شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي: فعاليت روابط عمومي بايد در راستاي تحقق تعليم و تربيت تمام ساحتي باشد
دوشنبه، 20 دی 1395 - 12:51 کد خبر:27589
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي گفت: فعاليت روابط عمومي بايد در راستاي تحقق تعليم و تربيت تمام ساحتي و عدالت آموزشي باشد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي گفت: فعاليت روابط عمومي بايد در راستاي تحقق تعليم و تربيت تمام ساحتي و عدالت آموزشي باشد.


به گزارش سرويس آموزش و پرورش پانا، عليرضا كاظمي در اولين جلسه شوراي اطلاع رساني اداره كل با بيان اين كه شيوه نامه شوراي اطلاع رساني اين اداره تدوين شده است، اظهاركرد: دراين شيوه نامه تعدادي كميته متشكل از دو تا چهار نفر تشكيل مي شوند و به امر اطلاع رساني برتر و بهتر مي پردازند.

مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي ادامه داد: روابط عمومي هر سازمان بايستي با معاونت ها ارتباط متقابل داشت باشد تا بتوانند از ظرفيت هاي بالقوه يكديگر بهره ببرند.

وي با بيان اين كه بهتر است دانش آموزان، معلمان و مديران مدارس در كنار فعاليت هاي اداره كل آموزش و پرورش در رسانه ها ديده شوند، تصريح كرد: روابط عمومي بايستي در راستاي تحقق نظام تعليم و تربيت تمام ساحتي و عدالت آموزشي باشد و به جاي تمركز بر روي معاونت ها تاكيد بيشتري بر روي فعاليت ها و طرح ها داشت باشند.

كتظمي به تعيين هفت محور سياست گذاري در اولين شوراي اطلاع رساني اداره كل آموزش و پرورش استان اشاره و عنوان كرد: آغاز فعاليت كميته هاي شورا از فردا بوده و در جلسات ماهانه شورا نحوه عملكرد كميته هاي فوق مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي يادآور شد: خوشبختانه اداره اطلاع رساني و روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان توانست رتبه نخست كشوري سال 95 در زمينه ارسال خبر را كسب كند.

وي با اعلام اين كه بيش از سه هزار خبر در سايت اداره كل بار گذاري شد افزود: تدوين پيوست رسانه اي سند تحول يكي از مطالبات مهم وزارت آموزش و پرورش از روابط عمومي است كه در تشكيل شوراي اطلاع رساني گامي بلند در راستاي تحقق اين مهم است.