شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ زادروز نيويورك تايمز
دوشنبه، 27 شهریور 1396 - 09:08 کد خبر:25856
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- 18 سپتامبر (روزي چون امروز) در سال 1851 «نيويورك ديلي تايمز» كه توسط جاروس ريموند Henry Jarvis Raymond تاسيس شده بود كار انتشار خود را آغاز كرد كه بعدا به نيويورك تايمز تغيير نام داد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- 18 سپتامبر (روزي چون امروز) در سال 1851 «نيويورك ديلي تايمز» كه توسط جاروس ريموند Henry Jarvis Raymond تاسيس شده بود كار انتشار خود را آغاز كرد كه بعدا به نيويورك تايمز تغيير نام داد.


ريموند در سال 1856 با تني چند از ناشران روزنامه هاي آمريكا، خبرگزاري اسوشيتدپرس را تاسيس كرد.


در قرن نوزدهم، سالها بهاي هر نسخه نيويورك تايمز در تكفروشي ها دو پني (دو صدم يك دلار) بود. اين روزنامه در سال 1896 توسط «آدولف اوكس Adolph Simon Ochs» كه در آمريكا در يك خانواده از مهاجران يهودي آلماني به دنيا آمده بود خريداري شد و همچنان در دست اين خانواده است. اين خانواده در سال 1848 از باواريا به آمريكا مهاجرت كرد. در آن سال، اروپاي مركزي دچار انقلاب بود ـ انقلابات سال 1848. آدولف كه 12 مارس 1858 به دنيا آمده بود هشتم اپريل 1935 درگذشت.

 

نيويورك تايمز ـ سومين روزنامه آمريكا پس از وال استريت جرنال و يو اس اي تودي ـ از لحاظ تيراژ، اينك مالك 18 رسانه چاپي ديگر از جمله بوستون گلوب و هرالد تريبيون بين الملل و چند راديو تلويزيون است. تيراژ نيويورك تايمز بمانند ساير رسانه هاي چاپي در چند سال اخير كم شده و ميانگين روزانه آن در سال 2012 يك ميليون نسخه بوده است. آنلاين ها و انتشار سريع اخبار در اينترنت باعث ريزش مخاطبان رسانه هاي چاپي شده است و اين رسانه ها براي حفظ مخاطبان، به مطالب حاشيه اي روي آورده اند.