شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 65 نكته براي سخنراني و يك ارائه خوب
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 08:30 کد خبر:32521
سخنراني يك هنر است؛ اما اين هنر مي تواند آموخته شود. روي خودتان كار كنيد و با صحبت كردن بهتر شويد. اين يك فرايند طولاني است، اما در فرم بيشتر از محتوا تمركز كنيد: تماس چشم، صداي شما، حركات و غيره.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سخنراني يك هنر است؛ اما اين هنر مي تواند آموخته شود. روي خودتان كار كنيد و با صحبت كردن بهتر شويد. اين يك فرايند طولاني است، اما در فرم بيشتر از محتوا تمركز كنيد: تماس چشم، صداي شما، حركات و غيره.

چگونه مي توانيد سخنراني بي نظير را آماده كنيد؟ چطور يك تاثير ماندگار بر روي مخاطبان خود مي گذاريد؟ در اينجا چيزهاي زيادي براي يادگيري وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:


1. بر محتواي سخنراني خود تمركز داشته باشيد
بر روي محتواي سخنراني خود تمركز كنيد.

1-1- محتوي سخنراني را ساختارمند نماييد
ساختاري شامل شروع، ميانه و پايان را به كار ببريد. اين مولفه ها در اصطلاح سرآغاز، بدنه و خاتمه ناميده مي شوند. هدف از سرآغاز معرفي خود و موضوع سخنراني است. سرآغاز مروري خلاصه بر اطلاعاتي كه قصد ارايه آن را داريد، مي باشد. همچنين برخي نقل قول ها يا اطلاعات مهيج را مي توان سرآغاز ارايه داد.
هدف اصلي سرآغاز جلب توجه مخاطبين به موضوع است. بدنه سخنراني شامل ايده هاي اصلي و جزئياتي است كه بايد به حاضرين منتقل نماييد و خاتمه نيز همان پايان است. در خاتمه، خلاصه اي ازنكات اصلي سخنراني را كه به شنوندگان در فرا گرفتن مطالب كمك مي كنند، ارايه كنيد.

1-2- مطالب و مفاهيم خاص را برجسته كنيد
مطالبي را كه توضيح آنها براي «پذيرش» مخاطب «اهميت» بيشتري دارد را مشخص كنيد.

1-3- ساختار اثربخشي براي ارائه طراحي كنيد
طرح «مسئله» و «حل» آن بهترين روش براي ارائه قدرتمند يك مطلب است. اول «مسئله» را بيان كنيد بعد «راه‌حل» را ارائه دهيد و آن را با يك مثال توضيح دهيد.
1-4- آماده باشيد براي مخاطبان خاص صحبت كنيد
براي متناسب ساختن پيام خود با مخاطبان خاص، پيام خود را براساس دانش، باورها و اهداف آنها تنظيم كنيد. براي اين كار، بايد دريابيد كه چه اطلاعاتي براي آنها مهم است و چه سطح از ارائه با آنها تناسب دارد.
چگونه مي¬ توانيد با مخاطبان خود قبل از آنكه ارائه خود را آماده سازيد آشنا شويد؟
ــ در اغلب موارد، مخاطبان به گروه خاصي تعلق دارند كه تقريبا از دانش و علايق خاصي برخوردارند.
ــ اگر نمي توانيد علايق آنها را با شناخت ماهيت گروهشان درك كنيد، از برگزاركننده جلسه درباره شغل و سوابق و علاقه مندي هاي مخاطبان سوال كنيد.
ــ اگر علايق و پيش زمينه هاي مخاطبان متنوع بود، متوسط اين طيف را هدف قرار دهيد. همچنين كمي اطلاعات خاص (در قالب يك اسلايد، يا يك متن كوتاه) براي مخاطبان دو انتهاي طيف در نظر بگيريد.
 

2.  نيروي محركه رويداد باشيد
تنها صحبت كردن در اين رويداد كافي نيست. اگر واقعا بخواهيد تاثيري پايدار بر روي شركت كنندگان داشته باشيد، بايد نيروي محركه كل رويداد باشد.
 

3. سخنراني نبايد خسته كننده و كسل كننده باشد

از سخنراني كسل كننده بپرهيزيد و سعي كنيد يك سخنراني چندرسانه اي ارايه دهيد. يعني از تصوير و ويديو هم استفاده كنيد.

4. اعتماد به نفس تان را افزايش دهيد
سخنراني در برابر مخاطبان آگاه مي تواند تهديدآميز باشد، مخصوصا اگر براي اولين بار باشد. اما شما براي يك سخنراني موفق بايد اعتماد به نفس خودتان را افزايش دهيد، نه فقط با موضوع، بلكه با ايده ايستادگي در مقابل هزاران نفر.
 استفاده تركيبي از آماده سازي و تمرين و تجسم، ترس از تجربه هاي ناآشنا را حذف مي كند. آشكارا تصور كنيد كه روي صحنه ايستاده ايد، مي توانيد خودتان را متقاعد كنيد كه قبلا اين گفتگو را انجام داده ايد. لذا هيچ چيز براي هول شدن و احساس عصبانيت وجود ندارد.

5. براي برخورد با مشكلات فني برنامه ريزي كنيد
حتي سخنراني خوب سازماندهي شده ممكن است با مشكلات فني مواجه شود - اكثر آنها فراتر از كنترل شما هستند. ميكروفون ممكن است كار را متوقف كند، پاورپويبت هاي شما ممكن است دچار مشكل شوند به همين دليل ضروري است براي برخورد با اين مشكلات برنامه ريزي كنيد.
 

6. سعي كنيد از روي نوشته نخوانيد
خواندن مطلب از روي نوشته باعث مي شود كه ارتباط شما با مخاطبان دچار خدشه گردد، دستان تان نيز از اثرگذاري باز مي ماند، مي توانيد از يادداشتهاي روي چارت يا تصوير استفاده كنيد.
 

7. احساس قدرتمند ايجاد كنيد
اگر بخواهيد اولين احساس قدرتمند را به عنوان سخنران در هر شرايطي ايجاد كنيد، بايد خوب نگاه كنيد. همچنين بايد لباس مناسب بپوشيد. علاوه بر اين، شما بايد موقعيت بدني خود را در طول جلسات حفظ كنيد. زبان بدن مناسب و اعتماد به نفس به شما كمك مي كند تا الگوهاي تنفسي خود را كنترل كنيد. اعتماد به نفس مي تواند راه بسيار خوبي براي رسيدن به يك سخنراني موفق باشد.

به نظر من، فرم بيشتر مهم است: شخصيت سخنران، ارتباط او با مخاطب، تماس با چشم، صدا و حركات، كيفيت سخنراني را تعيين مي كند. شما مي توانيد بهترين ايده ها را در جهان داشته باشيد، اما اگر آنها را ضعيف ارايه كنيد، ارزش خود را براي مخاطب از دست مي دهيد. از سوي ديگر، شما ممكن است ايده هاي ساده داشته باشيد و شما مي توانيد آنها را با صداي شگفت انگيز به اشتراك بگذاريد و با آنها ارتباط برقرار كنيد.

8. خودتان باشيد
با سرعت كمتري صحبت كنيد و هر يك از كلمات خود را به صورت جداگانه بيان كنيد. اين تكنيك قدرت شما را افزايش مي دهد.

 

9. هدف از سخنراني را مشخص كنيد.
هرسخنراني بايد هدفي را دنبال نمايد. چرا؟ زيرا انتخاب هدف باعث حفظ تمركز بر موضوع اصلي و صرفه جويي در زمان خواهد شد.

9-1- يك پيام مشخص داشته باشيد
قبل از اينكه كار تهيه مطالب خود را شروع كنيد، پيام كليدي خود را مشخص كنيد. در واقع پيام شما بايد بتواند مخاطبان را به يك راه مشخص رهنمون و امكان تفكر در مورد راههاي ديگر را فراهم سازد.

10. «همه تيزهوش نيستند» را فراموش نكنيد:
همه مخاطبان شما افراد تيزهوش نيستند پس سعي كنيد مطالب را خيلي ساده و غيرپيچيده ارائه كنيد، در هر ساعت صحبت كردن ۳ الي ۴ نكته را شرح دهيد.
 

11. مخاطبان خود را بخوبي مطالعه كنيد
در حال آماده سازي سخنراني خود سؤالاتي راجع به اينكه مخاطبان تان چه كساني هستند، چه چيزي در زندگي انجام مي دهند، چه چيزي دوست دارند و دوست ندارند، انتظارات آنها، چگونه آنها را جذب مي كنيد، چگونه آنها را متقاعد مي كنيد اينها سوالات مهمي است كه يك سخنران بايد به آنها پاسخ دهد. اكثر سخنرانان موفق نمي خواهند قبل از مطالعه و شناسايي مخاطب خود به نوشتن سخنراني و يا ارائه آن بپردازند. سعي كنيد حداكثر اطلاعات مربوط به مخاطبين خود را قبل از اينكه آنها را ملاقات كنيد، دريافت كنيد.
هدف شما اين است كه آنها را بخوبي درك كنيد تا بتوانيد با آنها ارتباط برقرار كنيد. شما بايد با ترس، اميد و انتظارات خود صحبت كنيد. شما لازم نيست به آنها بگوييد كه آنها چه مي خواهند بشنوند. اما شما بايد بدانيد كه از كجا آمده اند تا بتوانيد آنها را با دست به سمت قلمرو خود هدايت كنيد. اين بدان معناست كه شما سخنراني خود را در مورد يك بازي جالب بين انتظارات مخاطبان و ايده هاي خود ارايه مي كنيد.

11-1- تعريف دوباره‌اي از شنوندگان خود داشته باشيد
تعريف دوباره از شنوندگان به اين معناست كه ديد خود را نسبت به آنها تغيير دهيد. به‌جاي اينكه آنها را استاداني ببينيد كه در حال ارزيابي و سنجش شما هستند، مي‌توانيد اينطور به خودتان بقبولانيد كه مخاطبان شما دانش‌آموزاني هستند كه منتظرند تا بعد از شما سخنان خود را ايراد كنند.
در اين صورت آنها هم به اندازه شما اضطراب دارند و شما را درك مي‌كنند و ديگر هيچ دليلي براي نگراني و دلشوره براي‌تان باقي نمي‌ماند يا اينطور تصور كنيد كه قرار است بعد از 10 سال دوستان قديمي خود را دوباره ببينيد، در اين صورت ايجاد ارتباط چشمي برايتان ساده‌تر مي‌شود و شنوندگان نيز از سخنان سرشار از صميميت شما لذت خواهند برد.
براي كاهش استرس خود اصلا‌ به روش‌هايي كه ناديده گرفتن شنوندگان را توصيه مي‌كند متوسل نشويد، تصور اينكه به جمعيت نگاه كنيد و با آنها صحبت كنيد ولي به خود تلقين نماييد كه هيچ كس در اطرافتان وجود ندارد كار بسيار سخت و تقريبا ‌غيرممكني است. پس بي‌خيال چنين روش‌هايي شويد.
11-2- از ديدگاه شنوندگان به موضوع بنگريد.
اگر تمركز خود را ازمن براي گفتگو با آنان چه مي خواهيم؟ به حضار نيازمند شنيدن و فراگيري چه مطالبي هستند؟ تغيير دهيد، در نظر مخاطبان سخنران شايسته و جذاب تري خواهيد بود. بر نيازهاي شنوندگان بيش از نيازهاي خود تمركز كنيد تا مراسم سخنراني را با آرامش بيشتري برگزار نموده و اجازه دهيد تمركز بر موضوع در طي سخنراني راهنماي شما باشد. در اينجا به برخي از سوالاتي اشاره مي شود كه پاسخ آنها به شما در حفظ موضوع اصلي كمك مي كند:
- مخاطبان شما چه كساني هستند؟
- چه چيزي نزد آنها از بيشترين اهميت برخورداراست؟
- اطلاعات آنها درباره موضوع در چه سطحي است؟
- نياز با علاقه به چه نوع اطلاعاتي دارند؟
چنانچه نمي توانيد به پرسش هايي فوق پاسخ دهيد، تحقيقاتي را با انگيزه دستيابي به جواب آغاز نماييد.
در صورتي كه سخنراني شما ماهيت آموزشي دارد، بيش از كلاس پرسش نامه اي يك صفحه اي مشتمل بر 5 الي 10 سوال تهيه نموده، از طريق فكس يا ايميل براي شركت كنندگان ارسال كنيد تا از ميزان دانش آنها اطلاع حاصل نماييد. اگر سخنراني شما بيشتر اطلاعاتي يا متقاعد كننده است، با مخاطبان تماس تلفني بگيريد و آنچه را لازم مي دانيد از آنها بپرسيد.
11-3- به چشم مخاطبان خود نگاه كنيد
اين يك روش قدرتمند است كه اعتماد سخنران را نشان مي دهد. سعي كنيد به چشم مخاطبان خود نگاه كنيد. تماس با چشم بهترين راه براي حفظ مخاطبان است. قبل از شروع سخنراني از سمت راست به چپ و از چپ به راست نگاه كنيد.
تماس چشم سخنران بايد پويا باشد. سخنران بايد سعي كند همه را در حوزه ديد خود قرار دهد. تماس چشمي راه سخنران براي نگه داشتن مخاطبان است.

11-4- منبع «محتواي» مربوط به سخنراني‌تان را بيان كنيد
من بر اين باورم كه پيش از اينكه براي سخنراني به پشت تريبون برويد و مخاطبان و (سازمان‌دهندگان كنفرانس) را در مورد سخنراني خود شگفت‌زده كنيد، «محتوا» پيرامون موضوع خود را گسترش دهيد. پس از سخنراني وقت را هدر ندهيد؛ «محتواي» خود را در ارتباطات بعد از سخنراني سازماندهي كنيد.با تاثيرگذاري محتوايي كه نوشته‌ايد مي‌توانيد اين پيگيري‌هاي حساس به زمان را سريع‌تر ارسال كنيد. نبايد منتظر پيگيري بمانيد؛ خودتان قلم‌ به‌دست بگيريد يا تيم بازاريابي بايد در اين راستا به شما كمك كند. اگر اين محتوا از قبل نوشته شده است (و براي كمك به استحكام تعهد مخاطبانتان در درجه اول استفاده مي‌شود) دسترسي و همكاري زماني كه آماده هستيد بسيار آسان‌تر است.

11-5- مخاطبان خود را فعال كنيد
اگر علاقه مند به مشاركت بيشتر مخاطبان منفعل هستيد، از روشهاي فوق العاده اي براي توجه آنها از قبيل سوالات فرضي، طنز يا نمايش استفاده كنيد.

11-6- مخاطبان را درگير بحث كنيد
هميشه مي توانيد مخاطبان را وارد بحث كنيد. از آنها سوال كنيد و جواب بخواهيد اما اصرار نكنيد، شما مي‌توانيد از ساير روشها نيز براي مشاركت بيشتر و همراهي آنها استفاده كنيد. (نوشتن پاي تخته، قرائت يك متن يا…)
11-7- خودتان را جاي مخاطب بگذاريد
اگر شما به جاي مخاطب نشسته بوديد، چه حالي داشتيد، آيا گرماي اتاق، نور محيط، و… مناسب است. شما بايد به آنها اهميت ويژه بدهيد تا شما را باور كنند.
11-8- با مخاطبان خود صحبت كنيد، نه آنكه بر آنها سخن برانيد
- فقط واژه ها و عبارات كليدي را نشان دهيد. همه جملاتي را كه مي خواهيد بگوييد به مخاطبان خود نشان ندهيد. زيرا مخاطبان مشغول خواندن اسلايدها شده و به سخنان شما گوش نمي دهند.
- در قالب محاوره صحبت كنيد؛ ارائه خود را لغت به لغت نخوانيد. زيرا به تدريج دچار قرائت يكنواخت و تك صدايي مي شويد. اين كار مخاطبان را خسته و كسل مي كند.
- مخاطبان را زيرنظر بگيريد؛ توجه خود را فقط بر يادداشت ها و اسلايدهاي خود متمركز نكنيد. شما بايد به مخاطبان خود نگاه كنيد تا اينكه سرعت و سطح ارائه خود را برحسب بازخوردي كه دريافت مي كنيد تغيير دهيد. اگر چهره ها را متعجب ديديد، سرعت خود را پايين بياوريد و نكات خود را روشن كنيد. اگر مخاطبان خسته و بي تاب به نظر مي آيند، سرعت خود را افزايش دهيد.
11-9- روبروي مخاطبان بايستيد
وقتي شما روبه روي ديوار صحبت مي كنيد افراد نمي توانند به خوبي شما را بشنوند و وقتي شما را نمي بينند نمي توانند چهره يا لب هاي شما را بخوانند و شما نيز نمي توانيد مخاطبان خود را بخوانيد. بنابراين:
ــ اگر از روي رايانه به خواندن مشغوليد، در كنار آن بايستيد، به طوري كه بعد از خواندن هر نكته به مخاطبان خود نگاه كنيد.
ــ مطمئن شويد كه در تاريكي نايستاده ايد. نور چراغ تا حدي كم باشد كه اسلايدها به خوبي ديده شوند و نور كافي براي ديده شدن شما وجود داشته باشد.
ــ هنگام شرح و بسط دادن مطالب، در حالي كه صحبت مي كنيد راه برويد تا توجه مخاطبان بر شما باقي بماند. اما لحظه اي كه اسلايد، فيلم يا صوت جديدي را نشان مي دهيد از حركت بايستيد. هيچ گاه با سرعت قدم نزنيد كه موجب حواس پرتي است.
11-10- عجله نكنيد
ارائه شما زماني قانع كننده خواهد بود كه روشن شود شما بر مطالب خود مسلط هستيد و اين چيزي است كه اگر عجله كنيد آشكار نمي شود.
ــ سرعت صحبت شما بايد به حدي باشد كه مخاطبان، جمله شما را پيش از شروع جمله بعدي درك كرده باشند.
ــ به مخاطبان براي هضم هر اسلايد فرصت كافي بدهيد.
ــ وقتي متني را نشان مي دهيد صحبت نكنيد، به طوري كه شما درباره چيزي صحبت مي كنيد و مخاطبان چيز ديگري بخوانند.
ــ اگر زمان كافي براي خواندن بدهيد، لازم نيست عنوان هر اسلايد را بلند بخوانيد. اما مهم¬ترين مطالب را بلند بخوانيد تا دو وجه حسي ـ ديداري و كلامي ـ را براي يادسپاري در اختيار مخاطبان قرار داده باشيد.
11-11- بدانيد از كدام قسمت ها مي توانيد بگذريد
اگر ارائه خود را در سطح بسيار دشوار عرضه كنيد يا آن را بيش از اندازه فشرده سازيد، به نحوي كه مخاطبان اكثر مطالبي را كه گفته ايد نگرفته باشند، سر وقت تمام كردن يك امتياز نيست. براي اجتناب از هر دو حالت:
ــ در شروع ارائه بگوييد، به سوالات ابهام زدا در حين ارائه پاسخگو خواهيد بود، اما ترجيح مي دهيد سوالات غيرابهام زدا را در آخر جلسه پاسخ بدهيد.
ــ اگر راحت تر هستيد كه ارائه را متوقف كنيد و به تمامي سوالات در حين ارائه پاسخ دهيد، بايد بتوانيد به خوبي مديريت كنيد تا ساختار ارائه مقطع نشود.
ــ هيچ وقت نميتوانيد پيش بيني كنيد ارائه شما چقدر طول خواهد كشيد. از قبل تصميم بگيريد در صورت كمبود وقت از چه مطالبي ميتوانيد سريعتر بگذريد.
11-12- به سوالات پاسخ دهيد
بايد وقتي سوالات را دريافت مي كنيد براي پاسخ به آنها آماده باشيد:
ــ احساس نكنيد هر پرسشي را در همان لحظه بايد پاسخ دهيد. بعضي از اوقات عضوي از مخاطبان نكته اي را بيان مي كند كه شايد شما در نظر نگرفته باشيد.
ــ هميشه هر سوالي را كه پرسيده مي شود سريعا تكرار كنيد تا همه حضار آن را بشنوند.
ــ قسمت پرسش و پاسخ را با قدرداني از مخاطبان به دليل صرف وقت و توجه و فرصتي كه براي صحبت به شما داده اند، پايان دهيد.
 

12. سخن شما بايد ساده باشد
سخن شما بايد ساده، ارتباطي و مستقيم باشد. ترفندهاي لفظي از دست دادن وقت و انرژي هستند. هدف از ارسال پيامهاي روشن با استفاده از مثالهاي خاص - استعاره هايي كه با قلبها و ذهن هاي مردم صحبت مي كنند، داستانهايي است كه به آنها كمك مي كند مشكلات و راه حل هاي پيشنهادي را درك كنند. به ياد داشته باشيد كه يك پيام خوب شامل توضيح وضعيت، وعده و يا عدد يا يك مثال مي شود. به عنوان مثال: "كودكان از سوء تغذيه رنج مي برند (وضعيت). ما هر كاري كه نياز داريم براي كاهش سوء تغذيه كودكان در اين كشورها (وعده) انجام خواهيم داد." پيام هاي خوب و صريح بهتر از هر چيز ديگري است.

هنگام سخن گفتن از تكرار خجالت نكشيد. تكرار يك عبارت باعث مي شود كه شما به بيان وحدت خود ادامه دهيد.

 

13. چرا شما؟ چرا آنها؟
مقدمه شما بايد يك ارتباط خوب بين شما و مخاطبان خود ايجاد كند. چه مي خواهي بگويي؟ شما كي هستيد؟ چرا شما مي خواهيد در مورد اين موضوع صحبت كنيد؟ آيا شما يك مقام متخصص هستيد؟ آيا تجربه خاصي در اين زمينه داريد؟ شما همچنين بايد به مخاطبان خود بگوييد كه چرا آنها نياز به گوش دادن به شما دارند؟ چرا بايد آنها را مورد توجه قرار دهيم؟

شما با مخاطبان خود ارتباط داريد نه بيش از حد فروتن باشيد و نه زياد خودخواه و مغرور. به مخاطبان خود نگاه كنيد، اما آنها را نيز نپسنديد. سطح خود را با آنها حفظ كنيد و با آنها بطور برابر صحبت كنيد و آنها را جدي بگيريد اما هرگز آنچه را كه مي گويند ناديده نگيريد.

 

14. از صداي خود استفاده كنيد
كار بر روي صداي خود بطوري كه در آنها علاقه ايجاد كند را هرگز متوقف نكنيد. اگر صداي شما به اندازه كافي قوي نيست، به اندازه كافي بلند و به اندازه كافي غالب است، بر روي آن كار كنيد. صداها تغيير مي كنند شما بايد قادر به تغيير صداي خود باشيد، تاكيد بر يك عبارت يا صداي بلند و يا تندبادهاي آن.

 

15. حركات ارتباط برقرار كنيد
روي حركات خود كار كنيد تا به شما كمك كند كه ارتباط برقرار كنيد. بر انگشتان دست خود تمركز كنيد، دستان خود را در هوا پرتاب كنيد تا عظمت اين ايده يا لحظه را بيان كنيد.

نشانه شناسي ژست در ارتباط با گفتار عمومي پيچيده است، اما سعي كنيد به صورت طبيعي باقي بمانيد و آنچه را كه بهترين ارتباط بين جنس بدن شما و كلمات شما را ايجاد مي كند پيدا كنيد.

 

16. از جلوه‌هاي بصري كمك بگيريد
حالتي را تصور كنيد كه سخنراني شما با اجراي زيبايي از برنامه پاورپوينت همراه باشد و توجه شنوندگان به نكاتي كه شما انتخاب كرده‌ايد جلب شود.
در اين صورت نصف زمان سخنراني حواس آنها به مشاهده و دقت در نكات و دنبال كردن اسلايدها معطوف خواهد شد و در همين حين شما در حالي‌كه كسي نگاهتان نمي‌كند مي‌توانيد به راحتي با حضار صحبت كنيد.
اگر هركدام از آنها به شما نگاه كردند سريعا نگاه خود را روي كسي متمركز كنيد كه به شما نگاه نمي‌كند و به اسلايدها دقت دارد زيرا هميشه صحبت كردن براي افرادي كه به ما نگاه نمي كنند راحت تر است و استرس كمتري ايجاد مي‌كند.

16-1- براي هر تصوير متن كوتاهي آماده كنيد
در تصوير (متن يا عكس) كه پخش مي شود. خلاصه اي از موضوع آن بايد ارائه شود. اين خلاصه مي تواند شفاهي باشد يا به صورت زيرنويس ارائه شود. اين باعث خواهد شد تا در وقت صرفه جويي شود.

16-2- از نمودار و چارت استفاده كنيد
بسياري از مخاطبان شما نمي توانند همزمان با شما اعداد و آمار ارائه شده را تجزيه و تحليل كنند. نمودار كمك مي‌كند تا سريعتر به موضوع دست پيدا كنند و با شما همراه شوند.
 

17. با قصد قبلي اشتباه كنيد
اين ترفند ديگري است كه به شما پيشنهاد مي‌كنيم آن را امتحان كنيد. هدف از به‌وجود آوردن اشتباهات از پيش تعيين شده جلب توجه بيشتر مخاطبان است.
اگر بتوانيد كاري كنيد تا جو صميمي‌تري را ايجاد شود و شما بهتر بتوانيد كنترل جمع را در دست بگيريد، نه تنها صحبت كردن برايتان آسان‌تر خواهد شد بلكه براي حضار نيز سخنراني خاطره‌انگيزتري بجاي مي‌ماند.

18. در هر لحظه فقط در حين صحبت كردن فقط به يك نفر توجه كنيد
يكي از وحشتناك‌ترين مسائلي كه هنگام صحبت كردن سخنران را اذيت مي‌كند، جمعيت و تعداد حضار و مخاطبان است .نگاه كردن به يك جمع گسترده كه همه در انتظار شنيدن سخنان شما سكوت كرده‌اند واقعا كار طاقت‌فرسايي است.
براي غلبه بر اين احساس بهترين كار اين است كه در هر لحظه فقط به يك نفر نگاه كنيد و آن را مخاطب قرار دهيد و تصور كنيد هيچ كس ديگري به شما توجه ندارد. اگركس ديگري از شما سئوالي داشت نگاه خود را به روي او معطوف كنيد و در ذهن خود اينطور تصور كنيد كه در يك كافي شاپ نشسته‌ايد و يك گپ دوستانه در جريان است.


19. تجربه جالب و مفرحي داشته باشيد
اين ترفند آخرين و مهم‌ترين ترفندي است كه براي شما بيان مي‌كنيم. با جمعيت شوخي كنيد. براي ارتقاي كيفيت سخنراني خود روش‌هاي جديدي را امتحان كنيد.
شايد چند شوخي به‌جا و سنگين و يا راه رفتن دور سالن هنگام سخنراني به‌جاي چسبيدن به صندلي ايده‌هايي باشند كه سخنان شما را جذاب‌تر كنند.
اين روش‌ها را امتحان كنيد و مطمئن باشيد كه پس از آن ديگر احساس بدي هنگام حضور در جلسه سخنراني نخواهيد داشت و ترس از سخن گفتن در جمع در درونتان كشته خواهد شد.

 

20. كلمات زايد را در سخن خود كاهش دهيد
برخي از كلمات زايدي كه به صورت ناخودآگاه در ضمن صحبت بر زبان مي آوريم اما ارتباطات ما را معني دارتر نمي كنند، عبارتنداز: آن، مي دانيد كه ، حقيقتاٌ ، در واقع ... اين كلمات در صورت استفاده هميشگي منجر به بروز مشكلاتي در سخنراني مي شوند، اعتبار علمي شما را نزد مخاطبان به زير سوال برده، شما را بدون آمادگي كافي و مطمئن جلوه مي دهند. توجه كنيد كه استفاده كم از اين كلمات مفيد ااست، مشكل در كاربرد مكرر آنها است.
قدم اول براي كاهش كلمات زايد آگاهي از زمان بيان و ميزان كار بردشان است.براي اين كار مي توانيد در حين سخنراني از خود فيلم تهيه نماييد. سپس آن فيلم توسط خود شما يا در صورت امكان فرد ديگري به دقت ديده شود.
فهرستي از كلمات زايد مورد استفاده تهيه نموده و تعداد هر يك را در طول سخنراني خود بشماريد. سپس دفعات استفاده از آنها را كم كنيد، دراين صورت در طول سخنراني بعدي شاهد بروز وقفه هاي مكرري خواهيد بود زيرا كه تاكنون در اين موقعيت ها عادت به استفاده از كلمات زايد داشته ايد. اما به خاطر داشته باشيد كه اين امر طبيعي است و در اثر تمرين بيشتر از بين خواهد رفت.

20-1- كلمه ها را گم و گور نكنيد
شب قبل از سخنراني خوب و به اندازه بخوابيد. وقتي خوب خوابيده باشيد روزتان را سر حال شروع مي كنيد. خواب آلودگي سر سخنراني، كلمه ها را در ذهن شما گم و گور مي كند و همه نقشه هايتان نقش بر آب مي شود.

21. از شوخي كردن نترسيد
شما مي توانيد با استفاده از مزاح هاي كوچك محيط را جذاب‌تر كنيد.

22. فراموش نكنيد كه شما متصص هستيد
به احتمال زياد شما بيش از مخاطبان درباره موضوع سخنراني اطلاعات داريد. اين امر به شما قابليتي مي دهد كه اعتماد به نفلس را به خود القا نماييد. به خاطر داشته باشيد كه بايد سطح دانش مخاطبتان را بدانيد، در اين صورت سخن را با توجه به سطح فعلي آنها شروع خواهيد كرد.


23. هنگام هجوم مشكلات آرام بمانيد تحت هر شرايط خونسرد باشيد

اگراز تكنولوژي استفاده مي كنيد، مطلع باشيد: ممكن است درست هنگامي از كار بيفتيد كه بيشترين نياز را برآن داريد. براي آرامش خاطر، همواره از برنامه ريزي اقتضايي بهره ببريد. اگر حدس بزنيد كه چه خطايي ممكن است رخ دهد و برنامه اقتضايي مناسب آن حالت را نيز آماده داشته باشيد، به سادگي قادر به ادامه كار خواهيد بود. يقين بدانيد كه هر سخنران خاطره وحشتناكي از خرابي كامپيوتر يا پروژكتور در حين سخنراني دارد. براي چنين حادثه اي آماده باشيد.


24. اوقات خوب داشته باشيد
اگر وقت سخنراني را به خوبي سپري كنيد احتمال اين كه ساير حاضرين نيز اوقات خوشي را داشته باشند، بيشتر است. لبخند بزنيد و خود را علاقه مند و مجذوب ارايه مطلب نشان دهيد. به اين ترتيب حتي مي توانيد به موضوعات بي روح حيات ببخشيد و شنوندگان را جذب نماييد.
 

25. اجزاي مخصوص كنفرانس را گسترش دهيد
مخاطبان شما در كنفرانس حضور داشتند و هر اندازه كه بخواهيد غير اين فكر كنيد احتمالا آنها تنها براي سخنراني شما آنجا نبودند و شما هم همين‌طور.با بيان نقل‌قول‌هايي از ساير سخنرانان در «محتوايي» كه بعد از سخنراني مطرح مي‌كنيد، مي‌توانيد صداي افراد ديگر را در كنفرانس مطرح كنيد و برند خود را با ديگر ذهن‌هاي برتر در صنعت همراه سازيد. به علاوه، اگر مخاطبان شما برخي از ساير سخنرانان بزرگ ديگر را نديده باشند، محتواي شما مي‌تواند دريچه‌اي به سوي ديدگاه‌هاي آنها بگشايد.استفاده از نقل‌قول‌ها و نكات از ساير سخنرانان نه تنها رابطه شما را با مخاطب محكم‌تر مي‌سازد؛ بلكه رابطه شما را با آن سخنران(حتي اگر هرگز يكديگر را ملاقات نكرده باشيد) نيز تقويت خواهد كرد. وقتي اين قبيل كنفرانس‌ها را ادامه مي‌دهيد، با افرادي كه در مورد موضوعات مشابه صحبت مي‌كنند نيز ارتباط برقرار مي‌كنيد. تا زماني كه در نهايت موفق به ملاقات با آنها شويد، «محتواي» شما پلي است كه شما دو نفر را از كنفرانس‌هاي متعدد به يكديگر وصل مي‌كند و زمينه را براي يك مشاركت بالقوه مهيا مي‌سازد.

26. الگوهاي ايميلي براي ماندگار كردن ارتباطات ايجاد كنيد
اميدوارانه با چندين نفر در كنفرانس صحبت كرده و كارت ويزيت مبادله كنيد. اجازه ندهيد اين تعاملات به‌طور رسمي به پايان برسند؛ با افرادي كه به صورت رودررو با آنها ملاقات مي‌كنيد پيگيري‌هاي شخصي داشته باشيد.اگر با 30 نفر ملاقات داشته‌ايد، نياز نداريد 30 ايميل كاملا منحصر‌به‌فرد بنويسيد تا آنها را تحت‌تاثير قرار دهيد. يك قالب يا طرح كلي از نكته‌اي كه مي‌خواهيد مطرح كنيد ايجاد كرده و سپس آن را با نكته‌اي شخصي از تعاملي كه با هر فرد داشتيد شخصي‌سازي كنيد.من دوست دارم نكاتي را پشت كارت‌هاي‌ ويزيتي كه دريافت مي‌كنم يادداشت كنم تا بحث‌هايي كه با هر فرد داشتم را به ياد داشته باشم. زماني كه به دفتر كارم برگشتم، كل كارت‌هاي ويزيت را روي زمين پخش مي‌كنم و شروع به سفارشي‌كردن ايميل‌هايم با اطلاعات شخصي از هر كارت مي‌كنم. به اين ترتيب، مي‌توانم روابط واقعي بسازم.
مي‌توانيد اين ارتباطات شخصي را محكم‌تر كنيد تا دسترسي به محتوا و پيام برندتان بعد از سخنراني را بيشتر كنيد. به‌عنوان مثال، قالب ايميل شما مي‌تواند با سلام و احترام شروع شود، فضايي براي تصديق مكالمه‌اي كه در كنفرانس داشتيد ايجاد كنيد و سپس دسترسي براي محتواي مربوطه فراهم كنيد. با ايجاد اين ارتباطات و افزودن ارزش از طريق محتوا، شمار نگاه‌ها را بر «محتواي» بعد از سخنراني افزايش داده، برندتان را رشد خواهيد داد و خودتان را در جايگاهي قرار مي‌دهيد كه ارزش شنيده شدن از سوي مخاطب را دارد.فرصت‌ها نياز به پرورش دارند و اين هم براي مخاطبان شخصي شما و هم مخاطبان ديجيتال‌تان صادق است. بعد از سخنراني سعي نكنيد مخفيانه از در پشتي خارج شويد؛ از حضور خود استفاده كنيد تا مخاطبان را به محتواي پسارويداد جلب كنيد. با استفاده از جذابيت شخصي‌تان، مي‌توانيد به محتواي خود يك جلوه خاص بدهيد و تاثيرات آنلاين و آفلاين خود را بسازيد.
 

27. هدف نهايي را مشخص كنيد
براي مثال قصد داريد با مشتري بالقوه درباره سازمان صحبت كنيد؟ يك ايده طلايي براي محصول جديدي داريد كه مي‌خواهيد با يكي از مديران مطرح كنيد؟ يا يك سخنراني ساده و مهيج درباب شغل خود داشته باشيد؟

28. براي نقش‌هاي مختلف ارائه‌هاي متنوعي آماده كنيد
طبيعتا اگر قرار است ايده كاري خود را براي يك سرمايه‌گذار مطرح كنيد بايد با ادبيات و ديدگاه متفاوتي طرح موضوع كنيد تا زماني كه براي يك شريك يا مشتري بالقوه ايده خود را عرضه مي‌كنيد‌ كه اين با زماني كه قرار است مقدمات يك دوستي را فراهم كنيد، كاملا واژگان متفاوتي را مي‌طلبد.به‌طور مثال اگر قرار است ايده خود را به سرمايه‌گذار معرفي كنيد، بهترين راه تمركز ويژه روي معرفي خود به عنوان مسوول اجرايي پروژه است تا تلاش بر اثبات نوآوري و سودآوري ايده مطروحه.

29. اشتياق و باور به صحبت‌هاي خود داشته باشيد
سرمايه‌گذاران انتظار انرژي، اشتياق، باور و فداكاري قابل درك از فرد دارند. يك ارائه خوب بدون آنكه باور و اشتياق فرد را نشان دهد تنها به عنوان يك ارائه خوب شناخته مي‌شود نه يك ارائه تاثيرگذار.

30. از اصطلاحات فني و آكادميك استفاده نكنيد
مخاطب را بشناسيد و همتراز با دانش و معلومات وي نطق كنيد. استفاده از اصطلاحات تخصصي يا زبان‌هاي خارجي در شرايطي كه از معلومات طرف مقابل مطلع نيستيد ريسك بزرگي محسوب مي‌شود و به احتمال زياد به عنوان فردي خودبزرگ‌بين و غيرقابل اعتماد شناخته مي‌شويد.

31. نوع پوشش مناسب داشته باشيد
ظاهر مناسب باعث مي شود شما بي خود ذهنتان درگير لباس و سر و شكلتان نشود. فقط كافي است يكي دو نفر به اوضاع لباس و تيپ شما غيرعادي نگاه كنند. همين نگاه هاي چند ثانيه اي كافي است براي اينكه تمركزتان به هم بريزد. لباس مناسب روز كنفرانس را از قبل انتخاب كنيد. چيزي را براي پوشيدن از كمد بيرون بياوريد كه رنگ و طرح مناسب سن و سال شما را داشته باشد و مناسب يك فضاي علمي و دانشگاهي باشد. لباس تان تنگ نباشد، چون همه تمركزتان را به خودش جلب مي كند. كوتاه بودن لباس هم همين بلا را سرتان مي آورد. مراقب باشيد لباس هاي گرم انتخاب نكنيد، چون هيجانات ناشي از اضطراب و استرس موجب مي شود كه عرق كنيد. آن وقت در اين شرايط لباس گرم قوز بالا قوز مي شود.

تمام فلسفه ارائه آسانسور بر ديدار اتفاقي با مخاطب خاص است؛ بنابراين پوشيدن لباس مناسب در هر لحظه يكي از مهم‌ترين راه‌هاي تاثيرگذاري بدون آنكه سخني گفته شود در 3 ثانيه اول ملاقات است.

32. قلاب بيندازيد
سعي كنيد در اولين كلمات توجه طرف مقابل را با پرسيدن يك سوال خاص يا ارائه آماري شگرف براي شنيدن بيشتر جذب كنيد.
براساس گفته Mel pirchesky هدف 10 تا 15 ثانيه اول جذب مخاطب براي گوش دادن به 45 تا 50 ثانيه آتي صحبت‌هاي شماست.

33. جوك نگوييد
جوك گفتن يكي از بهترين و در عين حال خطرناك‌ترين راه‌ها براي برقراري يك ارتباط جديد يا ارتقاي ارتباط فعلي است. به هر دليلي اگر نتوانيد خنده‌اي واقعي را در طرف مقابل ايجاد كنيد، فضايي سنگين بر محيط ايجاد خواهد شد كه ادامه گفت‌وگو را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به علاوه كه زمان محدود نطق آسانسوري فرصت مناسبي براي استفاده از جوك نيست. استفاده از داستان، تمثيل و خاطره‌هاي مشترك احتمالي بهترين راهي است كه مي‌توان از اين طريق ادامه داد.

34. كار خود را توضيح دهيد
با شرح خدمات سازمان خود شروع كنيد و بر مشكلي كه از مردم رفع مي‌كنيد، تمركز كنيد و اگر مي‌توانيد اطلاعات و آماري كه ارزش كاري شما را مشخص كند ادامه دهيد.
جواب دادن به اين پرسش كه قرار است طرف مقابل شما را به چه چيزي بشناسد در تشريح اين موضوع راهگشا است.

35. ارتباط موضوع خود با USP را حفظ كنيد
وجه تمايز خود را به‌طور كامل مشخص كنيد و ارتباط با USP (پيشنهاد فروش منحصربه‌فرد) خود را مشخص كنيد.

36. با سوال پرسيدن طرف مقابل را درگير كنيد.
بعد از ارائه USP خود بايد فرد را با سوال‌هاي باز (سوال‌هاي كه نيازمند جواب كامل است و نمي‌توان با بله و خير به آنان پاسخ داد) درگير نگه داريد تا گفت‌وگو ادامه داشته باشد.

37. مجبور كنيد اهميت دهند
مردم مي‌توانند مهربان، عاشق‌پيشه، خيرخواه باشند، اما معمولا در مواجهه با يك غريبه در چنين موقعيتي جبهه مي‌گيرند و خواهند پرسيد «در نهايت چطور مي‌توني به من كمك كني؟» در كنار پاسخ شفاف به اين سوال توضيح دهيد كه محصول يا خدمات شركت چگونه بهترين راه رفع مشكل وي است و در صورت امكان تاثير استفاده از اين محصول روي جامعه را تشريح كند.

38. براي سوال‌هاي احتمالي آماده باشيد
كاملا بديهي است كه اگر پاسخ به سوالي را نمي‌دانيد، سعي نكنيد با مغالطه و سفسطه يا با عوض كردن موضوع از زير جواب دادن به آن شانه خالي كنيد. اينكار نتيجه‌اي جز القاي حس بي‌اعتمادي نخواهد داشت. در مقابل سعي كنيد تمام سوال‌هاي احتمالي مخاطب را پيش‌بيني كنيد و جواب مناسب آن را بيابيد.

39. جمع‌بندي داشته باشيد
يك جمع‌بندي مناسب و شامل تمام جزئيات آخرين راه شما براي ماندگاري در ذهن مخاطب است.

40. دروغ نگوييد و همه چيز را هم نگوييد
هيچ قراردادي به علت عدم افشاي تمام اطلاعات در اولين جلسه ارائه منحل نشده است. توجه داشته باشيد راز و رمز يك شركت يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف يا قوت يك شركت است پس در حفظ آن تلاش كنيد.

41. فراخواني به اقدام داشته باشيد
شما به‌دليل هدف خود اقدام به اين نطق آسانسوري كرده‌ايد؛ درست است؟ مهم نيست درخواست استخدام داشته باشيد يا افزايش سرمايه يا هماهنگي جلسه حضوري؛ به هر حال نياز است حتما و به‌صورت كاملا شفاف درخواست خود را مطرح و راه برآورده كردن آن را نيز مشخص كنيد.

42. تمرين كنيد
مثل هر چيز ديگري تمرين نتيجه را عالي خواهد كرد. اگر تمرين نكنيد ممكن است سريع صحبت كنيد، غير طبيعي رفتار كنيد و پارامترهاي مختلف و اولويت آن را فراموش كنيد.
سعي كنيد حتما براي افراد مختلف ارائه دهيد و نظريات آنان را لحاظ كنيد.

43. فراموش نكنيد
تكرار و تمرين مسلما در به خاطر سپاري روند و جزئيات نطق آسانسوري مهم است اما كمرنگ‌ترين جوهرها از قوي‌ترين حافظه‌ها قابل اعتمادتر است؛ پس حتما چك ليستي از جزئيات بر اساس اولويت طرح موضوع به همراه داشته باشيد.

44.  از كارتان بازخورد داشته باشيد
شما درهر حالي مي توانيد بازخورد بگيريد، شفاهي يا كتبي، در انتهاي جلسه از پرسشنامه‌هاي ساده استفاده كنيد تا بتوانيد در آينده كارتان را بهبود بخشيد.

45. اطلاعات و مراحل ارائه خود را هميشه مورد به‌روزرساني و تجديد نظر قرار دهيد
ارائه آماري منسوخ شده يا اشتباه نه تنها تمام زحمات شما را براي جذب فرد موردنظر زير سوال خواهد برد بلكه حس مواجهه با دروغ و بي‌اعتمادي را در فرد تشكيل خواهد داد كه موجبات هرگونه تلاش مجدد براي جذب دوباره فرد را با ناكامي مواجه خواهد كرد.

46. بين 150 تا 225 كلمه بنويسيد
براي بررسي دقيق، ارائه خود را بنويسيد و آن را با صداي بلند بخوانيد.

47. براي نگارش سخنراني آسانسوري (Email elevator pitch) نيز مي‌توانيد از اين تاكتيك‌ها استفاده كنيد.
اين متن آماده شده را بخوانيد و توجه داشته باشيد نبايد بيشتر از 30 ثانيه به طول انجامد در غير اين صورت ريسك از دست دادن توجه يا تمركز حواس مخاطب را متحمل خواهيد شد و با اين وجود همچنان سعي كنيد تمام چيزهايي كه اولويت ارائه در اولين گپ و گفت را ندارند، حذف كنيد. فراموش نكنيد ارائه شما بايد قانع‌كننده و چالش‌برانگيز و در عين حال كوتاه باشد.

48. كارت ويزيت به همراه داشته باشيد
كاملا ضروري است كه كارت ويزيت خود يا شركت يا حتي كاتولوگ نمونه محصول را به همراه داشته باشيد.
 

49. استرس خودتان را كاهش دهيد
جهت كاهش استرس هايي كه از بودن در جمع و يا مقابله با شرايط صحبت كردن در جمع و يا مواجهه با افراد غريبه به فرد دست مي دهد چندين راهكار را پيشنهاد مي كنيم كه بسيار مفيد و كارساز است.
49-1- اگر برنامه سخنراني و يا نظاير آن در چند روز آينده شما را مضطرب كرده است. در روز يك يا دو بار تمرين هاي آرام رساني عضلات همراه با تمركزهاي فكري"به وسيله شمارش معكوس" فراموش نشود اين تمرين ها تنش هاي دروني را كاهش مي دهد.
49-2- در هنگام مواجه شدن با افكار اضطرابي، جملات مرور شده در ذهن را مورد شناسايي قرار دهيد. مي توانيد حتي آن ها را بر روي كاغذ بياوريد. تا دقيق تر بتوانيد بر آن ها اشراف پيدا كنيد. با يك بررسي ظريف متوجه مي شويد كه محتواي اين افكار همگي منفي نگري و پديدآورنده يأس هستند.مانند: اگر نتونم خوب توضيح بدم، اگر اضطراب داشته باشم، اگر نتونم به سوالات پاسخ بدم، اگر زمان كمي داشته باشم، اگر ... پس از بررسي افكار بايد سعي كنيد هر گونه خودگويي منفي را به خودگويي مثبت تبديل كنيد. مثل: من كاملاً آرام صحبت خواهم كرد. تسلط خوبي بر مطلب خواهم داشت، پاسخ خوبي براي سوالات احتمالي در نظر دارم، استاد از صحبت هاي من رضايت خواهد داشت و ... البته جايگزيني افكار مثبت تدريجي است و به تمرين و پشتكار نياز دارد.
49-3- از دو روز پيش از جلسه سخنراني صحنه اين جلسه را در ذهن و يا چه بهتر در محيط بازسازي كنيد و به سخنراني بپردازيد. اگر مي توانيد براي شبيه سازي به جاي همكلاسان خود نيز صندلي يا گلداني را قرار دهيد تا هر چه بيشتر احساس واقعي بودن براي شما ايجاد شده و با تجسمي واقعي تر صحنه را فرض كنيد. با همان حالات حاكم در آن لحظه و همان احساس ها. پس از آن با افكار مثبت خود را به آرامش برسانيد. هدف از اين تمرين آن است كه اولاً بر متن سخنراني مسلط شويد و دوماً ًاين حس را پيدا كنيد كه آرامش دست يافتني است و اين جلسه از كنترل شما خارج نيست.
49-4- اكثر اضطراب حاكم بر شما در دقايق ابتدايي صحبت رخ مي دهد. بهتر است پس از صحبت هاي آغازين با يك سوال برانگيزاننده فكري گوي صحبت را به مخاطبين خود داده و خود با چند نفس عميق آرامش را بدست آوريد.
49-5- اضطراب خود را پنهان و انكار نكنيد و آن را طبيعي بدانيد و از آشكار شدن علائم آن نترسيد. اكثر افراد در اين مواقع چنين استرسي را كم يا زياد تجربه مي كنند پس بدانيد اين ترس مختص شما نبوده و ديگران را هم درگير خود مي كند.
49-6- هر قدر تصاوير ذهني شما از خودتان بهتر و شفاف تر و اميد وار كننده تر باشد سخنراني شما موفق تر خواهد بود . بنابر اين حتي در اوج استرس از تجسم هاي مثبت و اميد به توانايي خود چشم پوشي نكنيد.
49-7- در نظر داشته باشيد كه شنونده يا بيننده شما متوجه عرق ريختن و تپش قلب شما نمي شود. پس با آرامش ظاهري به صحبت ادامه دهيد. اين موضوع با تماشاي سخنراني خود توسط سي دي كه اين جلسه را ضبط نموده قابل اثبات است.
49-8- استفاده از وسائل آموزشي باعث انتقال توجه مخاطبان شده و به استراحت روحي سخنران منجر مي شود.
49-9- اشتباهات خود را مهم ندانيد و از رخ دادن آن نترسيد. در آن لحظه خود با نگرشي مبني بر عادي بودن اين قضيه با ديگران متبسم شويد و به صحبت خود ادامه دهيد.
 

50. از اشتباه‌هاي رايج در سخنراني پرهيز كنيد.
50-1- عدم تعامل عاطفي
نبايد مطالب را بدون احساس و فارغ از موضوع جلسه، سن و سال و شخصيت مخاطبان بيان كنيد. همان قدر كه با ذهن مردم ارتباط داريد بايد تلاش كنيد تا قلب شان را نيز تسخير كنيد. تلاش كنيد راهي بيابيد تا احساسات تان را با موضوع مورد بحث، اطلاعات، مدارك، استدلال‌هاي منطقي و ... بياميزيد. اين شيره يك تله احساسي است. يك بار كه چنين كنيد، انتخاب كلمات و تصاويري كه حمايت و همدلي را بر مي‌انگيزند ساده‌تر مي‌شود.
50-2- استفاده بيش از حد از اسلايدها
امروزه استفاده از ابزاري چون پاورپوينت در سخنراني‌ها بسيار مهم است. اما بايد طرز استفاده از آن را بياموزيد. مشكلات زماني آشكار مي‌شوند كه اطلاعات زيادي را در يك اسلايد قرار داده باشيد. بايد از قبل خود را آماده كنيد تا چيزي را فراموش نكنيد. هيچ كس محتواي اسلايد‌ها را نمي خواند، چون كسل‌كننده است، بنابراين مطالب را با جزئيات توضيح ندهيد.
50-3- استفاده كردن از اصطلاحات تخصصي
تاكنون به حرف‌هاي فردي گوش كرده‌ايد كه درباره موضوع مورد نظرش هيچ ايده مشخصي نداشته باشد؟ اگر پاسخ تان مثبت است، حتما در سخراني خود از اصطلاحات تخصصي استفاده كرده است.
هر صنفي اصطلاحات تخصصي مختص به خود دارد كه به گوش كارشناسان و افرادي كه در آن صنف فعاليت مي‌كنند آشنا است. جز در مواردي كه براي كارشناسان و متخصصان يك صنف خاص سخنراني مي‌كنيد بايد از اين اصطلاحات استفاده كنيد. تسلط و اشراف‌تان به موضوع بايد در سخنان‌تان متبلور شود. با به زبان آوردن كلمات تخصصي نمي‌توانيد عدم اشراف تان به موضوع را پنهان كنيد.
50-4- سخنراني‌هاي طولاني
هيچ چيز بدتر از آن نيست كه جلسه معرفي كالا، خدمات و... بي‌پايان به نظر برسد. خلاصه، سريع و شمرده حرف بزنيد. حضار هرگز شما را براي تمام كردن زودهنگام حرف‌هاي تان سرزنش نخواهند كرد. حتما قبل از سخنراني يك برنامه زماني مشخص براي خود مشخص كنيد.

51.  به زبان بدن مناسب توجه داشته باشيد
51-1- صاف نگه داشتن سر

 به گفته كارول كينزي گومن، مدير اجرايي و نويسنده كتاب «زبان خاموش رهبران» يك مدير وقتي براي جمعيتي چه بزرگ و چه كوچك سخنراني مي‌كند، بايد سر خود را صاف نگه دارد و آن را به اين طرف و آن طرف كج نكند. سر مي‌تواند كمي به عقب خم شود، اما نبايد بيش از حد باشد؛ در غير اين صورت، متكبر به نظر مي‌رسد.
51-2- لبخند زدن تدريجي

 لبخند بايد ملايم باشد، چون لبخند بيش از حد باعث مي‌شود فرد ضعيف به نظر برسد. به گفته گومن، موثرترين لبخند به گونه‌‌اي است كه بسيار كوچك شروع شود، اما وقتي فرد وارد اتاق جلسه شد يا پشت تريبون سخنراني رفت، بيشتر شود.
51-3- تماس چشمي

 به گفته گومن، در تماس چشمي بايد يك حد وسط را در نظر گرفت. تماس چشمي خيلي كم باعث مي‌شود فرد سخنران فريب‌كار به نظر بيايد و تماس چشمي بيش از حد نيز مي‌تواند به زل زدن غيرطبيعي منجر شود. توصيه گومن اين است كه بر يك مثلث كه با چشم‌ها و پيشاني افراد شكل مي‌گيرد، متمركز شويد. اگر خارج از اين مثلث و به‌خصوص پايين‌تر از چشم‌ها را نگاه كنيد، اصلا مناسب نيست و حالت رسمي ندارد.
51-4- اشاره كردن

 جو ناوارو، نويسنده كتاب «هر كس چه مي‌گويد» معتقد است مديران هنگام اشاره كردن به چيزي در خلال صحبت‌هايشان بايد با كل دستشان اشاره كنند، نه فقط انگشت اشاره. تحقيقات نشان داده اشاره صرف با انگشت اشاره باعث مي‌شود فرد حالت تهاجمي به خود بگيرد و مخاطب احساس ناراحتي داشته باشد.
51-5- ژست‌هاي تسكين‌بخش

 افراد وقتي عصبي و مضطرب هستند، اغلب پشت گردن خود را لمس مي‌كنند، يقه لباس خود را صاف مي‌كنند يا به موهاي خود دست مي‌كشند. مديران بايد از اين‌گونه رفتارها اجتناب كنند، چون كارمندان از آنها انتظار آرامش و كنترل اوضاع را دارند و اگر اضطراب را در مديران خود كشف كنند، خودشان هم دچار اين وضعيت مي‌شوند. همچنين مديران بايد اين رفتارهاي كليدي را در كارمندان خود جست‌وجو تا در سازمان آرامش ايجاد كنند و به اين ترتيب همكاري و مشاركت را تسهيل كنند.
51-6- حالات دست

 از نظر ناوارو، چه ايستاده باشيد و چه نشسته، وقتي دست‌هاي خود را به شكل يك مثلث به هم مي‌چسبانيد، خيلي سريع به مخاطب اين پيام را منتقل مي‌كنيد كه اعتماد به نفس زيادي داريد.
51-7- در حركت بودن

 آمي كادي، استاد مدرسه كسب‌وكار هاروارد و نويسنده كتاب «حضور» مي‌گويد: «مديران هنگام سخنراني نبايد پشت تريبون مخفي شوند، بلكه بايد هنگام صحبت كردن روي صحنه در حركت باشند تا به مخاطب انرژي منتقل كنند و مخاطب را درگير كنند. راه رفتن، مكث كردن و سپس دوباره راه رفتن بهترين اثر را دارد» و البته حركت بيش از حد هم مي‌تواند غيرمعقول و بدون نظم باشد.
51-8- قدرت مكث كردن

 آرام صحبت كردن و هر از گاهي مكث كردن باعث مي‌شود مديران هنگام سخنراني مقتدرتر به نظر برسند. به گفته كادي، هر چقدر سريع‌تر صحبت كنيد، اقتدارتان نزد مخاطب كمتر مي‌شود.

52. بر عدم قطعيت غلبه كنيد
52-1- تيري در تاريكي عمل نمي كند. درباره اهداف سخنان، مخاطبان و موقعيت فكر كنيد. با مردم سخن بگوييد، و ببينيد بهتر است چه بگوييد. سخنراني خود را تعجب بر انگيز ايراد نكنيد، چراكه اين كار شما را در رسيدن به اهدافتان ناكام مي كند.
52-2- آماده باشيد. در اين كار تعلل نكنيد. هرچه براي بيان چيزهايي كه مي خواهيد بگوييد آماده تر باشيد، اعتماد به نفس بيشتري خواهيد يافت. حداقل سه هفته جلوتر از زمان ارائه بحث خود را آماده كنيد.
52-3- سخن خود را ساختارمند كنيد. سه بخش براي هر سخن و سخنراني وجود دارد كه عبارتند از مقدمه، بدنه و نتيجه گيري. رئوس بحث هاي اصلي خود را بنويسيد. اين به شما نقشه راهي مي دهد كه مي توانيد پيش از پرداختن به جزئيات آن را مورد توجه قرار دهيد.
52-4- همه چيز را ننويسيد. شما نبايد مانند ربات به نظر برسيد. در يك گفتگو يا سخنراني كه در آن 10 يا 100 نفر حضور دارند، بايد سعي كنيد با آنها سخن بگوييد و نه اينكه چيزي را بريشان از روي كاغذ بخوانيد. سخنراني خود را همانطور كه مي خواهيد بگوييد روي كاغذ بياوريد. آن را همانطور كه نوشته ايد با صداي بلند بخوانيد. اگر به ظاهر درست نمي آيد، در واقع درست نيست.
52-5- كوتاه بنويسيد. برخي از بهترين سخناني كه من شنيده ام كوتاه بوده اند. كوتاه نويسي نيازمند زمان و كار است. شما بايد بخش به بخش سخنراني يا متن گفتگوي خودتان را خلاصه و ويرايش كنيد. آن را مختصر كنيد و به طور مستقيم به موضوع اصلي بپردازيد. مخاطبان شما براي اين كار از شما سپاسگزاري خواهند كرد.
52-6- سخنراني خود را تمرين كنيد. آن را ضبط نماييد و دوباره گوش دهيد. دوباره آن را تعديل كنيد و ضبط نماييد تا آنجا كه رضايت كامل را از آنچه ايراد مي كنيد بدست آوريد. اين به شما كمك مي كند كه درخشش را به كلمات خود به طور طبيعي ببخشيد. همچنين هيچ چيز به اندازه تمرين كردن به شما اعتماد به نفس نمي دهد.
52-7- ظاهر خود را حفظ كنيد. قضاوت مردم از طريق ظاهر شما انجام مي شود. برخي ممكن است قبل از اينكه شما دهان خود را باز كنيد تصميم بگيرند كه به شما گوش دهند يا نه. با اين كار شما خودتان را ارائه مي كنيد يا اينكه نقص خودتان را نشان مي دهيد. همه اينها نقشي حياتي بازي مي كنند. توجه به ظاهر باعث مي شود كه شما اعتماد به نفس كافي را بدست آوريد.
52-8- آرامش خود را حفظ كنيد. دانستن اينكه شما بيشترين كار خود را انجام داده ايد به شما كمك مي كند كه اعصاب راحتي داشته باشيد. بقيه كار به اعتماد به نفس و حس اقتدار شما بستگي دارد. از اينكه درباره خودتان و ترس هايتان بيانديشيد بپرهيزيد. به خاطر داشته باشيد كه مخاطبان مي خواهند شما موفق شويد.
52-9- دريافت تاييد. دريافت تاييد اين است كه همه ما مي خواهيم وقتي چيزي مي گوييم ديگران آن را دريافت كنند و از اينكه ديگران آن را متوجه نشوند مي ترسيم. اين چيزي است كه ما را عصبي مي كند. فقط پيش از شروع به سخن گفتن، تماس چشمي برقرا كنيد و لبخند بزنيد. هيچ چيزي بيشتر از اين كار شما و مخاطبان شما را آرام نمي كند. شما حس تاييد را با اين كار دريافت مي كنيد و لحظاتي آرام را تحت كنترل خود در مي آوريد.
52-10- قوي شروع كنيد. در ابتدا بايد سر خود را بالا بگيريد. شما مي خواهيد آرام به نظر برسيد و به آساني و با احساس شادي در آنجا حضور يابيد. شما مي خواهيد مخاطبان و حضار در طول سخنراني شما احساس خوبي داشته باشند كه همه اينها به آرامش شما باز مي گردد.

 

53. محكم و خوب شروع كنيد
يك شروع خوب، موفقيت را تضمين مي كند. از روشهاي مختلف استفاده كنيد گاهي يك حكايت يا قصه يا يك خاطره و در بعضي مواقع پرداختن به اصل مطلب مي‌تواند شروع خوبي باشد.
 

54. بر نكات مهم تسلط داشته باشيد
اگر شما نكات مهم را بدانيد راحت‌تر مي توانيد مخاطبان را قانع كنيد و علاوه بر آن با آرامش و بدون استرس خواهيد بود.

55. از چشمانتان استفاده كنيد
حتما از چشمانتان براي برقراري ارتباط با مخاطب استفاده كنيد با اين كار مخاطبان احساس بهتري خواهند داشت و شما مي توانيد تاثير صحبت هاي تان را ببينيد.

56. تجهيزات مناسب را آماده كنيد
در جلسه اي، نيازمند تمهيدات خاصي است. تجهيزات موردنياز (نه كم و نه زياد) از قبيل دستگاه نمايش، وايت‌برد، كامپيوتر و… را آماده كنيد.
56-1- تجهيزات را امتحان كنيد
قبل از شروع جلسه تجهيزاتي را كه قرار است استفاده كنيد يكبار امتحان كنيد خرابي و يا عدم كارايي مناسب هركدام از دستگاهها (حتي يك ماژيك وايت برد) مي تواند تاثير بسيار منفي بر مطالب شما داشته باشد.

57. بدانيد كه شما مركز توجه هستيد
قبل از شروع جلسه فقط صداي شما شنيده مي شود هر حركت شما تاثير مستقيم بر مخاطب داشته و مي تواند جلسه شما را زيباتر يا زشت‌تر نمايد. با تمام وجود عمل كنيد.

58. هنگام ارائه خودتان باشيد
سعي نكنيد از حركات مصنوعي استفاده كنيد اقدامات تصنعي كاملا ديده مي شوند، خودتان باشيد و بگذاريد زبان بدن شما طبيعي باشد.
 

59. به زبان خودتان جدول بسازيد
احتمالا شما براي اينكه سخنراني و ارائه موفقي داشته باشيد، يك درصد احتمال خطا بدهيد كه ممكن است استرس و اضطراب پشت ميز سخنراني شما را بگيرد و به تته پته كردن بيفتيد و هرچه رشته ايد، پنبه شود. بنابراين در يك كاغذ در ابعاد كوچك، جدول مراحل سخنراني خودتان را با كلمه هاي اختصاري يا تك جمله ها بنويسيد تا مطمئن شويد كه قرار نيست چيزي از قلم بيفتد.
 

60. بدنه ارائه خود را حرفه اي آماده كنيد
60-1- يك داستان تعريف كنيد
ــ رشته استدلال روشني را از شروع تا پايان ارائه خود ايجاد كنيد، به طوري كه شما را براي نتيجه گيري كه در ادامه ارائه خواهيد داد آماده سازد.
ــ مطمئن شويد كه انتقال از يك قسمت به قسمت ديگر به روشني انجام گيرد.
ــ قسمت ها را طوري تنظيم كنيد كه هر قسمت زيربناي قسمت بعدي را فراهم سازد.
60-2- اسلايدي درست كنيد كه توجه مخاطبان را به اولين موضوع فهرست عناوين جلب كند.
اسلايد اوليه بدنه اصلي ارائه خود را براي جلب توجه مخاطبان نسبت به اولين موضوع فهرست عناوين، آماده سازيد. يك روش اين است كه در فهرست عناوين، همه عناوين به جز اولين عنوان آن تيره شده باشند. با اين روش مخاطبان خود را هدايت مي كنيد كه روي قسمتي كه با بحث حاضر مرتبط است تمركز كنند. با افزودن به عنوان هاي تيره شده، نشان دهيد كه در كدام قسمت ارائه هستيد. شما مي توانيد توجه مخاطبان را به قسمت مورد نظر، از طريق به كار بردن رنگ متفاوت يا قلم بزرگ تر يا حروف خوابيده، پيكاني كه به آن قسمت نشانه رفته است، يا حركت مربوط از سمت راست اسلايد، جلب كنيد.
60-3- فهرست عناوين هر قسمتي را كه دو يا سه قسمت فرعي دارد آماده سازيد.
ساختاري سازمان يافته به مخاطبان بدهيد كه به آنها در درك و يادسپاري كل ارائه و مطالب هر قسمت كمك كند.
60-4- يك اسلايد براي جلب توجه نسبت به اولين قسمت فرعي آماده سازيد.
تنها عنوان آن قسمت فرعي را كه درباره اش بحث مي كنيد، برجسته كنيد و ساير قسمت هاي فرعي را تيره كنيد.
60-5- مهارت هاي كليدي را تعريف كنيد.
ــ واژه ها را تعريف كنيد. [مخصوصا واژه هاي فني]
ــ تعريف ها را يادداشت كنيد و بلند بخوانيد تا بينندگان، مطالب را بفهمند و به ياد بسپارند.
60-6- شواهد عيني و مشخصي را در حمايت از نتيجه گيري هاي خود عرضه كنيد.
بايد تصميم بگيريد كه مي خواهيد در هر قسمت، مخاطبان چه پيامي را دريافت كنند.
60-7- هر بخش و قسمت فرعي را با يك خلاصه به پايان بريد.
حتي اگر مخاطبان شما بخشي از قسمت ¬هاي فرعي را دنبال نكنند، خلاصه پايان هر بخش، عصاره ارائه شما را به آنها منقل خواهد ساخت.
60-8- بعد از هر بخش يا قسمت فرعي، ورودي بخش يا قسمت فرعي بعدي را در فهرست عناوين برجسته كنيد تا شروع آن را علامت دهد.
اسلايدي آماده كنيد تا توجه مخاطبان را به موضوع بعدي در فهرست عناوين جلب كند.
60-9- نمايش را آماده كنيد.
پردازش فعال اطلاعات به افراد كمك مي كند تا بفهمند و به ياد آورند. براي آنكه مخاطب خود را درگير نگه داريد، نمايشي را آماده كنيد، يا صرفا از آنها بخواهيد اگر با نكته خاصي موافق يا مخالفاند، دست ¬هاي خود را بالا ببرند.
60-10- پيشرفت خود را با يك نشانه يا تابلوي راهنمايي مشخص نماييد.
اگر ارائه شما بيش از چهار بخش فرعي دارد، اجازه دهيد مخاطبان بدانند در كجا هستند. يكي از روش هاي اين كار استفاده از يك نشانه در بالاي هر اسلايد است. اين نشانه بايد عنوان بخش اصلي و قسمت فرعي را با استفاده از همان عناويني كه در فهرست عناوين آمده است نشان داده، موضوع كنوني را برجسته كند.

61. نتيجه گيري را آماده سازي كنيد
61-1- تكرار فهرست عناوين
نسخه دومي از فهرست عناوين اصلي درست كنيد و به مخاطبان نشان دهيد و به طور خلاصه آنچه را در هر قسمت گفتيد و نتيجه گرفتيد بيان كنيد.
61-2- از متن و نگاره براي تاكيد بر نتيجه گيري هاي خود استفاده كنيد.
دوباره به همان نگاره هايي بازگرديد كه در مقدمه نشان داده ايد، اما كمي متن يا توضيح شفاهي اضافه كنيد تا مخاطب پيام را با ديد جديدي ببيند.
61-3- پاياني سرزنده طراحي كنيد.
بايد كار را جذاب به پايان بريد. يك روش موثر، استفاده از نگاره يا شايد يك كارتون مناسب باشد.

62. پيام اصلي خود را با عرضه اطلاعات بسيار زياد يا اندك از دست ندهيد.
چشم خود را به توپ بدوزيد: به ياد داشته باشيد كه چه پيامي را مي خواهيد منتقل كنيد، و چه چيزي مخاطبان شما هنگام ترك اتاق با خود خواهند برد. براي رسيدن به اين هدف، اطلاعات كمتر يا بيشتر از حد نياز عرضه نكنيد.


63. اسلايدها را طوري آماده كنيد كه كاركردي همچون يادداشت براي شما داشته باشد؛ به حافظه خود تكيه نكنيد.
ارائه مطلب مي تواند اضطراب آور باشد. در حالت اضطراب دشوار است كه نكاتي را كه بايد برسانيد به ذهن بياوريد. بنابراين:
ــ ارائه را طوري آماده كنيد كه به حافظه شما كمك كند. اسلايدي بسازيد كه تمام نكاتي را كه مي خواهيد برسانيد در خود جا داده باشد.
ــ هرچه بيشتر با مطالب آشنا باشيد، نشانه هاي مزبور مي توانند مختصرتر باشند. اما مطالب اسلايد را در حدي مختصر نسازيد كه براي مخاطبان نامفهوم شود.
ــ ترجيحا از يادداشت هايي كه براي مخاطبان قابل رويت نيستند، استفاده نكنيد. زيرا:
1. براي خواندن آن يادداشت نسبتا بايد به نمايشگر رايانه خود نزديك باشيد.
2. با عدم مشاركت مخاطبان در دريافت اطلاعاتي كه در ارائه خود عرضه مي كنيد، ممكن است بهترين چيزها را براي خودتان نگه داريد.
 

64. جايي براي مكث باقي بگذاريد تا مخاطبان شما اجازه يابند آنچه را مي گوييد هضم كنند
به مخاطبان زمان هضم آنچه را گفته ايد بدهيد. اين كار را به دو صورت مي توانيد انجام دهيد:
ــ سيل اطلاعات را با يك كارتون، لطيفه، يا نمايش متوقف كنيد. اگر از لطيفه استفاده مي كنيد، به دو نكته توجه كنيد: اولا، لطيفه بايد با عنوان ارائه مرتبط باشد. ثانيا، از لطيفه گويي درباره سياست، نژاد يا دين اجتناب كنيد.
ــ يك فيلم كوتاه تفريحي نشان دهيد، به طوري كه با تقويت اطلاعاتي كه قبلا عرضه كرده ايد نكته شما را به نمايش بگذارد.
 

65. براي سوالات آماده شويد
اگر ارائه خود را به شيوه مطلوبي عرضه كرده باشيد، بايد منتظر سوال باشيد.
ــ بر مطالب خود مسلط باشيد. بايد بتوانيد آنچه در اسلايدها آمده است را دقيقا توضيح دهيد.
ــ سوالاتي را كه امكان دارد در قسمت پرسش و پاسخ مطرح شوند از قبل پيش بيني كنيد.
ــ اگر كسي بلافاصله پرسشي را مطرح نكرد به آنها فرصت دهيد.
 

نتيجه گيري
سخنراني كردن در جمع براي اغلب افراد كار دشواري است. اگر مي خواهيد انسان موفقي باشيد بايد بر تكنيك هاي فن بيان و مهارت هاي ارتباطي تسلط پيدا نموده و يا حداقل هنگام سخنوري در يك جمع احساس راحتي كنيد. سخنراني مهارتي است كه همه ميي‌توانند با تمرين، آن را بياموزند. با استفاده از ابزار ارتباطي زير، ياد بگيريد كه چطور با اعتماد به نفس صحبت كنيد و اجرايي جالب توجه داشته باشيد.

1. يك سخنراني غيرمنتظره آماده كنيد
1-1- از فرصتي كه داريد در جهت آماده شدن براي سخنراني استفاده كنيد: در بلند شدن يا رفتن به سمت جايگاه بيش از حد عجله نكنيد. به سمت جايگاه آهسته قدم برداريد، آرام و متين باشيد. زماني كه در اختيار داريد را كمي كش دهيد و از آن براي آماده كردن خودتان و مرور كردن متن آغازين سخنراني استفاده كنيد.
• در اغلب موارد، وقتي في‌البداهه سخنراني مي‌كنيد، براي گفتن چند كلمه در زمان مناسب آنها را به دقت انتخاب مي‌كنيد. چون فرصتي كمي داريد، تنها بايد خودتان را به شرايط ذهني برسانيد كه دقيقاً مي‌دانيد چه چيزي مي‌خواهيد بگوييد.
• اگر واقعاً نياز به كمي فرصت داريد، مي‌توانيد با حركت دادن دست‌ها، تعارف كردن يا تنظيم كردن بلندگو قبل از سخنراني براي خودتان كمي زمان بخريد.
1-2- اعصابتان را آرام كنيد: چند نفس عميق و آرام بكشيد. اجازه دهيد تا ذهن‌تان آرام بگيرد، در اين صورت مي‌توانيد روي كاري كه در دست داريد تمركز كنيد. از هر گونه حواس‌پرتي كه ممكن است توجه شما را برهم زند پرهيز و افكار پريشاني كه ممكن است باعث شك و ترديد شما شود را از نطفه خفه كنيد.
• فرض كنيد كه هر كسي كه دوروبر شماست مي‌خواهد موفقيت شما را ببيند. اين كار به آرام شدن شما كمك مي‌كند. داشتن انتظار شكست از خودتان تنها آرامش شما را تخريب كرده و باعث مي‌شود از مخاطبان‌تان بترسيد.
• با واقعيت شرايط موجودتان روبرو شده تا از غافلگير شدن توسط ترس اجتناب كنيد. بپذيريد كه مجبوريد سخنراني كنيد و بعد روي همه‌ي منابع براي ارائه يك سخنراني خوب تمركز كنيد.
1-3- با اعتماد به نفس ظاهر شويد: به حضار لبخند بزنيد. با افرادي كه به شما نزديك هستند ارتباط چشمي برقرار كنيد. زبان بدن نشان‌دهنده اعتماد به نفس را به نمايش بگذاريد-سعي كنيد از بي‌قراري، لرزه يا مرتب كردن خودتان به شكل ناشيانه خودداري كنيد. براي دادن قوت قلب به خودتان به افكار مثبت فكر كنيد. براي اينكه به عنوان فردي باهوش و جذاب ظاهر شويد بايد به خودتان باور داشته باشيد.
• اغلب اوقات، هر چه بيشتر با اعتماد به نفس ظاهر شويد، اعتماد به نفس بيشتري هم كسب خواهد كرد.
• آرام باشيد! صحبت كردن در مقابل جمعيت اينقدرها هم مهم نيست. حتي اگر اشتباه كنيد، دنيا كه به آخر نرسيده.
1-4- معرفي كوتاهي از خودتان داشته باشيد: در چند كلمه، اجازه دهيد ديگران بدانند شما چه كسي هستيد. اسم‌تان و توضيح كوتاهي از خودتان و ارتباط‌تان با آن رويداد يا نقشي كه به عنوان سخنران داريد را به آنها بگوييد. مي‌توانيد از حضار به خاطر حضور و توجه‌شان تشكر كنيد. سعي نكنيد اين واقعيت كه ناآماده هستيد را فراموش كنيد. فقط بلند شده و با صداقت و پرانرژي صحبت كنيد.
• سريع به ايده‌ي اصلي سخنراني‌تان اشاره نكنيد. سعي كنيد حرف‌تان را مزمزه كرده و با كمي توضيح در مورد خودتان شروع كنيد.

2. ارائه يك سخنراني تاثيرگذار

پيش از آغاز سخنراني اغلب افراد عصبي و نگران مي شوند، اين ترس و نگراني مي تواند از زماني كه تصميم به سخنراني مي گيريد شروع و تا پايان آن به طول انجامد. احساس نگراني در هنگام ايراد سخنراني طبيعي است پس بايد بياموزيم كه چگونه با اين احساس كنار بياييم. جهت كاهش ترس و نگراني در هنگام سخنراني دو راه حل زير را به كار ببريد:
الف) با آرامش تنفس كنيد و مهم تر از آن متوجه نفس خود باشيد.
اغلب ما در هنگام عصبانيت و نگراني نفس خود را حبس مي كنيم حال آن كه چنين اقدامي تنها موجب بروز احساس بدتري در ما مي شود.
ب) هر كلام را خطاب به چشم و قلب شنوندگان بيان كنيد.
هم زمان در برابر جمعي قرار مي گيريد، نوعي ارتباط را با آنها برقرار مي كنيد. اگر مي خواهيد كه مردم به سخن شما گوش كرده و توجه كنند شما هم بايد به سخنان آنها گوش كرده و توجه كنيد.
رابطه شخصي تر با مخاطبتان باعث ايجاد رابطه دوستانه سريع تر با آنها مي شود. به افراد به صورت فردي نه به صورت گروهي نگاه و توجه كنيد تا به اين ترتيب خود نيز آرامش داشته باشيد. براي ايجاد رابطه تك به تك با هر يك از افراد در طي سخنراني تلاش نماييد.
2-1- روان و طبيعي صحبت كنيد: موضوع مشخصي در ذهن داشته باشيد و روي انتقال پيام‌تان تمركز كنيد. درباره هر چه مي‌دانيد صحبت ‌كنيد؛ از موضوعاتي كه آگاهي نداريد يا دوپهلوست پرهيز كنيد. خيلي سفت و سخت نباشيد يا ساختار سخنراني‌تان را خيلي پيچيده نكنيد. در عوض، به افكار و كلمات‌تان اجازه دهيد تا جاري شوند.
• از جملات ساده‌اي كه از يك روند منطقي برخوردارند استفاده و كلمات‌تان را با دقت و صراحت بيان كنيد تا موقع صحبت كردن گير نكنيد.
• با عجله نكردن به ذهن‌تان اين فرصت را مي‌دهيد تا ايده‌هاي جديد را دريافت و شكل دهيد.
2-2- مختصر و مفيد: يك سخنراني في‌البداهه بايد كوتاه و مناسب باشد. بهتر است نطق‌تان را محدود كنيد، حتي سخنراني كوتاهي به اندازه 90 ثانيه يا يك دقيقه هم كاملاً خوب است. ظرفيت مخاطبان‌تان را در نظر داشته باشيد. اگر نطق‌تان خيلي طولاني شود، آنها بي‌علاقه شده و ابتكار عمل از دست‌تان خارج مي‌شود.
وقتي شروع به صحبت كنيد دو دقيقه زمان‌تان در چشم به هم زدني تمام مي‌شود. ممكن است ارائه يك سخنراني كوتاه را نسبت به يك سخنراني بلند سخت‌تر ببينيد.
2-3- يك داستان تعريف كنيد: سخنراني‌‌تان را حول احساسات خوب بنا كنيد. تنها مثل هر داستاني كه تا به حال خوانده‌ايد، يك سخنراني خوب بايد يك شروع، ميانه و پايان مشخص داشته باشد. صحبت در مورد تجربيات‌تان خوب است و باعث مي‌شود پيام شما شخصي‌تر احساس شده و از رخ دادن اشتباهات مهلك جلوگيري مي‌كند.
• يك راه خوب براي ارائه سخنراني‌تان با يك شروع، ميانه و پايان نيرومند نشان دادن جزئيات به ترتيب زماني است. براي مثال با جمله "وقتي من اولين بار با جان دوست شدم، او..." شروع كنيد و با جمله "حالا كه با هم همكار هستيم، بيشتر از قبل لذت مي‌بريم..." ادامه داده و با جمله "من شكي ندارم كه آينده‌ي دوستي ما بهتر از حالا خواهد شد" نتيجه گيري كنيد.
• وقتي تجربيات شخصي را توضيح مي‌دهيد، از به اشتراك‌ گذشتن نظرات نامرتبط بحث‌برانگيز در مورد موضوع خودداري كنيد.
2-4- باعث خنده حضار شويد: روي يك لطيفه خنده‌دار كار كنيد. شوخي كردن برخلاف انتظار باعث كاهش اضطراب سخنراني مي‌شود يا بايد منتظر يك سخنراني عصبي باشيد. شوخ‌طبعي كمك خواهد كرد تا شنوندگان نسبت به شما صميمي شده، از جدي شدن چيزها جلوگيري و باعث مي‌شود تجربه‌اي كاملاً لذت‌بخش داشته باشند.
• شوخ‌طبعي يك يخ‌شكن روابط بسيار خوب بوده و باعث مي‌شود توجه مخاطبان‌تان را راحتتر جلب كنيد.
• مطمئن شويد هر جك و لطيفه‌اي كه مي‌گوييد مناسب سن و شرايط مخاطبان و همچنين مناسب شرايط سخنراني باشد.


3. به فكر يك پايان تاثيرگذار باشيد
3-1- به فكر يك پايان باشيد: در مدت زماني كه قبل از ارائه سخنراني در اختيار داريد، ايده‌اي براي اينكه چطور سخنراني‌تان را پايان دهيد پيدا كنيد. صحبت كردن مدام و مدام بدون در نظر داشتن هيچ نقطه‌ي پاياني راحت است. بايد شروع به فكر كردن درباره پايان آن كنيد. در حالت ايده‌ال، شما قادر خواهيد بود تا با كمي زمان و كلمات اضافه سخنراني‌تان را از مقدمه به ايده‌ي اصلي و در نهايت به نتيجه‌گيري برسانيد.
• در پايان، نتيجه‌گيري را خلاصه نگه داريد. ايرادي ندارد سخنراني را با گفتن جمله‌اي مثل "از شما بابت وقتي كه گذاشتيد" يا مشابه آن پايان دهيد.
3-2- سخن پاياني‌تان را به يادماندني كنيد: نكات بسيار مهم‌ يا حكايت‌هاي خنده‌دار را براي آخر نگه داريد. صحبت‌هاي پاياني‌تان را با زبان و اعتماد به نفس قوي ارائه كنيد. بخش پاياني صحبت شما بيشترين تاثير را روي مخاطب‌تان خواهد گذاشت، چون براي ذهن‌شان تجربه‌ي تازه‌اي خواهد بود، پس سعي كنيد سخن‌ پاياني‌تان را با يك چيز به يادماندني همراه كنيد تا تاثير نهايي خوبي به جا بگذارد.
• اگر براي يك برنامه‌ي بخصوص برنامه‌ريزي مي‌كنيد، به عنوان مثال يك كنفرانس مربوط به كسب و كار، پايان صحبت شما زمان مناسبي است كه تاثير خوبي بگذاريد.
• سخن پاياني زمان مناسبي است كه چيزي را از روي صميمت ارائه كنيد. احساسات بيشتر شده و جمعيت با احساسات شما همراه خواهند شد.
3-3- از شنودگان تشكر كنيد: در پايان سخنراني، قدرداني خودتان را براي مخاطبان با تشكر مجدد از آنها نشان دهيد. بعد، جايتان را به آرامي با مسئول مراسم عوض كرده و به محل نشستن‌تان برگرديد. حتي اگر امور طبق آنچه انتظار داشتيد پيش نرفت، در مقابل فشار دروني براي عذرخواني كردن و بهانه آوردن مقاومت كنيد. اين كار فقط اثري كه صحبت شما داشته را كاهش مي‌دهد.
• شما مجبور نيستيد از هر كسي كه در مراسم حضور دارد به صورت انفرادي تشكر كنيد. يك ابراز تشكر كلي كافي خواهد بود.
• از اينكه قرار است ميكروفون يا جايگاه را به چه كسي تحويل دهيد مطمئن شويد تا در پايان صحبت‌تان با حالت گيجي به دوروبرتان نگاه نكنيد.
3-4- به خودتان آسان بگيريد: تعداد كمي از مردم قادرند نطق محرك، الهام‌بخش و بسيار تاثيرگذاري را به صورت في‌البداهه ارائه كنند. مخاطبان شما اين را مي‌دانند. خودتان را به خاطر فراموش كردن يا لكنت زبان اذيت نكنيد. در عوض، از خودتان به خاطر داشتن اين جرأت كه با چيزي روبرو شده‌ايد كه خيلي از افراد را مي‌ترساند تبريك بگوييد.
• سخنراني في‌البداهه اغلب توسط تمايل سخنران به موفق شدن در يك شرايط سخت سنجيده مي‌شود. نكوهش كردن عملكرد‌تان هيچ معنايي ندارد، در حالي كه شما اصلاً زمان كافي براي كار كردن روي سخنراني‌تان پيش از آن نداشته‌ايد.

 

منابع

قرآن كريم.
نهج البلاغه.
آئين سخنوري و نگرشي بر تاريخ آن، علي اكبر ضيايي، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ اول، تهران، 1373.
فن الخطابه، ابراهيم البدوي، ص 28.
آئين سخنوري، محمدعلي فروغي، ص 176.
روان شناسي پرورشي نوين روان شناسي يادگيري و آموزش، علي اكبر سيف، ويرايش ششم،تهران،نشر دوران، 1378.
200 نكته؛ چگونه سخنراني كنيم؟، مجله شميم ياس خرداد 1382، شماره 3.
چگونه مي توان يك سخنران طبيعي بود، نوشته: جيمز هارفوردم مترجم: مريم ميرعبدالحق.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا).
 سمينار ما.

مجله تدبير.
روزنامك.
ايسنا.

اينديپندنت.
روزنامه دنياي اقتصاد.

 


https://ahmadmoein.com
www.iranorthoped.com
http://youcode.ir
www.chetor.com
https://article.tebyan.net
https://motamem.org
https://icdl.itpro.ir
http://tavanayi.com
www.zoomit.ir
https://click.ir
http://atiyeh.blogfa.com/post/1
https://ghalamo.com
www.researcheditor.ir
Barcinno.com
http://setak.sharif.ir/1394/07/how-to-have-a-successful-pitch/
www.irannaz.com
http://fshahrokh.blogfa.com
www.khalaghiyat.com
http://modiriran.ir
http://setak.sharif.ir
www.irannaz.com
https://ghalamo.com
http://vsotd.com/cicero-awards
www.bizcommunity.com/Article/196/40/115795.html#topstory
www.tebyan.net/social/house_family/lifesknowledge/2010/5/12/123036.html
http://new.behravanpana.com/tabid/69/language/fa-IR/Default.aspx
http://tavanayi.com/articles/view/8-instructions-to-create-an-effective-presentation
www.shara.ir
http://mojri3.blogfa.com/post-221.aspx
www.khalaghiyat.com
www.bizcommunity.com/Article/196/98/119569.html#topstory
http://medcard.ir

Sokhansavaran.ir/blog
businessinsider

inc

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)