شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نگاهي به «باپليك اديتور» در رسانه ها
جمعه، 29 فروردین 1399 - 10:20 کد خبر:29062
اعتراض چينيان كه در سراسر آسياي جنوب شرقي پراكنده اند به Jack Cafferty دبير عمومي Public Editor وقت شبكه تلويزيوني كابلي ـ خبري CNN كه چرا ضمن گزارش ابراز نظر مخاطبان درباره اخبار پخش شده در 15 اپريل 2008، آنان ـ چينيان ـ را ... توصيف كرده است يك بار ديگر اهميت و حساسيت و شرح وظايف اين شغل (مقام) مطبوعاتي را «موضوع روز» كرده بود. كافرتي متولد دسامبر 1942 در شيكاگو، در دسامبر 2012 به كار خود در CNN پايان داد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-اعتراض چينيان كه در سراسر آسياي جنوب شرقي پراكنده اند به Jack Cafferty دبير عمومي Public Editor وقت شبكه تلويزيوني كابلي ـ خبري CNN كه چرا ضمن گزارش ابراز نظر مخاطبان درباره اخبار پخش شده در 15 اپريل 2008، آنان ـ چينيان ـ را ... توصيف كرده است يك بار ديگر اهميت و حساسيت و شرح وظايف اين شغل (مقام) مطبوعاتي را «موضوع روز» كرده بود. كافرتي متولد دسامبر 1942 در شيكاگو، در دسامبر 2012 به كار خود در CNN پايان داد.


«كافرتيCafferty» كه شخصا نظرات مخاطبانِ شبكه سي ان ان (ايميل ها، فاكس ها و پيام هاي تلفني) را كه درباره هر «موضع روز» دريافت مي شود با تفسير و اظهار نظر به اطلاع ديگر مخاطبان اين شبكه كابلي ـ خبري مي رسانيد در اپريل 2008 ضمن اشاره به يك پيام و موضوع آن، بر واژه «چينيان» صفت Thug (قالتاق) را كه نوعي اهانت تلقي شده بود افزوده بود. گفته شده بود كه چنين سخن گفتن همچنين خلاف اصول اخلاقي ژورناليسم است كه «روزنامه نگار» مكلف به رعايت اين اصول است. ژورناليسم اصيل چنين اجازه اي را نمي دهد، مگر اينكه به نام فردي عادي سخن بگويد (نقل قول از ديگران)، نه «ژورناليست و در اين كسوت».


از زمان پيدايش «پابليك اديتور Public Editor» در شبكه هاي تلويزيوني، ژورناليست هاي قديمي بارها هشدار داده اند كه مبادا اين دبير = اديتور (مقام تحريريه رسانه كه اظهار نظر و پرسش مخاطبان را درباره يك مطلب و يا خبر دريافت مي دارد و منعكس مي سازد) آلوده تبليغات روابط دولت ها و مقام هاي رسمي شود، و خواسته اند كه چنين سمتي تنها به فرد واجد شرايط و يك ژورناليست وفادار به اصل بيطرفي و اصول اخلاقي اين حرفه سپرده شود.


سمت «دبير عمومي = پابليك اديتورPublic Editor» در شبكه هاي تلويزيوني غرب به اقتباس از روزنامه ها از نيمه دهه يكم قرن 21 ايجاد شده است. ايران دهها سال زودتر از ساير كشورها سمت پابليك اديتور به وجود آورد. دريافت اظهار نظر مخاطبان ازجمله انتقاد و تمجيد آنان از نيمه دوم دهه 1330 (بيش از نيم قرن پيش) با تاسيس تلفن 27000 در راديو ايران (و به ابتكار نصرت الله معينيان) آغاز شد. تلفن 24 ساعته 27000 نظرات مردم درباره هر برنامه، تصميم و اقدام دولت و موسسات را دريافت مي كرد و منعكس مي ساخت (به صورت ارسال نظر براي مقام مربوط و در صورت عام المنفعه بودن براي پخش و انتشار).

 

روزنامه ها از اواخر قرن نوزدهم داراي پابليك اديتور شده اند. در آغاز كار، نظرات كتبي و از طريق پُست دريافت مي شد و عنوان «نامه به سردبير» مربوط به همان زمان است كه باقي مانده است. در ايران، عباس مسعودي ناشر روزنامه اطلاعات از نيمه اول دهه 1330 به ايجاد «پابليك اديتور» در اطاق خبر همت كرد و نخستين دبير عمومي اين روزنامه، يك روزنامه نگار قديمي به نام آقاي شاد بود. تا نيمه سال 1359 و آغاز جنگ عراق با ايران، نامه هاي مخاطبان شامل مشروح نظرات آنان عينا و يا با مختصر اديت حرفه اي چاپ مي شد كه از آن پس به صورت بسيار كوتاه تلفني درآمده است كه غالبا درباره مشكلات روزمره است. حال آنكه روزنامه هاي ساير كشورها به انتشار مشروح نظرات مخاطبان ادامه مي دهند و دو صفحه از هر شماره روزنامه را به آن اختصاص دارد. نظرات مخاطبان پيرامون مسائل روز و ... بايد با ذكر نام و نشاني آنان درج و يا پخش شود تا مستند باشد و مورد ترديد قرار نگيرد.

 

 در سالهاي اخير كه با پيدايش آنلاين ها و قرارگرفتن اخبار در اينترنت و صاحب وبسايت شدن هر مقام و موسسه و در نتيجه اُفت تيراژها و ريزش مخاطبان، رسانه ها اعم از چاپي و الكترومانيتيك (راديو ـ تلويزيون) بر ميزان انتشار و پخش نظرات و مطالب مخاطبان كه از طريق پابليك اديتور دريافت مي شود افزوده اند و همچنين خاطرات روزنامه نگاران و رجال و شرح مشاهدات (سفرنامه، ديدار از خيابانهاي شهر، فروشگاه، فرودگاه و ...) و مطالب اينوستيگيتيو (روزنامه نگار در نقش كارآگاه پليس)، كانتِكست و ... كه اختصاصي اند و پيش از انتشار نمي توانند در اينترنت قرار گيرند.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com