شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دريا دريا خبر از چند قطره خون آمريكايي
چهارشنبه، 12 مهر 1396 - 09:40 کد خبر:31422
كرامت بخشيدن هايي كه فارغ از زيرساخت هاي اجتماعي، نگرش ها و ايدئولوژي هاي حاكم بر جوامع و مكاتب بشري، به دست خود انسان هاي هر اجتماعي شكل خواهد گرفت، همانگونه كه ساليان پيش، نماد برابري و يكساني ارزش انسان ها، بر سردر ورودي سراي بوالحسن خرقاني نقش بست و همچنان پابرجاست هركس در اين سراي درآمد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هدف اين نوشتار پرداختن به چرايي و علل شكل گيري جريان يك سويه اخبار، از كشورهاي توسعه يافته بسوي ساير ملل نيست. در باب امپرياليسم خبري و قدرت رسانه هاي غرب كه چرخه نظام اطلاع رساني را همواره به نفع خود هدايت و راهبردي مي كنند نيز مجالي در اين مقال نگنجد.


با نگاهي اجمالي به صفحات نخست روزنامه هاي امروز سه شنبه 11 مهر 1396 و درنگي در عناوين خبري منتشر شده پيرامون حادثه تيراندازي در شهر لاس وگاس كشور آمريكا، شوق انگيزي نهفته در پس تيترها هويدا مي شود.


شوقي ناشي از جهان سومي بودنمان كه به فراخور خط و مشي رسانه هاي موجود و با اهداف و انگيزه هاي متعدد و متفاوت از هم، منجر به انعكاس خبري دهشتناك از ينگه دنيا شده است.


بسيار قابل تامل و اندوهناك است عناوين خبري كه نقش بست بر صفحه نخست روزنامه هاي ما. تيترهايي با عنوان كابوس لاس وگاس، كنسرت خون و جنون در لاس وگاس، قمار مرگ، فستيوال مرگ در لاس و گاس، آهنگ مرگ در لاس وگاس، رگبار مرگ در لاس و گاس، استخر خون، سمفوني مرگ، كنسرت ترور و كشتار در لاس وگاس.


شكي نيست كه مرگ آدميان هرگز و در هيچ جا خبري مسرت بخش نيست و نخواهد بود، كشته شدن بيش از 50 نفر انسان و زخمي شدن بيش از 500 تن ديگر روح و روان همنوعان را آزرده مي سازد.


اما چرا خون شهروندان ساكن در يك نقطه از زمين خدا رنگين تر از ساير مردمان جهان، اينچنين با اين حدت و ميزان فراواني بر رسانه ها نقش مي بندد؟ در حالي كه اخباري با تعداد كشته شده هاي فروان تر در كشورهايي ديگر، كمرنگ جلوه مي كند، بعنوان مثال برخورد دو قطار با تلي از انسانهاي كشور هندوستان، سهم كمتري از فضاي رسانه ها را در برمي گيرد.

 

در همين روزها در جاي جاي كره خاكي شاهد از بين رفتن انسان هاي بسياري هستيم كه در نزاع ها و جنگ هاي برپا شده، جان مي دهند. اعم از مسلمانان ميانمار، يمن، عراق، غزه و سوريه. براستي چه شده است كه ارزش انسان در درون مرزهاي تعريف شده اينقدر متفاوت است؟ كدام عامل يا عوامل سبب درجه بندي مقام انسان در نظام هاي مختلف شده است؟


بدون ترديد در خلق و آفرينش فضايي كه كرامت انسان ها در مرتبه اعلايي قرار مي گيرد، مردمان همان ديار بيش از ساير عوامل بيروني نقش آفرين هستند. آنگاه كه غلبه منافع فردي بر منافع جمعي را شاهد باشيم، آنجا كه حس خوب همشهري بودن را به معناي واقعي كلمه درك كنيم، آنجا كه خويشتن را در حال عبور از خط عابر پياده ببنيم وقتي كه پشت فرمان هستيم، آنجا كه بني آدم اعضاي يكديگر شويم.

 

كرامت بخشيدن هايي كه فارغ از زيرساخت هاي اجتماعي، نگرش ها و ايدئولوژي هاي حاكم بر جوامع و مكاتب بشري، به دست خود انسان هاي هر اجتماعي شكل خواهد گرفت، همانگونه كه ساليان پيش، نماد برابري و يكساني ارزش انسان ها، بر سردر ورودي سراي بوالحسن خرقاني نقش بست و همچنان پابرجاست هركس در اين سراي درآمد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد.

 

اگرچه باز هم نمي توان منكر نقش و تاثيرگذاري غول هاي رسانه اي جهان غرب، سلطه آنها بر جريانات خبري و كم آوايي صداي ملل جهان سوم بود، با اين حال مي توان مقام انسان را از هر رنگ و نژاد و درون هر مرزي با احترام به همنوعان، ارتقا داد تا جايي كه ارزش يك قطره خون در تمام پهنه گيتي به يك مقدار و يك رنگ باشد.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)