شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : طرح تبليغاتي همراه بانك كشاورزي آگهي برتر شد
سه شنبه، 26 اردیبهشت 1396 - 16:13 کد خبر:29530
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- طرح تبليغاتي كمپين « همراه بانك» بانك كشاورزي جزو طر هاي طرح آگهي برتر فصل پاييز 1395انتخاب شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- طرح تبليغاتي كمپين « همراه بانك» بانك كشاورزي جزو طر هاي طرح آگهي برتر فصل پاييز 1395انتخاب شد.

به گزارش شارا، به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي،اين طرح با هدف معرفي خدمات بانكداري الكترونيك اين بانك از طريق تلفن همراه، طراحي و اجرا شد كه از سوي هيأت داوران مورد قدرداني قرار گرفت.

براساس اين گزارش،مركزتوسعه و ارتباطات روزنامه همشهري پس از پايش روزنامه هاي سراسر كشور،آگهي هاي تجاري برتر هر فصل را بر اساس رأي هيئت داوران انتخاب و معرفي مي كند كه طرح تبليغاتي« همراه بانك» بانك كشاورزي به عنوان آگهي هاي تقدير شده فصل پاييز انتخاب و معرفي شد.

اين گزارش مي افزايد، در فصل هاي پيش نيز طرح هاي « طلوعي دوباره» و « مثل آب خوردن» بانك كشاورزي كه با هدف اطلاع رساني خريد تضميني گندم پس از ۱۰ سال با عامليت اين بانك و بانكداري ديجيتال طراحي و اجرا شده بود، از سوي هيأت داوران به عنوان آگهي برتر در روزنامه هاي سراسري انتخاب و معرفي شد.