شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زماني كه ستون «درگوشه و كنار شهر» روزنامه اطلاعات داراي بيشترين مخاطب بود ـ دليل مخاطبان
دوشنبه، 23 دی 1398 - 22:56 کد خبر:27598
روزنامه اطلاعات از اواخر دهه 1330 تا اوايل دهه 1350 هر چند وقت يكبار درباره مطالب منتشره و تركيب صفحات و ... از مخاطبان نظرسنجي مي كرد و نظرات را پس از جدول بندي در جلسات دبيران و سپس نويسندگان مطرح و مطابق خواست مخاطبان ـ اگر منجر به خروج از اصول ژورناليسم نمي شد ـ دست به تغييرات مي زدشبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نتايج نظرسنجي روزنامه اطلاعات در دي ماه 1346 از مخاطبان خود نشان داد كه صفحه 5 ستون از 5 نويسنده كه در اين صفحه ـ نامه ها و نظرات ارسالي مخاطبان و مطالب و درد دل هاي تلفني و نيز مقالات انتقادي هم چاپ مي شد و همچنين ستون «درگوشه و كنار شهر» كه تهيه و تنظيم آن از مؤلف تاريخ آنلاين [نوشيروان كيهاني زاده] و در آن زمان از دبيران اطاق خبر آن روزنامه و از سردبيران خبرگزاري پارس و اخبار راديو بود خوانندگان بيشتري داشتند و پس از اينها، صفحه عبور از 5 قاره شامل مطالب جالب، خواندني و دانستني از گوشه و كنار جهان. مخاطبان گفته بودند كه هر ستون درگوشه و كنار شهر داراي چند داستان كوتاه جالب و واقعي است و حاوي اندرز. اخبار حوادث (پليسي و قضايي)، مدارس، ورزشي، هنري و بهداشتي نيز پُرخواننده و اخبار اقتصادي كمترين خواننده را داشتند. مخاطبان گفته بودند كه مطالب اقتصادي، دولتي هستند و از منابع رسمي كسب شده اند و تبليغ. ابتكار صفحه 5 ستون از 5 نويسنده از دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي است كه دوبار خود او و يك هم برادرش دكتر حسن، سردبير روزنامه اطلاعات بودند.


روزنامه اطلاعات از اواخر دهه 1330 تا اوايل دهه 1350 هر چند وقت يكبار درباره مطالب منتشره و تركيب صفحات و ... از مخاطبان نظرسنجي مي كرد و نظرات را پس از جدول بندي در جلسات دبيران و سپس نويسندگان مطرح و مطابق خواست مخاطبان ـ اگر منجر به خروج از اصول ژورناليسم نمي شد ـ دست به تغييرات مي زد و حتي در تحريريه اش، انتقال و جابجايي به وجود مي آورد كه گاهي سردبير اجرايي (كه متفاوت از سردبير كل است) به كار ديگري منصوب مي شد. اين نظرسنجي در شهرستانها توسط نمايندگان روزنامه و در تهران، توسط افراد و موسسات حرفه اي انجام مي شد. اين قبيل نظرسنجي از سال 1334 در راديو ايران نيز صورت مي گرفت و هر دو ماه يك بار. فرق كار در اين بود كه در مورد راديو، از مخاطب سئوال مي شد كه آيا از برنامه اي كه مي شنود راضي است و يا ناراضي و نتيجه براي آگاهي كاركنان انتشارات و راديو (كه بعدا وزارت اطلاعات و جهانگردي و اينك وزارت ارشاد شده است) در تابلوهاي اعلانات اين سازمان نصب و به مسئولان برنامه ها ابلاغ مي شد تا ايرادهاي واصله را برطرف كنند.


برنامه «درگوشه و كنار شهر» كه مبتكر و مدير آن، مؤلف اين تاريخ آنلاين بود و از تابستان 1341 تا زمستان 1343 هر روز در ساعت 4 و 30 دقيقه بعد از ظهر از راديو ايران (سراسري) پخش مي شد در طول اين مدت صد درصد مخاطب (شنونده) داشت ولي 5 و گاهي تا 7 درصد گفته بودند كه از محتوا كاملا راضي نيستند. مؤلف اين تاريخ آنلاين بعدا آن را به روزنامه اطلاعات منتقل كرد، در صفحه حوادث و بعدا صفحه 6 اين روزنامه و نيز مجله اطلاعات هفتگي با همان عنوان «درگوشه و كنار شهر» چاپ مي شد و احمد سخاورز (مترجم انگليسي و دبير اخبار وقت راديوتلويزيون) هم بر برخي از مطالب آن كاريكاتور مي كشيد. سخاورز بيش از سه دهه است كه در كانادا زندگي مي كند و به «الان سخاورز» معروف است و در اين كشور آثار هنري متعدد به وجود آورده است از كاريكاتور، نقاشي بويژه درباره حيات وحش و مجسمه سازي و از معاريف كانادا است. وي جوائز هنري متعدد به دست آورده و نقاشي هاي او از حيات وحش تمبر پُستي شده اند.

 

منبع: http://www.iranianshistoryonthisday.com