شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مسئوليت اجتماعي
پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1397 - 09:29 کد خبر:33275
سازمان هايي كه در ايجاد يك برنامه طولاني مدت CSR موفقيت آميز، موفق بودند، سازمان هايي بودند كه برنامه هاي خود را به دقت انتخاب كردند و بر دستاوردهاي اصلي تمركز داشتند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بررسي فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي شركت (CSR) براي بيشتر سازمان ها كه CSR را تأييد مي كنند و بخش لاينفك تجارت خود مي دانند، يك رويداد روابط عمومي محسوب نمي شود. البته، بي شك افرادي وجود دارند كه در پي يك عكس فوري هستند، اما متوسط خوانندگان مي توانند آن را در يك چشم به هم زدن درك كنند. CSR امروزه از دو لحاظ براي يك شركت داراي اهميت است:


- سهيم كردن كاركنان در امور و حفظ اين حالت
- جايگزيني خود به عنوان يك عضو شركت و همراستا كردن خود با تعهدات آرم تجاري از طريق اين برنامه ها


به نظر من، سازمان هايي كه در ايجاد يك برنامه طولاني مدت CSR موفقيت آميز، موفق بودند، سازمان هايي بودند كه برنامه هاي خود را به دقت انتخاب كردند و بر دستاوردهاي اصلي تمركز داشتند.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)