شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : به بهانۀ سالگرد درگذشت مخترع عكاسي؛ «نيِپس»، اولين عكاس تاريخ
چهارشنبه، 14 تیر 1396 - 23:12 کد خبر:30380
ژوزف نيسه‌فور نيِپس در هفتم مارس 1765 در خانواده‌اي ثروتمند در فرانسه به دنيا آمد. او «مخترع عكاسي» و «اولين عكاس تاريخ» به شمار مي‌رود كه توانست نخستين تصوير ثبت‌شدۀ دائمي را توليد كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  184 سال پيش در چنين روزي، مخترع عكاسي، «ژوزف نيسه‌فور نيِپس» در سن 68 سالگي چشم از جهان فروبست.

ژوزف نيسه‌فور نيِپس در هفتم مارس 1765 در خانواده‌اي ثروتمند در فرانسه به دنيا آمد. او «مخترع عكاسي» و «اولين عكاس تاريخ» به شمار مي‌رود كه توانست نخستين تصوير ثبت‌شدۀ دائمي را توليد كند.

نيِپس در سال 1816 موفق به ساخت نگاتيو با مفهوم امروزي شد كه از روي آن مي‌توانست چندين كپي پوزيتيو به دست آورد.

او اولين تصوير ليتوگرافي نوري را در سال 1822 ميلادي توليد كرد اما آن تصوير در هنگام رونوشت‌برداري از بين رفت. سرانجام در سال 1826 ميلادي بود كه نيِپس توانست عكسي دائمي از طبيعت خلق كند. اين عكس نخستين عكس ثابت و بادوامي است كه در جهان به ثبت رسيده است.

ژوزف نيسه‌فور نيِپس از پشت پنجرۀ اتاق خود در پاريس كه در طبقه‌ دوم ساختمان قرار داشت، با استفاده از دوربين تاريكخانه‌اي، اولين عكس جهان را خلق كرد كه در كتاب‌هاي تاريخ‌ عكاسي، عنوان «منظره‌اي از پنجره» و يا «اصطبل و كبوترخانه» گرفته است. مجلۀ معروف لايف اين عكس را جزو 100 عكسي برشمرده است كه تاريخ جهان را تغيير داده‌اند.

تصوير دائمي به‌دست‌آمدۀ نيِپس دو مشكل اساسي داشت؛ اول اينكه زمان نوردهي عكس بسيار طولاني و حدود 8 ساعت بود و دوم، تصوير به‌دست‌آمده نگاتيو بود يعني هرچه سفيد بود را سياه نشان مي‌داد و برعكس هرآنچه كه سياه بود سفيد ديده مي‌شد. به همين دليل با عكاس جوان‌تري به نام «لوئي ژاك ماند داگر» كه بعدها دوربين عكاسي پيشرفته‌تري را طراحي كرد، به همكاري پرداخت. پس از 10 سال ديگر كه صرف تحقيقات شيميايي و مكانيكي شد دستگاه داگرئوتيپ ساخته شد. اين دستگاه كه تصوير مثبت (پوزيتيو) توليد مي‌كرد در سال 1839به نمايش گذاشته شد و بدين ترتيب عصر عكاسي آغاز شد.

پس از آن عكاسي دست‌خوش يك رشته اصلاحات سريع مثل اختراع عدسي‌هاي بهتر، نگاتيوهاي شيشه‌اي و روش‌هاي جديد شيميايي شد كه به توليد امولسيون‌هاي حساس تر و تصاوير پايدارتر انجاميد. گويا انقلاب صنعتي پس از دگرگون‌سازي‌هاي نهايي شيوۀ زندگي در تمدن بشر مجبور شده بود ابزار خاص خويش را براي ثبت اين دگرگوني اختراع كند.

ورود عكاسي به ايران
نخستين دوربين‌هاي عكاسي به روش داگرئوتيپ در سال 1842 ميلادي (1221 شمسي) به دستور محمدشاه قاجار از كشورهاي روسيه و انگلستان وارد ايران شدند. عكس‌هاي ثبت‌شده با اين دوربين‌ها به روش داگرئوتيپ را (كه تنها يكي از آن‌ها باقي‌مانده است) نمي‌توان با صنعت عكاسي مرسوم امروزي يكي دانست. در حقيقت دورۀ پنجاه سالۀ سلطنت ناصرالدين‌شاه است كه دورۀ شكوفايي عكاسي در ايران قرن نوزدهم ميلادي به‌حساب مي‌آيد. چراكه اين شاه قاجار شيفتۀ هنر عكاسي بود و بر رواج و شكوفايي آن به مفهوم امروزي عكاسي در ايران همت گماشت. او عكاسخانۀ كاخ گلستان را تأسيس كرد و با تشويق و حمايت عكاسان، توانست تصاوير و به عبارتي بهتر، اسناد هنري و تاريخي گرانبهايي از ايران آن روز را در تاريخ به يادگار بگذارد.

غزال غضنفري

منبع: سيناپرس