شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خبرگزاري هاي اصطلاحا جهاني و مسئله تبليغ نامرئي و كنترل خبر
جمعه، 29 فروردین 1399 - 11:20 کد خبر:29063
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پوشش گسترده رويداد مرگ پرنس موناكو و تبليغ وسيع درباره روي كار آمدن پسر او در اين منطقه كوچك و قمارخانه دار چسبيده به خاك فرانسه اين پرسش را مطرح كرده بود كه اين عمل، آيا آگهي (خبر پولي) بود و يا خبر عادي؟.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پوشش گسترده رويداد مرگ پرنس موناكو و تبليغ وسيع درباره روي كار آمدن پسر او در اين منطقه كوچك و قمارخانه دار چسبيده به خاك فرانسه اين پرسش را مطرح كرده بود كه اين عمل، آيا آگهي (خبر پولي) بود و يا خبر عادي؟.


اين پرسشي بود كه پاره اي از تفسيرنگاران آن را در هفته سوم اپريل 2005 مطرح ساخته و نوشته بودند كه چرا برخي خبرگزاري هاي اصطلاحا جهاني اين رويداد را كه نه اهميت سياسي داشت و نه اجتماعي و اقتصادي و نه نقشي در امور بين المللي، تا به اين حد پر و بال داده، هر روز دنبال كرده و رسانه هاي مشترك آنها مجبور به نقل آن شده بودند.


پاسخ اين است:
اين مسئله از آغاز پيدايش خبرگزاري ها در قرن نوزدهم و افزايش شمار آنها در دهه هاي اخير (به دليل تسهيلات اينترنتي) به وجود آمده و مطرح است، اما براي حل آن اقدامي اساسي و ضابطه مند نشده است و هنوز دولتمردان، سياسيون و دست اندركاران سرمايه و صنعت و ... از طريق خبرگزاري ها مي توانند به صورت غير مستقيم بر انتشار اخبار كنترل داشته باشند. بنابراين، بر سردبير اجرايي يك رسانه (نشريه و راديوتلويزيون) است كه بايد تبليغ (نامرئي) در لابلاي اخباررا تشخيص دهد و حذف كند و يا تصميم بگيرد كه تنها از اخبار خبرگزاري ها به صورت «سر نخ» استفاده و به خبرنگار و نويسنده ستادي (نشسته) رسانه خود اندرز دهد كه چگونه آن را تكميل و پس از زدودن تبليغ از آن، دوباره نويسي كند و ....


پس از آنلاين شدن خبرگزاري ها ـ صرف نظر از كوچك و يا بزرگ بودن آنها، همه شان عنوان بين المللي گرفته اند زيرا كه در هر نقطه از جهان مي توان به مطالب آنها دسترسي داشت.


خبرگزاري ها، تا زمان آنلاين شدن و در دسترس همگان قرارگرفتن «رسانه» نبودند و در تعريف رسانه ها، «كمك رسانه ـ دستگاه كمكي» به حساب مي آمدند، و اينك كه در اينترنت قرار گرفته اند و در دسترس همه، عنوان رسانه (انتقال خبر و نظر از منبع به مخاطب، بدون واسطه) يافته اند. با عمومي و آسان شدن ساخت وبسايت و كار انتقال خبر و نظر در اينترنت و گسترش سوشِل نِت ورك ها، اينك هركس كه خبري، عكسي و وقوع رويدادي را با اين ابزارها به ديگران دهد مي توان اين عمل او را انتقال خبر (خبرگزاري) خواند. ولي ژورناليست بودن و ژورناليستي نوشتن يك مطلب چيز ديگري است و كار هركس نيست ـ تجربه، استعداد و تحصيلات و معلومات ويژه لازم دارد.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com