شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زادروز ابراهيم صفايي روزنامه نگار
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 11:43 کد خبر:25918
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- 31 شهريور (22 سپتامبر) زادروز ابراهيم صفايي روزنامه نگار است كه در سال 1318 (1939ميلادي) در صفائيه خراسان به دنيا آمده است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- 31 شهريور (22 سپتامبر) زادروز ابراهيم صفايي روزنامه نگار است كه در سال 1318 (1939ميلادي) در صفائيه خراسان به دنيا آمده است. وي از سال 1338 (1959) وارد كار روزنامه نگاري شده است، نخست در مشهد، سپس در تهران و پس از آن در آمريكا. ابراهيم از دهه 1340 عضو تحريريه روزنامه اطلاعات شد و تا دبيري ميز خبر و سال ها ميز اخبار سياسي بالا رفت. همزبان با كار در روزنامه اطلاعات، وي در سال 1350 در تاسيس خبرگزاري راديو ـ تلويزيون به غلامحسين صالحيار ـ روزنامه نگار بنام ايران كمك كرد و يك سال هم براي راديوتلويزيون دولتي ايران، خبر تهيه كرد و نوشت.


در جريان انقلاب ايران، ابراهيم دچار بيماري قلبي شد و براي درمان به آمريكا انتقال يافت و در اينجا، زير عمل جراحي تعويض قلب قرارگرفت و بناچار ماندگار اين كشور شد. پس از بازيابي سلامت خود، از آنجا كه روزنامه نگاري «عشق» است و دوري عاشق از عشق، سخت و دردناك، ابراهيم در لس آنجلس به انتشار مجله «نسل نو» دست زد و سپس به كار چاپخانه داري و انتشارات پرداخت كه ادامه دارد. در اين كسب و كار، دو دختر ابراهيم صفايي به او كمك مي كنند. ابراهيم صفايي كه در مهربان بودن شهرت ويژه دارد هيچگاه ارتباط خودرا با همكاران مطبوعاتي قطع نكرده و از بذل كمك دريغ نمي كند. او همچنان در لس آنجلس زندگي مي كند و در سفر به ايران به همكاران قديم و موسسه مطبوعاتي اطلاعات سر مي زند تا ديدارها تازه شود.