شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چاپ خبر جعلي در روزنامه بوستون گلوب - خبر، توسط يك خبرنگار «فري لنس» جعل شده بود!
پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 08:22 کد خبر:29064
وي در اين گزارش شرح داده بود كه سيلهاي نوزاد چگونه با نيزه (هارپ) كشته مي شدند. اين گزارش جعلي حكايت مي كرد كه 300 كشتي ماهيگيري و قايق به جان اين سيل ها كه در ساحل دريا وضع حمل مي كنند حمله ور شده بودند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روزنامه بوستون گلوب وابسته به نيويورك تايمز 16 اپريل 2005 اعتراف كرد خبري را كه از يك خبرنگار فري لنس (ناوابسته به يك رسانه، مستقل ـ حق التحريري) خريداري و منتشر كرده بود جعلي و خيالي بوده است. اين خبر درباره شكار سيل (شير دريايي) توسط كانادايي ها بود و ضمن آن شرح داده شده بود كه چگونه سيل هاي نوزاد كشته مي شدند و درياي منجمد از خون آنها قرمز رنگ شده بود و ....


اين خبر كه 14 اپريل2005 انتشار يافته بود باعث خشم شماري از مخاطبان شده بود كه مخالف نابودي اين آبزي پستاندار از طريق ايراد ضربه هستند. شبكه هاي تلويزيوني كه متوجه قضيه شده بودند گزارش كردند كه چنين برنامه اي (برنامه شكار سيل ها) از اصل، به تعويق افتاده و انجام نشده است.


طبق تحقيق بوستون گلوب، بانو «باربرا استيوارت» خبرنگار فري لنس به تصور اين كه برنامه شكار «سيل» در 13 اپريل و طبق برنامه انجام شده بود، گزارشي تخيلي و پرهيجان به گونه اي كه خود قبلا شاهد صحنه هاي آن بود تنظيم و غافل از تعويق برنامه، به روزنامه «اي ـ ميل» كرده بود كه به همان صورت به چاپ رسيده بود.


وي در اين گزارش شرح داده بود كه سيلهاي نوزاد چگونه با نيزه (هارپ) كشته مي شدند. اين گزارش جعلي حكايت مي كرد كه 300 كشتي ماهيگيري و قايق به جان اين سيل ها كه در ساحل دريا وضع حمل مي كنند حمله ور شده بودند.


سردبيري بوستون گلوب ضمن دادن توضيح به مخاطبانش و ابراز تاسف از اين پيش آمد، رسيدگي به اين قضيه را به اتحاديه روزنامه نگاران ماساچوست محول كرده بود.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com