، خبرها را به دست آورند.


براي راه يافتن به يك شبكه بايد خبرها بيسار جذاب باشند. خبرها بايد از اهميت ملي زيادي برخوردار بوده و يا بقدري مورد توجه عموم باشند كه تقريباً توجه همگان را به خود جلب كنند.


اگر شما متقاعد شديد كه خبر مورد نظرتان ارزش ملي دارد بايد به نزديكترين دفتر شبكه مورد نظرتان تلفن كرده و با بخش تحريريه آن گفتگو كنيد. موارد مهم مقاله خود را به او بگوييد و از آنها بپرسيد كه آيا اين موضوع موردعلاقه آنان هست؟ اگر چنين است، پس شما بايد وقت و مكاني را به يك تيم خبري اختصاص داده و مقاله خود را تهيه كنيد.


به خاطر داشته باشيد كه تهيه خبر، رساندن آن به استوديوي پخش خبر و پخش آن زمان زيادي مي‌خواهد. اگر خبرداغي در دست داريد، بايد آن را صبح زود به شبكه برسانيد تا بتوانيد آن را براي عصر آماده كنيد. در خبرهاي صبح معمولاً از خبرهاي عصر روز قبل استفاده مي‌شود.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)