شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ضرورت نگاهي ديجيتالي به روابط عمومي هاي نوين
چهارشنبه، 3 خرداد 1396 - 07:56 کد خبر:29678
چالشي كه روابط عمومي هاي ما با آن دست به گريبان هستند، مخاطباني‌است كه‌ در حال‌ دگرگوني‌هاي عظيمي هستند و متاسفانه روابط عمومي هاي‌ سنتي‌ متوجه‌ اين تغيير ماهيت و تغيير جغرافياي‌ مخاطبانش‌ نيست‌.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- با بررسي فعاليت هاي كنوني روابط عمومي ها مشاهده مي شود در حال‌ حاضر مديران روابط عمومي سازمان هاي مختلف براي‌ اين‌ كه‌ از طرف‌ روابط عمومي‌ سنتي‌ به‌ طرف‌ روابط عمومي‌ ديجيتال‌ حركت‌ كنند در دو حيطه‌ بزرگ ‌درگير چالش‌ هستند؛ عرصه‌ اول‌ كاربري‌ تكنولوژيك‌ است‌ كه‌ مي‌شود روي‌ آن نور انداخت‌ و ساعت‌ها حرف‌ زد كه‌ كاربري‌ تكنولوژيك‌ در دنياي‌ امروز يعني‌ چه‌؟


وقتي‌ ما حرف‌ كاربر و ذينفعان سازماني‌ را مي‌زنيم‌ درواقع‌ بايد راجع‌ به‌ سواد امروز حرف‌ بزنيم‌ و وقتي‌ بحث‌ سواد امروز پيش‌ مي‌آيد؛ به‌ دنبال‌ آن‌ بحث‌ سواد رسانه‌اي‌ پيش مي آيد كه‌ در حال‌ حاضر بحث بزرگي‌ است‌. با بررسي وضعيت فعاليت هاي موجود روابط عمومي‌ها بيشتر فعالان اين حوزه خود را از سواد رسانه‌اي‌ بي‌نياز مي‌بينند اما بايد يادآوري شد كه سواد رسانه‌اي‌ در جهان‌ امروز فقط خواندن‌ و نوشتن‌ نيست‌.


‌اما چالش ديگري كه روابط عمومي هاي ما با آن دست به گريبان هستند، مخاطباني‌است كه‌ در حال‌ دگرگوني‌هاي عظيمي هستند و متاسفانه روابط عمومي هاي‌ سنتي‌ متوجه‌ اين تغيير ماهيت و تغيير جغرافياي‌ مخاطبانش‌ نيست‌.


اكنون سرعت انتشار رويدادها و نحوه دريافت آن از سوي مخاطبين به كلي در حال تغيير است و از سويي ديگر با توجه به افزايش سواد رسانه اي ترفندهاي تبليغات موجود در اين عرصه نيز به شدت دچار تغيير و تحولات شده است. شبكه هاي اجتماعي و گوشي هاي هوشمند سدهاي قبلي مقابل سازمان ها را به كلي از ميان برداشته اند و توانا يي هاي خود را به رخ همه رقيبان نشان داده اند.


تاكيد مي‌ شود آن‌ چيزي‌ كه‌ الان‌ در دنياي‌ امروز پايه‌ بحث‌ روابط عمومي‌ ديجيتال‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، كاربري‌ تكنولوژيك‌ نيست‌؛ برخي از همكاران‌، گمانه‌زني‌هايي‌ در خصوص روابط عمومي‌ديجيتال‌ داشته‌ و بر روي آن كار كرده اند اما متاسفانه تصويري‌ كه‌ آن‌ها از روابط عمومي‌ ديجيتال ‌دارند تصويري‌ تكنولوژيك‌ است‌ كه‌ در حقيقت‌ فقط بخشي‌ از روابط عمومي‌ ديجيتال‌ است‌.


مخاطبان‌ سازمان ها و همين‌ طور مخاطبان‌ رسانه‌ها در حال‌ تغييرند، به‌ نظر مي رسد اكنون روابط عمومي‌ها مجدد متولد شده اند كه‌ پاسخگوي‌ رسانه‌هاي نوين باشند كه خود اين موضوع مي تواند مشكلاتي را براي آن ها ايجاد كند. اما آن‌ دسته از روابط عمومي‌ها‌ كه‌ تلاش مي كنند از اين‌ عادت‌ فاصله‌ بگيرند همان‌هايي‌ هستند كه‌ بستر ديجيتاليزم‌ و بستر حركت‌ به‌ طرف‌ روابط عمومي‌ ديجيتال‌ را به‌ طور طبيعي‌ هموار كرده‌ و طي‌ مي‌كنند.


بنابراين‌ اگر گفته مي شود‌ يك‌ عرصه بزرگ‌، همين عرصه‌ تغيير و تحولات‌ در اردوي‌ مخاطبان‌ است به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ در نزد مخاطبان‌ رسانه‌ها هم‌ همين‌ تحولات‌ در حال‌ رخ‌ دادن‌ است‌ امروز مخاطبان به‌ محض‌ اين‌ كه ‌از رسانه‌اي‌ پاسخ‌ لازم‌ را نگيرند از آن‌ رسانه‌ فاصله‌ مي‌گيرند و اساساً ريزش‌ تيراژها در رسانه‌هاي ‌مكتوب‌ يا پيدا شدن‌ بخشي‌ به‌ نام‌ مخاطبان‌ غير وفادار از همين‌ جا ناشي‌ مي‌شود.


لذا به نظر مي رسد روابط عمومي هاي سازمان ها به عنوان ركن مهم اين تشكيلات ضمن بازسازي افكار و ايده هاي سنتي خود در مواجهه با رسانه ها تلاش كنند در فعاليت هاي درون سازماني خود نحوه مواجهه با رسانه هاي نوين را فرهنگ سازي كنند. زيرا اين موضوع كه هريك از افراد فعال در سازمان ها در شكل گيري رسانه هاي نوين بستر مناسبي از فعاليت هستند مي تواند در انتقال و مواجهه با فعاليت هاي نوين رسانه اي ياري رسان روابط عمومي هاي ديجيتالي سازمان ها باشند.


بايد اذعان داشت؛ سازمان ها و شركت هايي كه از روابط عمومي درك درست و كاملي دارند نسبت به سايرين از مزيت رقابت بيشتري در سطح ملي و بين المللي برخوردارند. آن هايي كه به ارتباطات قوي و حرفه اي و سرمايه گذاري در اين امر مي انديشند همواره اعتبارشان در عرصه رقابت جهاني پابرجاست و خواهند درخشيد.
به نظر مي رسد اين ارتباطات قوي در سايه روابط عمومي ديجيتال با كيفيت بسيار بالاتري تحقق يابد. بر اين اساس فقدان نگرش هاي ارتباطي مدرن در مديران، محدوديت هاي بروكراتيك و اداري، فقدان نيروي انساني آموزش ديده، ضعف ساختاري ديجيتاليزه شدن در ايران و عدم باور اساسي به اين مهم، از ديگر چالش هاي روبرو با ديجيتالي شدن ساختار روابط عمومي است.


به هر حال تكنولوژي اطلاعات با سرعت شتاباني در حال رشد و توسعه است و هر روز ابداعات و اختراعات بيشتري در فضاهاي اينترنت صورت مي گيرد. شبكه هاي اجتماعي همچون تلگرام، اينستا گرام، توييتر ، موتورهاي تخصصي جستجو، دايره المعارف اينترنتي، نرم افزارهاي خبر خوان يا RSS ، نرم افزارهاي رتبه بندي و امكانات چند رسانه اي مولتي مديا از جمله ابداعات فضاي سايبر هستند كه مي توانند در خدمت روابط عمومي ديجيتال قرار گيرند.

رشد و توسعه روابط عمومي ديجيتال در ايران نيز ارتباط مستقيم با توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي و ضريب نفوذ اينترنت در ايران دارند. پس توجه داشته باشيم كه فناوري اطلاعات، زير ساخت جامعه دانايي محور است و بدين ترتيب تبديل روابط عمومي سنتي به ديجيتال يكي از بهترين گام هاي رسيدن به چنين جامعه اي است. براي رسيدن به جامعه اي داراي حداقل ايده آل هاي چنين هدفي بايد مواردي چون آموزش نيروي انساني متخصص، فراهم آوردن امكانات و تجهيزات، برقراري زيرساخت ها و زمينه هاي رفتن به سمت علوم ديجيتال براي عامه مردم و كار ماندان و توجيه مديران سطح بالاي سازمان ها و نشان دادن خصوصيات مثبت و اهميت هاي ديجيتالي شدن روابط عمومي به آنها، مد نظر قرار مديران روابط عمومي سازمان ها گيرد.