شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آيا روابط عمومي (PR) براي زنان مناسب است؟
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 14:18 کد خبر:27618
اين، سؤال متداولي است كه فارغ التحصيلان تازه كار و زناني كه مي خواهند شغل شان را تغيير دهند مي پرسند. روابط عمومي در سراسر دنيا به عنوان يكي از بهترين حرفه ها براي زنان شناخته مي شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اين، سؤال متداولي است كه فارغ التحصيلان تازه كار و زناني كه مي خواهند شغل شان را تغيير دهند مي پرسند. روابط عمومي در سراسر دنيا به عنوان يكي از بهترين حرفه ها براي زنان شناخته مي شود.


بنا به تجربه خودم، كارمندان زن، جديت و اشتياق و سخت كوشي و تعهد بيشتري نسبت به همه پروژه ها و مشتري ها نشان مي دهند. بدون تعصب، يك زن با استعدادتر و دقيق تر از همكار مذكرش است.


يك زن به جزييات علاقه بيشتري نشان مي دهد و معمولاً كمال گراست و ترجيح مي دهد همه كار را سرو سامان دهد تا اينكه فقط به قسمتي از پروژه بپردازد، و اين امر در دنياي روابط عمومي بسيار مهم است.

 

منبع: سايت همايش زن و روابط عمومي