شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي و طرح تكريم ارباب رجوع
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 - 09:46 کد خبر:28223
يكي از عمده‌ترين وظايف واحدهاي روابط عمومي در تمامي سازمان‌ها اطلاع‌رساني و آموزش است. در زمينه اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي تلاش مي‌كند تا در دو بعد دروني و بيروني وظيفه خود را انجام دهد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يكي از عمده‌ترين وظايف واحدهاي روابط عمومي در تمامي سازمان‌ها اطلاع‌رساني و آموزش است. در زمينه اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي تلاش مي‌كند تا در دو بعد دروني و بيروني وظيفه خود را انجام دهد. مطمئناً ارباب رجوع فكر مي‌كند هرگاه به سازماني مراجعه كند همه افراد بايد در خدمت او باشند و كار و امور مرتبط با او را به نحو مطلوب و موثر انجام دهند.

 

 در يك دسته‌بندي كلي مي‌توان خواسته‌ها و انتظارات ارباب رجوع را به دو بخش تقسيم كرد:
الف:خواسته‌هاي مشروع: مجموعه‌اي از خواسته‌ها و انتظارات اطلاق مي‌شود كه در چارچوب قوانين و مقررات سازمان قابل تحقق باشد. ارباب رجوع مي‌خواهد اين بخش از خواسته‌هايش با سرعت و كيفيت مناسب برآورده شود.


ب: خواسته‌هاي نامشروع: مجموعه‌اي از خواسته‌ها و انتظارات را شامل مي‌شود كه در چارچوب قوانين و مقررات سازمان قابل تحقق نيست ولي ارباب رجوع انتظار دارد كاركنان سازمان مقررات را ناديده انگاشته و با تطميع و روش‌هاي ديگر سعي مي‌كند به خواسته غيرقانوني خود برسد. قطعاً راضي كردن ارباب رجوع در اين زمينه، كاري غيراخلاقي و غيرقانوني قلمداد مي‌شود و مي‌تواند پيامدهاي ناگواري را براي مسئول مربوطه به همراه داشته باشد.


وظيفه و رسالت اصلي روابط عمومي در اين مقوله، مشخص كردن زمينه‌هاي كاري و شيوه‌هاي مطلوب و مناسب برخورد با ارباب رجوع در سازمان و اجراي دقيق طرح تكريم با رضايت خاطر متصدي مربوطه است و اين امر انجام‌پذير نيست مگر با زمينه‌سازي مناسب براي اجراي طرح. به عبارتي حتي اگر بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوطه دقيق و مناسب طراحي شده باشند تا زماني كه بستر و زمينه استقرار طرح تكريم توسط واحدهاي روابط‌عمومي آماده نشده باشد نمي‌توان به اجراي موفقيت‌آميز طرح مذكور دل بست.

 

بنابراين در فرآيند مردم‌سالاري بايد بدانيم وظيفه‌مان در برابر مردم چيست و از سوي ديگر مردم چه نقشي در برابر ما ايفا مي‌كنند. به بيان ساده‌تر روابط‌عمومي موظف است براي مردم، ارباب رجوع و كارمندان مشخص كند جايگاه روابط‌عمومي و مردم در اين فرآيند ارتباطي كجاست؟ اجراي طرح تكريم و تاكيد مسئولان و دست‌اندركاران بر اجراي دقيق آن مي‌تواند در اين زمينه ياري‌رسان باشد. بررسي‌هاي زيادي لازم است تا اجراي اين طرح در قالب شعار محدود نماند.